ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Рева Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Сергій Анатолійович Степенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7702-6776

Ключові слова:

інтелектуальні електромережі, сонячна електроенергетика, фотоелектричні перетворювачі (ФЕП), автономна система електроживлення, елементи накопичення електроенергії

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції в світовій енергетиці стимулюють істотне зростання інтересу до альтернативних джерел енергії.

Постановка проблеми. В даний час набули широкого розповсюдження інтелектуальні системи електроживлення (системи Smart Grid). Широкому впровадженню та розвитку даних систем сприяють не лише технічні рішення, але й організаційні заходи, зокрема, запровадження «зелених» тарифів на електроенергію, вироблену на основі відновлюваних джерел.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наведені дані свідчать про недостатньо ефективне використання встановлених систем електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів і, відповідно, необхідність глибокого розгляду шляхів та засобів забезпечення ефективності автономних систем електроживлення на основі ФЕП.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В розглянутих джерелах не запропоновано єдиного універсального способу вибору акумуляторів для подібних систем.

Постановка завдання. Провести огляд та класифікацію технічних засобів забезпечення ефективного функціонування автономних систем електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів.

Викладення основного матеріалу. Розглянуто опис основних типів фотоелектричних перетворювачів, їх основні параметри та характеристики. А також, розглянуті основні складові системи Smart Grid, сучасні тенденції в світовій енергетиці та обсяг виробленої електроенергії об'єктами відновлюваної енергетики в Україні. Описані основні елементи структурної схеми фотоенергетичних систем, а також їх функції. Проаналізовані переваги та недоліки основних типів акумуляторів (елементів накопичення електроенергії), щодо їх основних параметрів, класифікації, вартості, часу життя, заряду та перезаряду.

Висновки. Для забезпечення відповідної якості та надійності систем електроживлення на основі альтернативних джерел енергії в Україні необхідно впроваджувати нові технології та стандарти, нормативно-правові актиЩодо вибору елементів електроживлення більш доцільне використання саме свинцево-кислотних. Вони більш дешеві та прості у використанні, не вибагливі до умов зберігання та експлуатації, а також досить поширені на ринку.

Біографії авторів

Катерина Олександрівна Рева, Чернігівський національний технологічний університет

магістрант

Сергій Анатолійович Степенко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук

Посилання

Technology Development Smart Grid [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://energy.gov/oe/services/technology-development/smart-grid.

Петергеря Ю. С. Інтелектуальні системи забезпечення енергозбереження житлових будинків : навчальний посібник / Ю. С. Петергеря, В. Я. Жуйков, Т. О. Терещенко. – К. : Медіа-ПРЕС, 2008. − 256 с.

Виджей К. Суд. Применение статических преобразователей в энергетических системах / Виджей К. Суд ; пер. с англ. – М. : Научно-инженерное информ. агентство НП НИИА, 2009. – Ч. 2. – С. 39–44.

Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, А. Г. Баталов, С. П. Динесюк // Техн. електродинаміка. – 2010. – № 6. – С. 44–50.

Інформація щодо виробництва альтернативних видів палива та енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс] / Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. – Режим доступу : http://saee.gov.ua/uk/ activity/vidnovlyuvana-enerhetyka/suchasny-stan.

Григораш О. В. Об эффективности и целесообразности использования возобновляемых источников электроэнергии / О. В. Григораш, В. В. Тропин, А. С. Оськина // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2012. – № 09 (083).

Eckart von Malsen. Opportunities for large-scale projects // SUN end Wind Energy. – 2011. – Vol. 5. – С. 254–255.

Solar energy / Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/ wiki/Solarenergy.

Брич В. Я. Проблеми застосування сонячної енергії в сфері житлово-комунального господарства / В. Я. Брич, Б. Р. Гевко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2016. – № 61. – С. 152–157.

Троцкий Е. М. Возможность применения накопителей - компенсаторов в регулируемом электроприводе / Е. М. Троцкий // Проблемы создания новых машин и технологий : научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – 1998. – Вып. 1/1998(3).

Различные типы аккумуляторов, параметры, дефекты, особенности эксплуатации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://n-t.ru/ii/ba/ch2.pdf.

Фесенко А. Огляд та обґрунтування вибору акумуляторних батарей для автономної системи електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів / А. Фесенко, Р. Єрпюв, С. Степенко // Технічні науки та технології. – 2017. – № 1 (7). – С. 177–186.

##submission.downloads##

Як цитувати

Рева, К. О., & Степенко, С. А. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ. Технічні науки та технології, (2(8), 162–171. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/113126