ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ

Автор(и)

  • Марина Володимирівна Лапа Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2560-0371
  • Марина Валеріївна Двоєглазова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Ілля Сергійович Печонкін група компаній ЛІРА, Ukraine
  • Юлія Борисівна Лапа

Ключові слова:

енергоефективність, якість будівель, експлуатація будівель

Анотація

Проведено аналіз нормативної та законодавчої бази, існуючої забудови, підходів до забезпечення енергоефективності будівель під час проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації, розроблені рекомендації для підвищення якості та ресурсоздатності будівель за допомогою забезпечення їх енергоефективності.

Біографії авторів

Марина Володимирівна Лапа, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

Марина Валеріївна Двоєглазова, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій

Ілля Сергійович Печонкін, група компаній ЛІРА

інженер-аналітик

Юлія Борисівна Лапа

студентка, Чернігівський національний технологічний університет

Посилання

Вольфганг Ф. Основные положения по проектированию пассивных домов / Ф. Вольфганг. – М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. – 144 с.

Держенергоефективності України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. – Режим доступу : http://saee.gov.ua.

Експлуатація та ремонт будівель міської забудови. Ч. 1 / [під ред. М. М. Попович, Т. В. Прилипко, Т. Е. Потапова]. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 96 с.

Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT): ДСТУ ISO 50001:2014. – [Чинний від 16.09.2014]. – К. : Мінекономрозвитку України, 2015. – 27 c. – (Державний стандарт України).

Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006. – [Чинний від 2007-04-01]. – К. : Мінбуд України, 2006. – 73 c.

Лапа М. В. Развитие научных основ повышения качества эксплуатации и ресурсоспособности критически важных объектов инфраструктуры : монография / М. В. Лапа, К. Н. Маловик. – Х. : Индустрия, 2016. – 280 с.

Лапа М. В. Управління документацією при виконанні ремонтно-будівельних робіт / М. В. Лапа, Н. М. Сташкевич, І. С. Печонкін // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (19-22 травня 2015 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 192–194.

Підвищення якості планування та проведення поточних і капітальних ремонтів виробничих будівель, споруд на АЕС / М. В. Лапа, М. А. Цезарук, І. С. Печонкін, Є. В. Мирошниченко // Збірник наукових праць СНУЯЕтаП. – 2013. – № 4 (26). – С. 156–163.

Табунщиков Ю. А. Энергоэффективные здания / Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач, Н. В. Шилкин. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2003. – 200 с.

Indigo shire council [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.indigoshire.vic.gov.au.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Як цитувати

Лапа, М. В., Двоєглазова, М. В., Печонкін, І. С., & Лапа, Ю. Б. (2021). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ. Технічні науки та технології, (1(7), 225–233. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/105260

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО