Про журнал

Рік заснування: 2015

У журналі «Технічні науки та технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням у науковому напрямі «Технічні науки» за спеціальностями: прикладна механіка, матеріалознавство, машинобудування, інформаційно-комп’ютерні технології, енергетика, електротехніка та електромеханіка, хімічні та харчові технології, будівництво та геодезія.

ISSN 2411-5363 (print)

ISSN 2519-4569 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: ідентифікатор медіа відповідно до Реєстру суб’єктів у сфері медіа від 31.08.2023 р. № 782 R30-01210

Вимоги до оформлення та подачі рукописів наукових статей до наукового журналу «ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Приклад оформлення статті

Науковий журнал «Технічні науки та технології» внесено до переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказами Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975, 17.03.2020р., №409 відповідно до якого журналу надано категорію «Б» за спеціальностями.

1. Прикладна механіка, матеріалознавство та машинобудування (131,132,133)
2. Інформаційно-комп’ютерні технології (122,123,126)
3. Енергетика, електротехніка та електромеханіка
(141)
4. Хімічні та харчові технології
(161,181)
5. Будівництво та геодезія
(192,193)

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Вартість публікації статті:
- 80 грн/1 сторінка (за умови, якщо авторам потрібна паперова версія журналу);
- 60 грн/1 сторінка (за умови, якщо авторам достатньо електронної версії журналу).
                                                                                   

Джерела фінансування:

  • Національний університет "Чернігівська політехніка";
  • Плата з авторів за публікацію статті;
  • Грант на 1500 євро від проекту "Підтримка українським редколегіям" (SUES - Support to Ukrainian Editorial Staff), який журнал “Технічні науки та технології” отримав у 2022 році.

Статті проходять подвійне «сліпе» ( Double-blind review ) рецензування.

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об'єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. Видання використовує метод рецензування при якому автори не знають рецензентів, а рецензенти не знають авторів.

Засновник: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Головний редактор: Казимир Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор
Заступник головного редактора: Сапон Сергій Петрович, кандидат технічних наук, доцент

Адреса редакції:
14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1
Телефон: (097) 384 41 97 

E-mail: tst.technical.sj@gmail.com

Щороку наукова періодика університету подається до наукометричної польської бази даних Index Copernicus. ICV для журналів: Технічні науки та технології - ICV 2015:50.09; ICV 2016:64.18; ICV 2017:64.61; ICV 2018: 63.81; ICV 2019: 55.41.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Науковий журнал Національного університету "Чернігівська політехніка" «Технічні науки та технології» випускається щоквартально з 2015 року.

1996-1998 – Вісник Чернігівського технологічного інституту: збірник.
1999-2005 – Вісник Чернігівського державного технологічного університету: науковий збірник.
2005-2015 – Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14994-3966 ПР від 27.02.2009 р.
 2015 –2020 «Технічні науки та технології»: науковий журнал. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21269-11069 ПР від 12.03.2015.

2020-2023 Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24601-14541 ПР від 07.09.2020.

З 2023 ідентифікатор медіа відповідно до Реєстру суб’єктів у сфері медіа від 31.08.2023 р. № 782 R30-01212

Друкується за рішенням вченої ради університету.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріх та пошукових системах: Google ScholarНаукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus (оцінка ICV 2015:50.09; ICV 2016:64.18; ICV 2017:64.61; ICV 2018: 63.81; ICV 2019: 55.41), УранResearchBibBASE, WorldCat, CrossRefOpen Ukrainian Citation Index (OUCI), The Lens.

Видання використовує ліцензію Creative Commons