Про журнал

Рік заснування: 2015

У журналі «Технічні науки та технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням у науковому напрямі «Технічні науки» за спеціальностями: прикладна механіка, матеріалознавство, машинобудування, інформаційно-комп’ютерні технології, енергетика, електротехніка та електромеханіка, хімічні та харчові технології, будівництво та геодезія.

 ISSN: 2411-5363 Technical sciences and technologies

Свідоцтво про державну реєстрацію: 07.09.2020, серія КВ № 24601-14541 ПР 

Правила оформлення та подання рукопису

Приклад оформлення статті

Науковий журнал «Технічні науки та технології» внесено до переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказами Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975, 17.03.2020р., №409 відповідно до якого журналу надано категорію «Б» за спеціальностями.

1. Прикладна механіка, матеріалознавство та машинобудування (131,132,133)
2. Інформаційно-комп’ютерні технології (122,123,126)
3. Енергетика, електротехніка та електромеханіка
(141)
4. Хімічні та харчові технології
(161,181)
5. Будівництво та геодезія
(192,193)

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Вартість публікації статті: 60 грн. за 1 сторінку поданого рукопису

Засновник: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Головний редактор: Казимир Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор
Заступник головного редактора: Сапон Сергій Петрович, кандидат технічних наук, доцент

Адреса редакції:
14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1
Телефон: (097) 384 41 97 

E-mail: tst.technical.sj@gmail.com

Щороку наукова періодика університету подається до наукометричної польської бази даних Index Copernicus. ICV для журналів: Технічні науки та технології - ICV 2015:50.09; ICV 2016:64.18; ICV 2017:64.61; ICV 2018: 63.81; ICV 2019: 55.41.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Науковий журнал Національного університету "Чернігівська політехніка" «Технічні науки та технології» випускається щоквартально з 2015 року.

Рік заснування журналу – 1996 р.

1996-1998 – Вісник Чернігівського технологічного інституту: збірник.
1999-2005 – Вісник Чернігівського державного технологічного університету: науковий збірник.
2005-2015 – Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14994-3966 ПР від 27.02.2009 р.
З 2015 – «Технічні науки та технології»: науковий журнал. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21269-11069 ПР від 12.03.2015.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24601-14541 ПР від 07.09.2020.

Друкується за рішенням вченої ради університету.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріх та пошукових системах: Google ScholarНаукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus (оцінка ICV 2015:50.09; ICV 2016:64.18; ICV 2017:64.61; ICV 2018: 63.81; ICV 2019: 55.41), УранResearchBibBASE, WorldCat, CrossRefOpen Ukrainian Citation Index (OUCI), The Lens.