ВЕРИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРОГРАМ: ПЕРЕВІРКА НА НЕСУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ТА УЗГОДЖЕНІСТЬ

Автор(и)

  • Ирина Валентиновна Богдан Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1521-6958

Ключові слова:

об’єктно-орієнтоване програмне забезпечення, верифікація, модель, узгодженість, несуперечливість, UML-діаграма

Анотація

Актуальність теми дослідження. Якість є найважливішою характеристикою будь-якого програмного забезпечення. Для забезпечення високої якості створюваної програми необхідне виконання ряду процедур, однією з основних серед яких є верифікація.

Постановка проблеми. Верифікації підлягає як саме програмне забезпечення, так і його модель, яка у випадку з об'єктно-орієнтованим програмним забезпеченням представлена безліччю UML-діаграм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практично всі з існуючих на даний момент методів верифікації моделей об'єктно-орієнтованих програм дозволяють виконати верифікацію виключно окремих діаграм, не перевіряючи при цьому всю модель в цілому на несуперечливість її складових.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Таким чином, актуальною є задача перевірки на несуперечливість і узгодженість всіх UML-діаграм, що входять до складу створюваного об'єктно-орієнтованого програмного забезпечення.

Постановка задачі. Головною метою даної статті є опис умов і обмежень, виконання яких дозволить забезпечити узгодженість і несуперечність між UML-діаграмами всередині моделі об'єктно-орієнтованого програмного забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Так як діаграма варіантів використання описує вимоги до програмного забезпечення, то несуперечливість переходу від даної діаграми до діаграми класів перевірити не можна. діаграми взаємодії і поведінки будуються на основі діаграми класів, тому необхідно перевірити узгодженість і несуперечність переходу від діаграми класів до даних діаграм. Діаграма компонентів також створюється на підставі діаграми класів, таким чином слід перевірити коректність переходу від діаграми класів до діаграми компонентів, а потім - від діаграми компонентів до діаграми розгортання.

Висновки. У статті запропоновані умови і обмеження, перевірка і виконання яких дозволить забезпечити узгодженість і несуперечність між UML-діаграмами всередині конкретної моделі об'єктно-орієнтованого програмного забезпечення.

Біографія автора

Ирина Валентиновна Богдан, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

OMG. Architecture Board ORMSC // Model Driven Architecture (MDA). – ormsc/2001-07-01, 2001. –July 9. – 28 р.

Синицын С. В. Верификация программного обеспечения : учеб. пособие / С. В. Синицын, Н. Ю. Налютин. – М. : Интернет-университет информационных технологий ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 368 с.

Макгрегор Дж. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения : практическое пособие / Дж. Макгрегор, Д. Сайкс ; пер. с англ. – К. : ООО «ТИД “ДС”», 2002. – 432 с.

Леоненков А. Самоучитель UML. Эффективный инструмент моделирования информационных систем / А. Леоненков – СПб. : BHV-Санкт-Петербург, 2001. – 304 с.

Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения / Л. Тамре ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2003. – 368 с.

Литвинов В. В. Автоматизированная система верификации моделей объектно-ориентированного программного обеспечения / В. В. Литвинов, И. В. Богдан // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2015. – № 1

(77). – С. 83–90.

##submission.downloads##

Як цитувати

Богдан, И. В. (2018). ВЕРИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРОГРАМ: ПЕРЕВІРКА НА НЕСУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ТА УЗГОДЖЕНІСТЬ. Технічні науки та технології, (2(8), 110–116. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/113051

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ