ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕНЕЙ

Автор(и)

  • Віталій Іванович Зацерковний Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2346-9496
  • Марина Вячеславівна Комар Національний авіаційний університет, Ukraine
  • Людмила Володимирівна Плічко Куликівський районний центр позашкільної освіти, Ukraine
  • Сергій Володимирович Кривоберець Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2193-1096

Ключові слова:

геоінформаційні технології, моделювання, прогнозування, повені, ArcGIS.

Анотація

Актуальність теми дослідження. Активізація в останні роки в Україні екзогенних геологічних процесів в силу різних природних і антропогенних процесів є дійсно загрозою – постає питання прогнозування і моделювання їх виникнення.

Постановка проблеми. У житті людства значне місце займають проблеми, зв’язані з подоланням наслідків дії НС, особливо повеней, катастрофічних затоплень і підтоплень територій, які є однією з основних соціально-екологічних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями питань паводків, повеней і пошуку оптимальних методик моделювання рельєфу, подання його структури з іншими географічними елементами та процесами, займались ряд науковців.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодення доцільніше витрачати кошти на створення систем моніторингу, прогнозування та профілактичні протиповіневі заходи, ніж на ліквідацію їх наслідків.

Мета статті. Є обґрунтування шляхів моделювання і прогнозування розвитку паводків для послаблення їхнього впливу за допомогою геоінформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення умов проживання населення на території, що потерпає від повеней та підвищення рівня її екологічної безпеки необхідно вчасно визначити масштаби впливу затоплення, а найскладнішою проблемою, пов’язаною з вивченням повеней, є прогнозування максимально можливих величин підняття рівня й площі затоплюваних земель. Оскільки можливості ГІС у моделюванні, управлінні і об’єднанні просторової інформації роблять геоінформаційні системи потужним аналітичним інструментом – для побудови моделі затоплення Київської області використовувався програмний продукт ArcGIS.

Висновки і пропозиції. Використання ArcGIS в алгоритмах моделей геообробки для розв’язання задач прогнозування затоплень, може використовуватись як швидкодіючий і наочний експрес-аналіз.

Біографії авторів

Віталій Іванович Зацерковний, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор технічних наук, завідувач кафедри

Марина Вячеславівна Комар, Національний авіаційний університет

бакалавр

Людмила Володимирівна Плічко, Куликівський районний центр позашкільної освіти

керівник гуртка

Сергій Володимирович Кривоберець, Чернігівський національний технологічний університет

викладач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Посилання

Про затвердження Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. № 901.

Геоінформаційні системи в науках про Землю / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, І. В. Віршило, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с.

Бурштинська Х. В. Використання ГІС-технологій для визначення динаміки гідрологічних змін рік / Х. В. Бурштинська // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів : Ліга-прес, 2003. – С. 205–210.

Іщук О. О. Прогнозування й оцінка наслідків екстремальних повеневих ситуацій засобами просторового аналізу ГІС / О. О. Іщук, Є. С. Середінін // Вісник геодезії та картографії. – 2000. – № 2. – С. 37–42.

Геоінформаційний аналіз просторових даних / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – 237 с.

Київська область [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/ Київська_область.

Національний атлас України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.igna. org.ua/maps_elektron.html.

Зацерковний В. І. Моделювання підтоплень територій населених пунктів за допомогою ГІТ / В. І. Зацерковний, М. Д. Богославський // Вісник астрономічної школи. – 2016. – Т. 12, № 1. – С. 38–43.

##submission.downloads##

Як цитувати

Зацерковний, В. І., Комар, М. В., Плічко, Л. В., & Кривоберець, С. В. (2018). ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВЕНЕЙ. Технічні науки та технології, (2(8), 089–098. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/113048

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ