Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Заснований у 1996 році.Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24601-14541 ПР від 07.09.2020. Друкується за рішенням вченої ради університету (протокол  № 7  від 31.08.2015 р.).  Науковий журнал «Технічні науки та технології» http://tst.stu.cn.ua, який є новою назвою «Вісника Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Технічні науки”», включено до переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747. З 2013 року входить до міжнародної наукометричної бази даних eLIBRARY.RU (ліцензійний договір № 246-04/2013 від 29 квітня 2013 року).

 

Головний редактор: Казимир В.В., доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи. Заступник головного редактора: Пилипенко О.І., доктор технічних наук, професор. Члени редакційної колегії: Болотов Г.П., доктор технічних наук, професор; Вархола Міхал,  професор, Президент Академічного співтовариства Михайла Балудянського, Словаччина; Волков І.В., доктор технічних наук, професор; Денисов Ю.О., доктор технічних наук, професор; Дубенець В.Г., доктор технічних наук, професор; Дудла І.О., доктор технічних наук, доцент; Кальченко В.І., доктор технічних наук, професор; Кальченко В.В., доктор технічних наук, професор; Литвинов В.В., доктор технічних наук, професор; Сенько В.І., доктор технічних наук, професор; Сиза О.І., доктор технічних наук, професор; Скоробогатова В.І., доктор технічних наук, професор; Харченко Г.К., доктор технічних наук, професор; Чередніченко П.І., доктор технічних наук, професор; Dmitri Vinnikov, Doctor of Science, Senior Researcher, Head of Power Electronics R & D Group, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia; Enrique Romero-Cadaval, Doctor of Science, Professor, Main Researcher in Power Electrical & Electronic Systems R & D Group, University of Extremadura, Badajoz, Spain; Ilya Galkin, Doctor of Science, Professor, Editor in-Chief of the Scientific Journal  “Electrical, Control and Communication Engineering”, Riga Technical University, Riga, Latvia; John N. Davies, Professor, Department of Computer Science, Glyndwr University, Wrexham, U.K; Zheleznyak Mark, Professor, Institute of Environmental Radioactivity, Fukushima University, Japan.