АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ

Автор(и)

  • Віталій Іванович Зацерковний Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2346-9496
  • Наталія Володимирівна Руль Національний авіаційний університет, Ukraine
  • Людмила Володимирівна Плічко Куликівський районний центр позашкільної освіти, Ukraine
  • Сергій Володимирович Кривоберець Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2193-1096

Ключові слова:

цифрова модель рельєфу (ЦМР), інтерполяція, інтерполяційні методи, TIN-модель, кригінг, SRTM, топо в растр

Анотація

Рельєф є одним з найважливіших елементів змісту будь-якої карти, яка визначає особливості ландшафту. Розглянуто наявні моделі та методи побудови цифрових моделей рельєфу (ЦМР) з метою їх порівняльного аналізу на основі комплексування відкритих, загальнодоступних джерел інформації. Наведено підходи побудови цифрових моделей рельєфу та розглянуто інформаційне забезпечення для їх створення. Продемонстровано можливість використання різних джерел даних, призначених для створення ЦМР: для моделювання задач землеустрою, моделювання гідрологічної мережі, аналізу зони покриття радіочастотних вишок, моделювання задач будівництва, моделювання зон затоплення внаслідок повеней та паводків. За рахунок удосконалювання ЦМР можливе вироблення нових підходів для їх створення або інтеграція наявних.

Біографії авторів

Віталій Іванович Зацерковний, Київський національний університет ім. Тараса Шевченко

доктор технічних наук, завідувач кафедри геоінформатики

Наталія Володимирівна Руль, Національний авіаційний університет

бакалавр

Людмила Володимирівна Плічко, Куликівський районний центр позашкільної освіти

керівник гуртка

Сергій Володимирович Кривоберець, Чернігівський національний технологічний університет

викладач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Посилання

Геоінформаційні системи в науках про Землю / В. І.Зацерковний, І. В.Тішаєв, І. В. Віршило, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с.

Бурачек В. Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних / В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, В. І. Зацерковний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 440 с.

Сербенюк С. Н. Методы моделирования геополей по данным в нерегулярно расположенных точках / С. Н. Сербенюк, С. М. Кошель, О. Р. Мусин // Геодезия и картография. – 1990. – № 1. – С. 31–35.

Полетаев А. М. Методы сертификационных испытаний цифровых моделей рельефа, сформированных на основе данных дистанционного зондирования Земли / А. М. Полетаев // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2009. – Вып. 6, т. 1. – С. 220–226.

Часковський О. Г. Створення цифрових моделей рельєфу на основі даних аерофотознімання [Електронний ресурс] / О. Г. Часковський. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/lglpdp/2009_35/35-3.pdf.

Что такое SRTM? Данные SRTM, и где cкачать SRTM [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mapgroup.com.ua/articles/dzz/109-dannye-srtm-sposoby-polucheniya-dannykh.

Процик М. Т. Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних ґрунтових процесів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія» / М. Т. Процик. – Львів, 2012. – 26 с.

Sibson, R. (1981). A brief description of natural neighbor interpolation (Chapter 2). In V. Barnett. Interpreting Multivariate Data. Chichester: John Wiley. pp. 21–36.

Шипулін В. Д. Основи ГІС-аналізу : навч. посіб. / В. Д. Шипулін. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 330 с.

Новаковский Б. А. Цифровые модели рельефа реальных и абстрактных геополей / Б. А. Новаковский, С. В. Прасолов, А. И. Прасолова. – М. : Научный мир, 2003. – 95 с.

Хромых В. В. Цифровые модели рельефа : учеб. пособие / В. В. Хромых, О. В. Хромых.

– Томск : ТМЛ-Пресс, 2007. – 178 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Як цитувати

Зацерковний, В. І., Руль, Н. В., Плічко, Л. В., & Кривоберець, С. В. (2021). АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ. Технічні науки та технології, (1(7), 87–97. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/104942

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ