№1 (7), 2017 Технічні науки та технології

МЕХАНІКА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

1. Проценко Владислав Олександрович — Вплив конструктивних та експлуатаційних параметрів запобіжної профільної муфти на її характеристики.
2. Харжевський В’ячеслав Олександрович — Межі існування важільних двокривошипних механізмів із зупинкою вихідної ланки для чотирьох нескінченно близьких положень шатунної площини.

ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

3. Філоненко Сергій Федорович — Енергетичні параметри акустичної емісії при зносі композиційного інструменту з некерованою глибиною різання.
4. Олійник Світлана Юріївна, Калафатова Людмила Павлівна, Поколенко Дмитро Валерійович — Аналітична модель механізму утворення сумарної похибки профілю виробів типу оболонок з крихких неметалевих матеріалів під час алмазного шліфування.
5. Пасов Геннадій Володимирович, Венжега Володимир Іванович, Рудик Андрій Васильович — Навчальний симулятор роботизованого технологічного комплексу на базі токарного верстата з ЧПК.
6. Пугач Руслан Сергійович — Підвищення якості поверхонь сталевих виробів у результаті застосування мастильного протизношувального антифрикційного ремонтно-відновлювального складу.

ЗВАРЮВАННЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

7. Болотов Геннадій Павлович, Болотов Максим Геннадійович, Ганєєв Тімур Рашитович, Корзаченко Микола Миколайович — Оцінка несучої здатності зварних з’єднань арматури залізобетону.
8. Яценко Віталій Олексійович, Фальченко Юрій В’ячеславович, Петрушинець Лідія Вячеславівна, Клименко Юрій Олександрович, Новомлинець Олег Олександрович — Вплив факторів космосу на надлегку систему теплового захисту космічних апаратів: концепція, методи та аналіз ризиків.
9. Демецька Олександра Віталіївна, Андрусишина Ірина Миколаївна, Ткаченко Тетяна Юріївна, Лук’яненко Анна Олегівна, Полукаров Юрій Олексійович — Нанорозмірні фракції твердої складової зварювальних аерозолів, що утворюються під час зварювання покритими електродами зі зниженим вмістом хрому (VI).

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

10. Зацерковний Віталій Іванович, Руль Наталія Володимирівна, Плічко Людмила Володимирівна, Кривоберець Сергій Володимирович — Аналіз підходів щодо створення цифрових моделей рельєфу.
11. Казимир Володимир Вікторович, Посадська Аліна Сергіївна — Дослідження когнітивних карт методом імітаційного моделювання.
12. Литвинов Віталій Васильович, Житник Олег Едуардович — Порівняльний аналіз засобів космічної зйомки з різною просторовою роздільною здатністю.
13. Акименко Андрій Миколайович, Нестеренко Сергій Олександрович — UML-модель системи управління безпілотним авіаційним комплексом.
14. Гумен Микола Борисович, Гумен Тамара Федосіївна — Телекомунікаційна система моніторингу газопроводів.
15. Рижков Олександр Сергійович — Розробка інноваційної методології управління проектами для глобального ринку освітніх послуг.
16. Трунова Олена Василівна — Динамічна модель життєвого циклу компетенції.
17. Посадська Ірина Сергіївна — Архітектура бази знань автоматизованої системи навчання.
18. Марек Моравець, Павол Ліптай, Ян Збойовський, Анна Бадідова — Оцінка якості звуку пральних машин бінауральними вимірювальними системами.
19. Степашко Володимир Семенович, Трачук Андрій Романович — Розробка прогнозних сценаріїв споживання електроенергії в Україні шляхом використання методу групового урахування аргументів.

ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

20. Михайленко Владислав Володимирович, Петрученко Олег Васильович, Рокицький Руслан Олександрович, Язенок Юлія Сергіївна — Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з двадцятичотиризонним регулюванням вихідної напруги.
21. Фесенко Артем Петрович, Єршов Роман Дмитрович, Степенко Сергій Анатольович — Огляд та обґрунтування вибору акумуляторних батарей для автономної системи електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів.

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

22. Соколовський Ярослав Іванович, Криштапович Володимир Іванович, Крошний Ігор Миколайович — Закономірності впливу анізотропії механічних характеристик на в’язкопластичний стан деревини.
23. Воробйова Вікторія Іванівна, Чигиринець Олена Едуардівна, Шакун Анастасія Сергіївна — Порівняльна характеристика компонентного складу ізопропанольного та водно-ізопропанольного екстрактів вичавків винограду cорту Vitislabrusca × Vitisvinifera.
24. Буря Олександр Іванович, Набережна Ольга Олександрівна, Сучиліна-Соколенко Світлана Петрівна — ІЧ-спектральний аналіз самоармованих органопластиків.
25. Жулінська Оксана Володимирівна, Свідло Карина Володимирівна — Оцінка якості та безпечності функціональних харчових продуктів із застосуванням математичної моделі.

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

26. Лапа Марина Володимирівна, Двоєглазова Марина Валеріївна, Печонкін Ілля Сергійович, Лапа Юлія Борисівна — Забезпечення енергоефективності будівель.
27. Золотарьова Оксана Григорівна, Мережко Ніна Василівна — Атмосферостійкість просочених силоксанами будівельних пористих нерудних матеріалів.