ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ГАЗОПРОВОДІВ

Автор(и)

  • Микола Борисович Гумен Національний авіаційний університет, Ukraine
  • Тамара Федосіївна Гумен Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

Ключові слова:

газопроводи, телекомунікаційна система, технічна діагностика, датчик, безпека експлуатації, бездротові мережні технології

Анотація

Розглянуто та проаналізовано засоби оперативної діагностики технічного стану трубопроводів газотранспортних систем. Запропоновано сенсорну телекомунікаційну систему, яка на базі сучасних мережних технологій у режимі реального виміру часу дає змогу виявити місця витоку газу на лінійних ділянках газопроводу. Система також забезпечує екологічний моніторинг довкілля, захист об’єкта діагностики від несанкціонованого доступу та обмін інформацією між діагностичним обладнанням, телекомунікаційними пристроями і центральним диспетчерським пунктом управління, аналізу і прийняття рішень.

Біографії авторів

Микола Борисович Гумен, Національний авіаційний університет

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційновимірювальних систем

Тамара Федосіївна Гумен, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського

старший викладач кафедри звукотехніки і реєстрації інформації

Посилання

Каминский А. А. Методы определения напряженно-деформированного состояния и трещиностойкости газо- и нефтепроводов (обзор) / А. А. Каминский, В. Н. Бастун // Прикладная

механика. – 1997. – Т. 33, № 8. – C. 3–30.

Фомічов С. К. Моніторинг технічного стану магістральних газопроводів / С. К. Фомічов, С. М. Мінаков, М. А. Яременко // Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю

матеріалів та виробів : зб. наук. праць ХV Міжнародної науково-технічної конференції ЛЕОТЕСТ-2010 (15-20 лютого 2010 р., Славськ). – Львів : ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ, 2010.

– С. 16–18.

Рекомендации по выбору способа мониторинга технического состояния трубопроводов / А. А. Белов, Ю. Д. Иванов, А. А. Шестаков, С. Г. Царева, Э. В. Шишков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 10. – С. 63–66.

Стаднюк Е. И. Обнаружение и устранение гидратных пробок в газопроводах / Е. И. Стаднюк, В. П. Шиян // Современные техника и технологи : сб. докладов XХ Международной научно-практической конференции (14-18 апреля 2014 г., Томск). – Томск : Изд-во ТПУ, 2014. – С. 105–106.

Системы обнаружения утечек из трубопроводов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://refdb.ru/look/1995196.html.

Хренов Н. Н. Основы комплексной диагностики северных трубопроводов. Аэрокосмические методы и обработка материалов / Н .Н. Хренов. – М. : Газоил Пресс, 2003. – 351 с.

Продукція MOXA в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moxa.com.ua/2008/products.html.

Инфракрасные газовые датчики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gassensor.ru/ndir-gas-sensor.html.

Беспроводные прецизионные датчики температуры с автономным питанием для промышленных сетей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ptelectronics.ru/stati/.

Датчик вібрацій VSA003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifm.com/products/hke/ds/VSA003.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Як цитувати

Гумен, М. Б., & Гумен, Т. Ф. (2021). ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ГАЗОПРОВОДІВ. Технічні науки та технології, (1(7), 125–133. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/104976

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ