Інформація для авторів

Шановні автори!
 
Науковий журнал «Технічні науки та технології» внесено до переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказами Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975, 17.03.2020р., №409 відповідно до якого журналу надано категорію «Б» за спеціальностями.
1. Прикладна механіка, матеріалознавство та машинобудування
131 – Прикладна механіка
132 – Матеріалознавство
133 – Галузеве машинобудування
2. Інформаційно-комп’ютерні технології
122 – Комп'ютерні науки
123 – Комп'ютерна інженерія
126 – Інформаційні системи та технології
3. Енергетика, електротехніка та електромеханіка
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
4. Хімічні та харчові технології
161 – Хімічні технології та інженерія
181 – Харчові технології
5. Будівництво та геодезія
192 – Будівництво та цивільна інженерія
193 – Геодезія та землеустрій
 
Для публікації статті в журналі необхідно в обов’язковому порядку подати на електронну адресу tst.technical.sj@gmail.com - статтю та довідку про автора(ів), оформлені за наведеними нижче вимогами (Правила оформлення та подання рукопису).
 
Вартість публікації статті: 60 грн. за 1 сторінку поданого рукопису.
 
 
Контактна особа: Сапон Сергій Петрович
Телефон: (097) 384 41 97