ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯУ ПРОЦЕСІ ПРЕЦИЗІЙНОГО ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ АЛЮМІНІЮ

Автор(и)

  • Володимир Федорович Мазанко Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2494-3973
  • Олег Олександрович Новомлинець Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0774-434X
  • Сергій Владиславович Олексієнко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5475-4439
  • Світлана Михайлівна Ющенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0863-9020

Ключові слова:

алюміній, електроконтактне зварювання, проміжний прошарок, масоперенесення, дифузійна взаємодія, радіоактивний ізотоп, зварне з’єднання

Анотація

Актуальність теми дослідження. Широке застосуванням алюмінію та його сплавів у промисловості викликає необхідність вдосконалення існуючих способів одержання їх нероз’ємних з’єднань у твердій фазі.

Постановка проблеми. При вивченні процесу утворення з’єднання під час зварювання у твердій фазі актуальною задачею є дослідження дифузійних процесів та встановлення закономірностей масоперенесення, що має практичне значення при розробці нових технологій зварювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із перспективних способів з’єднання алюмінію є прецизійне електроконтактне зварювання через проміжні прошарки зі зварювального матеріалу, використання яких сприяє активації поверхонь деталей, що зварюються, та локалізації теплової енергії в стику.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недослідженими залишаються процеси масоперенесення та механізми визначення оптимальної кількості проміжних прошарків при прецизійному електроконтактному зварюванні алюмінію та його сплавів.

Постановка завдання. Метою роботи є аналіз впливу кількості проміжних прошарків на процеси масоперенесення при прецизійному електроконтактному зварюванні алюмінію та його сплавів.

Викладення основного матеріалу. Відпрацювання методики дослідження здійснено на прикладі електроконтактного зварювання сплаву марки АМц із використанням різної кількості проміжних шарів з алюмінієвої фольги товщиною 11 мкм. Зварювання сплаву проводили за режимом: густина струму 300‑350 А/мм2, питомий тиск 2-3 МПа, тривалість імпульсу струму 0,1-1 с. Дослідження характеристик масоперенесення проводили за допомогою методу радіоактивних ізотопів.

Висновки відповідно до статті. Досліджено особливості процесів масоперенесення при електроконтактному зварюванні алюмінію через прошарки. Визначено залежність коефіцієнта масоперенесення в контактній зоні від кількості прошарків.Встановлено, що при зварюванні сплаву АМц дифузійна зона є максимальною при зварюванні через 4 прошарки.

Біографії авторів

Володимир Федорович Мазанко, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

доктор технічних наук, професор

Олег Олександрович Новомлинець, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Сергій Владиславович Олексієнко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Світлана Михайлівна Ющенко, Чернігівський національний технологічний університет

асистент кафедри зварювального виробництва та автоматизованого прое- ктування будівельних конструкцій

Посилання

Гуляев А. И. Технология и оборудование контактной сварки / А. И. Гуляев. – М. : Машиностроение, 1985. – 254 с.

Прецизійне електроконтактне точкове зварювання металевих матеріалів / О. О. Новомлинець, С. В. Олексієнко, І. В. Завальна, Є. В. Половецький // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2014. – № 2. – С. 104–111.

Новомлинець О. О. Способи зварювання тиском алюмінієвих сплавів з обмеженням рівня деформації / О. О. Новомлинець, С. В. Олексієнко, С. М. Ющенко // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Engineering and Technologies. – Chernihiv : CNUT, 2016. – Pр. 371–373.

Энциклопедия современной техники [Электронный ресурс]. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – Режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/index.htm.

Ганєєв Т. Р. Особливості дифузійної взаємодії міді та молібдену під час зварювання тиском / Т. Р. Ганєєв // Технічні науки та технології. – 2015. – № 2 (2). – С. 55–61.

Миграция атомов в алюминии, меди и никеле при действии деформации и импульсного электрического тока / В. Ф. Мазанко, Д. С. Герцрикен, С. П. Ворона, В. М. Миронов, В. В. Омельяненко // Вісник Черкаського університету. – 2003. – Вип. 53. Сер. Фізико-математичні науки. – С. 21–37.

Миронов Д. В. Диффузия в меди и никеле при действии электропластического эффекта / Д. В. Миронов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 744–747.

Сидоренко С. І. Аномальне масоперенесення. Закономірності та механізми : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих закладів освіти / С. І. Сидоренко, О. В. Філатов, С. М. Волошко. – К. : Політехніка, 2008. – 68 с.

Массоперенос в металах при действии магнитных полей и импульсных деформаций / Д. В. Миронов, В. М. Миронов, Д. С. Герцрикен, В. Ф. Мазанко. – Самара : Самарский университет, 2011. – 276 с.

Конструкционные материалы : справочник / Б. Н. Арзамасов, В. А. Бростем, Н. А. Буше и др. ; под общ. ред. Б. Н. Арзамасова. – М. : Машиностроение, 1990. – 688 с.

Киселев С. П. О механизме сверхглубокого проникания частиц в металлическую преграду / С. П. Киселев, В. П. Киселев // Прикладная механика и техническая физика. – 2000. – Т. 41, № 2. – С. 37–44.

Usherenko S. M. Consideration of Results on superdeep penetration of particles into metallic obstacles / S. M. Usherenko, O. A. Dibov, O. I. Koval // Journal of Engineering and thermophysics. – 2002. – Vol. 75, № 2. – Pр. 508–512.

Маннинг Дж. Кинетика диффузии атомов в кристалах / Дж. Маннинг ; пер. с англ. Д. Е. Темкина ; под ред. Б. Я. Любова. – М. : Мир, 1971. – 278 с.

Mehrer H. Diffusion in Solids: Fundamentals, Methods, Materials, Diffusion-Controlled Processes / H. Mehrer. – Luxemburg: Springer Science & Business Media, 2007. – 654 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Мазанко, В. Ф., Новомлинець, О. О., Олексієнко, С. В., & Ющенко, С. М. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯУ ПРОЦЕСІ ПРЕЦИЗІЙНОГО ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ АЛЮМІНІЮ. Технічні науки та технології, (2(8), 075–081. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/115999

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ