Поточний номер

№ 1(23) (2021): Технічні науки та технології

У цьому випуску журналу «Технічні науки та технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та експерименталь- ним дослідженням у науковому напрямі «Технічні науки» за спеціальностями: прикладна механіка, матеріалознавство, ма- шинобудування, інформаційно-комп’ютерні технології, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, хімічні та харчові технології, будівництво та геодезія. Статті прорецензовані провідними вченими у відповідних галузях знань.
Журнал «Технічні науки та технології» буде корисним для науковців, науково-педагогічних працівників, докто- рантів, аспірантів та студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Опубліковано: 2021-04-01

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ХІМІЧНІ ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ

Переглянути всі випуски