МЕЖІ ІСНУВАННЯ ВАЖІЛЬНИХ ДВОКРИВОШИПНИХ МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ ДЛЯ ЧОТИРЬОХ НЕСКІНЧЕННО БЛИЗЬКИХ ПОЛОЖЕНЬ ШАТУННОЇ ПЛОЩИНИ

Автор(и)

Ключові слова:

важільні механізми, синтез, прямолінійно-напрямні механізми, кінематична геометрія, точки Болла

Анотація

У роботі розглянуто питання кінематичного синтезу важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі двокривошипного шарнірного чотириланкового механізму. Для синтезу базового прямолінійно-напрямного механізму використано теоретичні положення кінематичної геометрії чотирьох нескінченно близьких положень плоскої фігури (шатунної площини). Визначено межі існування механізмів, що дозволяють проводити їх синтез за заданою тривалістю та точністю зупинки вихідної ланки з урахуванням багатьох додаткових вимог, а саме: за положенням шатунної точки, що визначає габаритні розміри механізму, величиною максимального ходу та кутом нахилу напрямної вихідної ланки, а також кутом повороту кривошипа, що відповідає початку зупинки вихідної ланки, що важливо для узгодження роботи механізму з циклограмою роботи машини.

Біографія автора

В’ячеслав Олександрович Харжевський, Хмельницький національний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства

Посилання

Артоболевский И. И. Синтез плоских механизмов / И. И. Артоболевский, Н. И. Левитский, С. А. Черкудинов. – М. : Физматгиз, 1959. – 1084 с.

Киницкий Я. Т. Шарнирные механизмы Чебышева с выстоем выходного звена / Я. Т. Киницкий. – К. : Вища школа, 1990. – 232 с.

Харжевский В. А. Метод определения положения шатунных точек для проектирования рычажных прямолинейно направляющих механизмов / В. А. Харжевский // Вестник Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого (Республика Беларусь). – 2015. – № 4 (63). – С. 7–13.

Харжевський В. О. Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки методами кінематичної геометрії : монографія / В. О. Харжевський. – Хмельницький : РВЦ ХНУ, 2015. –

с.

Gassmann V. Synthese von Geradführungen mit ebenen Viergelenkgetrieben / V. Gassmann. –Hamburg, Universität der Bundeswehr Diss., 2000. – 102 p.

McCarthy J. Geometric Design of Linkages, 2nd edition / McCarthy J., Soh G. – New York : Springer-Verlag, 2011. – 448 p.

Sarkissyan Y. L. Approximations in Synthesis of Mechanisms / Y. L. Sarkissyan // State Engineering University of Armenia Proceedings, series “Mechanics, Machine Science, Machinebuilding”. – 2012. – Issue 15. – № 2. – Рp. 9–21.

Yin L. A General Method for Synthesizing Straight-Line Linkage with Ball and Burmester Points / L. Yin, J. Han, J. Huang, T. Yang // Applied Mechanics and Materials. – 2012. – Vols. 215-

– Рp. 138–141

Yin L. Synthesis research of straight-line mechanisms by analyzing solution regions / L. Yin, J. Han // Journal of University of Science and Technology, Beijing. – 2011. – № 33(2). – Рр. 237–243.

Wang D. Kinematic Differential Geometry and Saddle Synthesis of Linkages / D. Wang, W. Wang. – John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2015. – 450 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Як цитувати

Харжевський, В. О. (2021). МЕЖІ ІСНУВАННЯ ВАЖІЛЬНИХ ДВОКРИВОШИПНИХ МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ ДЛЯ ЧОТИРЬОХ НЕСКІНЧЕННО БЛИЗЬКИХ ПОЛОЖЕНЬ ШАТУННОЇ ПЛОЩИНИ. Технічні науки та технології, (1(7), 16–23. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/104538