Засновник та видавець: Національний університет "Чернігівська політехніка".

1996-1998 — Вісник Чернігівського технологічного інституту: збірник.

1999-2005 — Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету: науковий збірник. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №1712.

2005-2015 — Вісник Національного університету "Чернігівська політехніка". Серія "Технічні науки": науковий збірник.  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ  14994-3966 ПР від 27.02.2009 р.

2015-теп. час — Технічні науки та технології : науковий журнал. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21269-11069 ПР від 12.03.2015.

Фахова реєстрація: Науковий журнал «Технічні науки та технології» внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть  публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1).

Спеціальності, за якими журнал публікує статті:

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

122 – Комп’ютерні науки

123 – Комп’ютерна інженерія

126 – Інформаційні системи та технології

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

161 – Хімічні технології

181 – Харчові технології

192 - Будівництво та цивільна інженерія

193 - Геодезія та землеустрій

Періодичність видання - 4 рази на рік.

Мова статей: українська, англійська, російська.

Журнал «Технічні науки та технології» розміщує статті, присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням у науковому напрямі «Технічні науки»: механічна інженерія, електрична інженерія, інформаційні технології, хімічна та біоінженерія, виробництво та технології, архітектура та будівництво.

Рецензування є важливою частиною сучасного наукового процесу. Статті прорецензовані провідними вченими у відповідних галузях знань

Рубрики:

1. Прикладна механіка, матеріалознавство та машинобудування
2. Інформаційно-комп’ютерні технології
3. Енергетика, електротехніка та електромеханіка
4. Хімічні та харчові технології
5. Будівництво та геодезія

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

     Головний редактор:

      Казимир В.В. - д.т.н., професор, Чернігівський національний технологічний університет

     Заступник  головного редактора:

     Сапон С.П. - к.т.н., доцент, Чернігівський національний технологічний університет

 

     Члени редакційної колегії:

      ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ 

     Пилипенко О.І. - д.т.н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

     Бойко С.В. - к.т.н., доц., Чернігівський національний технологічний університет

     Болотов Г.П. - д.т.н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

     Новомлинець О.О. - д.т.н., доц., Чернігівський національний технологічний університет

     Єрошенко А.М. - к.т.н., доц., Чернігівський національний технологічний університет

     Кальченко В. І. - д.т.н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

     Кальченко В. В. - д.т.н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

      ІНФОРМАЦІЙНО- КОМП`ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

     Зайцев С.В. - д.т.н., доц., Чернігівський національний технологічний університет

     Литвинов В.В. - д.т.н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

     Джон Н. Девис - д.т.н., професор, університет Глиндор, Рексем, Великобританія,

     Вархола Міхал - д.т.н., професор, Технічний університет в Кошице (Словаччина).

     Азаров О.Д.  -  д.т.н., проф., Вінницький національний технічний університет

     ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

    Денисов Ю.О. - д.т.н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

     Гусев О. О. - к.т.н., доц., Чернігівський національний технологічний університет

     Волков І.В. - д.т.н., проф., Інститут електродинаміки НАН України

     Вінніков Д. - д.т.н., Таллінський університет технологій (Естонія)

     Ромеро-Кадавал Е. - д.т.н., проф., Університет Естремадури (Іспанія)

     Галкін І. - д.т.н., проф., Ризький технічний університет (Латвія)

     Скоробогатова В. І. - д.т.н., проф., Чернігівський національний технологічний університе

      ХІМІЧНІ ТА ХАРЧОВІ  ТЕХНОЛОГІЇ

     Сиза О.І. - д.т.н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

     Самохвалова О.В. - к.т.н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі

     Цибуля С. Д. – д. т. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет.

      БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ

     Вінніков Ю.Л. - д.т.н., проф., Полтавський національний технічний університет

      Шульц Р.В. – д.т.н., проф., Київський національний університет будівництва i архітектури

Випуски журналу
    Поточні:                             
  • №1 (19), 2020 (pdf | html)


Відвідувачів сьогодні: 14, Переглядів сьогодні: 16
Відвідувачів в цьому місяці: 279, Переглядів в цьому місяці: 1411