НВЧ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ОБ’ЄКТІВ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ

Автор(и)

  • Анатолій Іванович Сатюков Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2901-1152
  • Анатолій Леонідович Приступа Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9412-2698
  • Юлія Валентинівна Ленько Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

хвилеводно-коаксіальний перехід, вимірювання вологості, вимірювальний перетворювач, НВЧ- технології, системи неруйнівного моніторингу

Анотація

Актуальність дослідження. Сучасні технології виробництва в значній мірі пов'язані з вмістом вологи. Надлишок або нестача вологи в матеріалі впливає на його властивості та якісні показники. Швидке і точне вимірювання вмісту вологи в певному матеріалі є дуже важливим і актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методи НВЧ широко використовуються для вимірювання вологості матеріалів. Вільні молекули води розкручуються електромагнітним полем. В результаті швидкість проходження радіохвиль сповільнюється, а їх інтенсивність зменшується. Ці ефекти використовуються для створення пристроїв і систем, які вимірюють вологість за допомогою НВЧ-сигналів. Робота більшості з них заснований на визначенні величини ослаблення сигналу або зміни діелектричної проникності вологою речовиною. Найбільш поширені НВЧ методи: оптичні, резонансні, хвилеводні, зондові.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. До переваг НВЧ методів вимірювання та контролю вологості можна віднести доволі високу точність, процес вимірювання не пов'язаний з руйнуванням досліджуваного зразка, невеликі потужності вимірювальних систем, тощо. Майже у всіх перелічених НВЧ методах необхідно знати геометричні розміри досліджуваного об'єкту, що не завжди є можливим. Ще одна складність в деяких випадках зумовлена необхідністю однозначного розміщення та орієнтації передавальних та приймальних елементів, оскільки будь-які антени мають певну діаграму спрямованості.

Мета дослідження. Розвиток НВЧ методів вимірювання вологості будівельних матеріалів та інженерних споруд для подальшого їх використання в системах неруйнівного моніторингу об'єктів довільної форми.

Виклад основного матеріалу. Хвилеводно-коаксіальний перехід є однією з важливих складових НВЧ техніки. Він широко використовується для взаємних підключень коаксіальних та хвилеводних ліній передач при формуванні НВЧ трактів. Якщо на хвилеводно-коаксіальний перехід направити НВЧ сигнал з частотою трохи меншою за граничну, а потім поступово підвищувати її, то потужність, що потрапляє до коаксіальної лінії, буде зростати, оскільки ми будемо наближатись до частот, на які власне і розрахований цей хвилеводно-коаксіальний перехід.

З іншого боку у деяких речовин спостерігається зростання послаблення НВЧ сигналу зі збільшенням частоти. Таким чином ці два протилежних фактори призводять до наявності на частотній залежності ступеню послаблення НВЧ хвилі чітко спостерігаємого мінімуму. Автори виявили, що частота максимального послаблення залежить від відсотка вологості зразка.

Висновки. Запропоновано новий метод контролю вологості заснований на вимірювання частоти, при якій спостерігається максимальне послаблення НВЧ-сигналу у хвилеводно-коаксіальному переході. Результати експериментальних досліджень показують, що частота максимального послаблення НВЧ сигналу залежить від вологості зразка.

Біографії авторів

Анатолій Іванович Сатюков, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Анатолій Леонідович Приступа, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Юлія Валентинівна Ленько, Чернігівський національний технологічний університет

студент

Посилання

Бензарь В. К. Техника СВЧ-влагометрии / В. К. Бензарь. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 352 с.

Мироненко В. П. Об особенностях измерения влажности нефтепродуктов СВЧ-методами / В. П. Мироненко // Вестник Нижневартовского государственного университета. – 2011. – № 3. – С. 33–36.

Пат. 2331871 РФ, МПК G01N15/06, G01R27/26. Волноводный свч-способ измерения диэлектрической проницаемости жидких сред по критической длине волны.

Микроволновая термовлагометрия / П. А. Федюнин, Д. А. Дмитриев, А. А. Воробьев, В. Н. Чернышов ; под общ. ред. П. А. Федюнина. – М. : Машиностроение-1, 2004. – 208 с.

Пат. 2092818 РФ, МПК G01N22/04. Волноводный свч-способ измерения диэлектрической проницаемости жидких сред по критической длине волны / Липунов Н. И. [UA], Корчемный Н. А. [UA], Бойко Л. М. [UA]. – № 92005855/09 ; заявл. 12.11.1992 ; опубл. 10.10.1997. Бюл. № 33. – 3 с.: ил.

Сатюков А. І. Використання хвилеводно-коаксиального переходу при вимірюванні вологості тіл з довільною геометрією / А. І. Сатюков, А. Л. Приступа // Збірник матеріалів науково-технічної конференції : тези конф., Фізика, електроніка, електротехніка / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 51.

Сатюков А. І. Щодо можливості вимірювання вологості тіл з довільною геометрією за допомогою хвилеводно-коаксиального переходу / А. І. Сатюков, А. Л. Приступа // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2014) : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – С. 119–120 .

##submission.downloads##

Як цитувати

Сатюков, А. І., Приступа, А. Л., & Ленько, Ю. В. (2018). НВЧ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ОБ’ЄКТІВ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ. Технічні науки та технології, (2(8), 020–028. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/113545