ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ КАРТ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Володимир Вікторович Казимир Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8163-1119
  • Аліна Сергіївна Посадська Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6155-5913

Ключові слова:

нечітка когнітивна карта, когнітивне моделювання, прогнозування поведінки системи, Е-мережі, прийняття рішень

Анотація

В статті представлено й обґрунтовано застосування підходу до дослідження когнітивних карт з метою прогнозування станів системи, що змінюються під впливом факторів, який базується на використанні розподіленої системи імітаційного моделювання. Надано формальне обґрунтування методу побудови імітаційних моделей нечітких когнітивних карт на основі Е-мереж. Наведено приклад використання запропонованого підходу для прогнозування зміни станів екосистеми, у тому числі під впливом альтернативних управлінських рішень.

Біографії авторів

Володимир Вікторович Казимир, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технічних наук, професор

Аліна Сергіївна Посадська, Чернігівський національний технологічний університет

асистент кафедри інформаційних систем в економіці

Посилання

Кулинич А. А. Компьютерные системы моделирования когнитивных карт: подходы и методы / А. А. Кулинич // Пробл. управл. – 2010. – № 3. – С. 2–16.

Силов Б. В. Принятие стратегических решений в нечѐткой обстановке / Б. В. Силов. – М. : ИНПРО-РЕС, 1995. – 228 с.

Авдеева З. К. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями) / З. К. Авдеева, С. В. Коврига, Д. И. Макаренко // UBS. – 2007. – Issue 16. – С. 26–39.

Горелова Г. В. Имитационное моделирование вариантов резервирования в распределенных информационно-управляющих системах с децентрализованной организацией / Г. В. Горелова, Э. В. Мельник // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2013. – № 3 (140). – С. 184–193.

Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iis.ru/events/19981130/maximov.ru.html.

Гожий О. П. Побудова динамічних моделей на основі нечітких когнітивних карт для вирішення задач сценарного планування / О. П. Гожий // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – № 7. – С. 13–17.

Вергунова І. М. Системне моделювання в економіці (блок 2) (для студентів за напрямом підготовки 8.04030203 – соціальна інформатика) / І. М. Вергунова. – К. : ФОП Корзун Д. Ю. 2013. – 106 с.

Когнитивные карты с интерпретацией концептов и связей между ними совокупностью аргументов двузначной логики / А. И. Каяшев, М. И. Шарипов, Е. А. Муравьёва, К. А. Багров // В сборнике: XII всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014. – М. : Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. – С. 4126–4131.

Казимир В. В. Розподілена система імітаційного моделювання EMS / В. В. Казимир, Г. А. Сіра, І. І. Мушкетик // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – № 3. – С. 144–153.

Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к биологическим и экологическим задачам / Ф. С. Робертс. – М. : Наука, 1986. – 496 с.

Казимир В. В. Динамічна оцінка ризику виконання плану робіт методом імітаційного моделювання / В. В. Казимир, А. С. Посадська // Технічні науки і технології : науковий журнал. – 2016. – № 3(5). – С. 113–122.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Як цитувати

Казимир, В. В., & Посадська, А. С. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ КАРТ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Технічні науки та технології, (1(7), 98–105. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/104948

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ