ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ПІД БУДІВНИЦТВО ЕЛЕВАТОРА

Автор(и)

  • Віктор Григорович Бугай ТОВ Чернігівбудрозвідування, Ukraine
  • Володимир Андрійович Іванишин Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Валентин Іванович Дудко ТОВ Чернігівбудрозвідування, Ukraine

Ключові слова:

ґрунти, вишукування, інженерно-геологічні елементи, зондування, свердловина, вода, елеватор

Анотація

Актуальність проблеми. Тема надзвичайно актуальна, тому що інженерно-геологічні вишукування (дослідження) під будівництво будь-якої будівлі чи споруди є обов’язкові. Без них не повинно починатися будівництво. Вони містять рекомендації для будівельників.

Постановка проблеми. Четвертинні відклади покривають майже всю територію Чернігівщини. На них будується переважна більшість будівель і споруд. Проте вони вивчені недостатньо, що є будівельною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На ділянці, яка розглядається, інженерно-геологічні дослідження не проводилися, тому публікації відсутні.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Невирішеною частиною проблеми була відсутність результатів інженерно-геологічних вишукувань на ділянці під будівництво елеватора.

Постановка завдання. Цільовим завданням робіт було вивчення інженерно-геологічних умов ділянки під будівництво на ній трьох силосів для зберігання зерна.

Викладення основного матеріалу. Ділянка досліджень є складовою частиною Яготинської слабо розчленованої рівнини, що відповідає IV надзаплавній моренній терасі ріки Дніпра. Геологічна будова ділянки за результатами буріння і статичного зондування вивчена до глибини 27 м. Розкритий розріз складений сучасними техногенними утвореннями, верхньочетвертинними, середньочетвертинними і середньо-нижньочетвертинними відкладами. Витриманий горизонт ґрунтових вод залягає на глибині 6,35–6,50 м. За хімічним складом ґрунтові води за всіма показниками не агресивні до конструкцій з бетону всіх марок, азбестоцементних конструкцій та цементних розчинів. За номенклатурою, складом, станом та фізико-механічними властивостями виділено 19 верств і стільки ж інженерно-геологічних елементів (ІГЕ).

Висновки. Район розвідування знаходиться на IV надзаплавній моренній терасі р. Дніпра. Товща розкритих ґрунтів неоднорідна. Ґрунтові води живляться інфільтраційними атмосферними опадами. Коливання рівня ґрунтових вод у багаторічному режимі складає 3,5 м. За сукупністю факторів територія вишукувань належить до ІІІ (складної) категорії інженерно-геологічних умов.

Біографії авторів

Віктор Григорович Бугай, ТОВ Чернігівбудрозвідування

начальник відділу

Володимир Андрійович Іванишин, Чернігівський національний технологічний університет

доктор геологічних наук, професор

Валентин Іванович Дудко, ТОВ Чернігівбудрозвідування

провідний інженер,

Посилання

ДСТУ Б В.2.1-5-2001. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробовувань.

ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація.

ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд.

ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва.

ДСТУ Б В.2.1-17:2009. Основи та підвалини будинків і споруд.. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей.

ДСТУ Б В.2.1-8-2001. Основи та підвалини будинків і споруд.

Ґрунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків].

ДСТУ Б В.2.1-19.2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) і мікроагрегатного складу.

ДСТУ Б В.2.1-4-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості.

ДСТУ ІБО 5667-11:2005. Відбирання проб. Частина 11. Настанови щодо відбирання проб підземних вод.

ДСТУ Б.В.2.1-9-2002. Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням.

ДСТУ Б А. 1.1-25-94. Система стандартизації та нормування в будівництві Ґрунти. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А.2.4-13:2009. Умовні графічні зображення та умовні позначки в документації з інженерно-геологічних вишукувань).

ДСТУ Б А.2.4.-4:2009. СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації.

ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів, Навантаження та впливи. Норми проектування.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія.

ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України.

##submission.downloads##

Як цитувати

Бугай, В. Г., Іванишин, В. А., & Дудко, В. І. (2018). ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ПІД БУДІВНИЦТВО ЕЛЕВАТОРА. Технічні науки та технології, (2(8), 219–235. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/116128

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО