№3 (9), 2017 Технічні науки та технології

МЕХАНІКА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

1. Крячок Сергій Дмитрович — Приведення ліній, виміряних рулеткою та електронним тахеометром, до одного масштабу (продовження).

ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

2. Кальченко Володимир Віталійович, Венжега Володимир Іванович, Литвин Олександр Олександрович, Кальченко Дмитро Володимирович — Дослідження процесу двостороннього шліфування різних діаметрів торців штовхачів орієнтованими кругами з калібруючими ділянками.
3. Кальченко Віталій Іванович, Слєднікова Олена Сергіївна, Винник Володимир Олександрович, Сіра Наталія Миколаївна — Дослідження процесу двостороннього шліфування торців хрестовин карданних валів орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками.
4. Хоменко Іван Михайлович — Метод програмування для визначення сил, що діють на днище поршня двигуна внутрішнього згоряння.
5. Кологойда Антоніна Вікторівна, Пасов Геннадій Володимирович — Використання САПР при розрахунку та проектуванні коробок швидкостей верстатів.

ЗВАРЮВАННЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

6. Радченко Станіслав Григорович, Лапач Сергій Миколайович — Математичне моделювання механічних властивостей композиційних матеріалів при порушенні суцільності.
7. Петрушинець Лідія Вячеславівна, Фальченко Юрій В’ячеславович, Устінов Анатолій Іванович, Мельниченко Тетяна Всеволодівна, Новомлинець Олег Олександрович — Дифузійне зварювання у вакуумі жароміцного сплаву на Ni основі.
8. Хрєстін Роман Миколайович — Складання алгоритму дії системи управління приводом переміщення електродів дугової сталеплавильної печі.
9. Шаповалов Олег Леонідович, Рашевський Євген Юрійович, Кохан В’ячеслав Володимирович, Болотов Геннадій Павлович — Стан і перспективи застосування композиційних матеріалів у літальних апаратах військового та цивільного призначення.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

10. Казимир Володимир Вікторович, Пріла Ольга Анатоліївна, Крищенко Микола Сергійович — Застосування динамічних віртуальних образів у грід-середовищі з підтримкою реплікації.
11. Зарiцький Олег Володимирович — Інформаційні технології аналітичної оцінки професійної діяльності. Практичні аспекти інтеграції з системами управління ресурсами підприємства.
12. Мартинова Наталія Сергіївна, Самохвалов Дмитро Олександрович, Cемашко Віктор Анатолійович — Ефективні рішення організації процесу навчання: поєднання друкованих навчальних матеріалів з мобільними системами доповненої реальності .
13. Нестеренко Сергій Олександрович, Акименко Андрій Миколайович — Кваліметричний підхід до визначення ступеня довіри до програмного забезпечення.
14. Житник Олег Едуардович, Бальченко Ірина Володимирівна — Структурні моделі засобів дистанційного зондування для застосування в галузі точного землеробства.
15. Корнієнко Олександр Олегович — Метод відображення мовних сигналів у задачі розпізнавання мовця.
16. Тітов Кирило Юрійович — Використання технологій когнітивних обчислень і семантичної обробки інформації для фільтрації новин за персоналізованими вподобаннями користувача.

ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

17. Денисов Юрій Олександрович — Автономний інвертор напруги як ланцюг авторегулювання локальної системи електропостачання високої точності.

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

18. Мотузка Юлія Миколаївна — Жирнокислотний склад продуктів для ентерального харчування.
19. Хребтань Олена Борисівна, Дудла Іраїда Олександрівна, Яковенко Алла Миколаївна — Ідентифікація волокнистого складу швейних товарів під час проведення товарознавчої експертизи.

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

20. Коваленко Світлана Василівна, Хархан Аліна Віталіївна — Порівняльний аналіз розподілу земель на категорії в Україні та зарубіжних країнах.
21. Корнієнко Ігор Валентинович, Корнієнко Світлана Петрівна, Кошма Артем Іванович, Богукалець Олександр Олександрович, Ярова Вікторія Володимирівна — Обґрунтування методики визначення вихідних параметрів для оптимізації мережі механізованого прибирання вулиць населеного пункту.
22. Смілка Владислав Анатолійович — Задачі вдосконалення системи містобудівного моніторингу земель населених пунктів.
23. Наровлянська Олександра Юріївна — Динаміка ринку земель Чернігівської області.
24. Квартенко Олександр Миколайович — Шляхи інтенсифікації методів очищення багатокомпонентних підземних вод.