Редакційний штат

Головний редактор: Казимир В. В., доктор технічних наук, професор, НУ «Чернігівська політехніка». https://orcid.org/0000-0001-8163-1119

Заступник головного редактора: Сапон С. П., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка». https://orcid.org/0000-0003-1082-6431

Члени редакційної колегії:

Прикладна механіка, матеріалознавство та машинобудування

Бойко С. В., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0001-8341-6973

Болотов Г. П., доктор технічних наук, професор, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0003-0305-2917

Дмитрієв Д. О., доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет;

Єрошенко А. М., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0002-1629-9516

Кальченко В. В., доктор технічних наук, професор, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0002-9072-2976

Кальченко В. І., доктор технічних наук, професор, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0002-9850-7875

Марков О. Є., доктор технічних наук, професор, Донбаська державна машинобудівна академія;

Новомлинець О. О., доктор технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0002-0774-434X

Пилипенко О. І., доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут випро-бувань і сертифікації озброєння та військової техніки. https://orcid.org/0000-0003-0590-0107

Повстяной О. Ю., доктор технічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет;

Сіра Н. М., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»;

Федориненко Д. Ю., доктор технічних наук, професор, Tohoku University, Японія;

Ющенко С. М., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0003-0863-9020

Інформаційно-комп`ютерні технології

Азаров О. Д., доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет; https://orcid.org/0000-0002-8501-1379

Дорош М. С., доктор технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0001-6537-9857

Єременко В. С., доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»;

Зайцев С. В., доктор технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0001-6643-917X

Казимир В. В., доктор технічних наук, професор, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0001-8163-1119

Криворучко О. В., доктор технічних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет;

Мелешко Є. В., доктор технічних наук, доцент, Центральноукраїнський національний технічний університет; https://orcid.org/0000-0001-8791-0063

Павленко П. М., доктор технічних наук, професор, Національний авіаційний університет;

Семенов С. Г., доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Цюцюра С. В., доктор технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури.

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Вінніков Д., доктор технічних наук, професор, Таллінський університет технологій (Естонія);

Волков І. В., доктор технічних наук, професор, Інститут електродинаміки НАН України;

Галкін І., доктор технічних наук, професор, Ризький технічний університет (Латвія);

Гусев О. О., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0001-7810-457X

Денисов Ю. О., доктор технічних наук, професор, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0003-2293-7964

Приступа А. Л., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0001-9412-2698

Ромеро-Кадавал Е., доктор технічних наук, професор, Університет Естремадури (Іспанія);

Степенко С. А., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка». https://orcid.org/0000-0001-7702-6776

Хімічні та харчові технології

Антонюк І. Ю., кандидат технічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет;

Буяльська Н. П., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0002-6800-5604

Гуменюк О. Л., кандидат хімічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»;

Дударєв І. М., доктор технічних наук, професор, НУ «Чернігівська політехніка»;

Звірко О. І., доктор технічних наук, професор, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України;

Плаван В. П., доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну; https://orcid.org/0000-0001-9559-8962

Самохвалова О. В., кандидат технічних наук, професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Сиза О. І., доктор технічних наук, професор, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;

Трус І. М., кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»; https://orcid.org/0000-0001-6368-6933

Цибуля С. Д., доктор технічних наук, професор, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0002-7843-6061

Челябієва В. М., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка». https://orcid.org/0000-0001-5364-4633

Будівництво та геодезія

Білик С. І., доктор технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури;

Крячок С. Д., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»; https://orcid.org/0000-0001-5633-1501

Михайловський Д. В., доктор технічних наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури; https://orcid.org/ 0000-0003-3151-8630

Паляниця Б. Б., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Львівська політехніка»;

Савенко В. І., кандидат технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури;

Терещук О.І. кандидат технічних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»;

Шульц Р. В., доктор технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва i архітектури;

Юрченко В. В., доктор технічних наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури.