ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ З СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Олег Володимирович Зарiцький Національний авіаційний університет, Ukraine

Ключові слова:

аналіз роботи, оцінка професійної діяльності, інформаційна технологія, інформаційна система, документ обміну даним, XML

Анотація

Постановка проблеми. Слід зазначити, що розгляд інформаційної технології аналітичної оцінки професійної діяльності потребує детального окремого вивчення у зв’язку з відсутністю стандартизованих підходів щодо розробки архітектур відповідних інформаційних систем та структур баз даних у межах зазначених технологій. Проблемою є також питання інтеграції зазначеної технології з інформаційними системами підприємства, які оперують із даними, необхідними для коректної роботи інформаційної технології аналітичної оцінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Всі рішення щодо практичної реалізації інформаційних технологій аналітичної оцінки професійної діяльності, висвітлені в наукових дослідження та роботах, розглядають інформаційні технології з погляду методів обробки та представлення даних, залишаючи не розглянутими питання архітектури, безпеки та інтеграції систем, очевидно через їх локальну розробку та автономну роботу.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Таким чином, розглянуті роботи та дослідження не розглядають питання стандартизації архітектур інформаційних технологій аналітичної оцінки професійної діяльності та файлів обміну з існуючими системами управління ресурсами підприємства, що дозволило б суттєво знизити вартість розробки таких систем та підвищити ефективність використання існуючих програмних комплексів.

Мета статті. Метою статті є висвітлення результатів досліджень щодо стандартизації архітектури та структури модулів інформаційної технології аналітичної оцінки професійної діяльності, а також стандартів обміну даними з існуючими системами управління ресурсами підприємства.

Виклад основного матеріалу. Інформаційна технологія аналітичної оцінки професійної діяльності поєднує в собі елементи робочого середовища, представлені системами контролю доступу, як правило, інтегровані з інформаційними системами обліку робочого часу, які, у свою чергу, представлені окремими програмними та апаратними рішеннями, або інтегровані з системами управління ресурсами підприємства. Обмін даними між інформаційними системами може здійснюватися за декількома схемами обміну. Для інформаційних технологій аналітичної оцінки професійної діяльності реалізовано схему регулярного періодичного обміну. Такий варіант обміну передбачає наявність XML-репозитарію в кожній з систем, які беруть участь у обміні.

Висновки і пропозиції. Узагальнена схема взаємодії модулів ERP систем, інформаційних систем обліку робочого часу та аналітичної оцінки професійної діяльності передбачає використання розроблених схем документів обміну та структур БД зазначених програмних продуктів. Дані з зазначених систем передаються до модуля аналізу та модуля розрахунків за допомогою схем завантаження та вивантаження інформації з власних сховищ (1-й шар метаданих БД) за допомогою XML файлів. Зі схемами завантаження/вивантаження працюють універсальні Java-додатки DBImportта DBExport, доступ до яких може здійснюватися через веб-інтерфейс. Сценарії завантаження/вивантаження зберігаються в зазначених репозитаріях у форматі алгоритмів та схем обміну на фізичному рівні БД та відповідних полів файлів обміну у форматі XML.

Біографія автора

Олег Володимирович Зарiцький, Національний авіаційний університет

кандидат технічних наук, докторант

Посилання

Петров В. Н. Информационные системы / В. Н. Петров. – СПб. : Питер, 2003. – 688 с.

Рагулин П. Г. Информационные технологии. Электронный учебник / П. Г. Рагулин. – Владивосток : ТИДОТ Дальневост. ун-та, 2004. – 208 с.

Давидовская М. И. Современные информационные технологии : учебное пособие для гуманитарных факультетов / М. И. Давидовская, А. И. Лапо, А. Е. Пупцев. – Вильнюс : ЕГУ, 2008. – 425 с.

Зарiцький О. В. Інформаційні технології в реалізації концепції розподіленого робочого простору та моделювання професійної діяльності людини / О. В. Зарiцький, В. В. Судік // ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа 2015», 28-29 квітня 2015 року. – К. : НАУ, 2015. – С. 3.5–3.8.

Зарiцький О. В. Дослідження інформаційних технологій оцінки та опису складності робіт / О. В. Зарiцький, В. В. Судік // Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (8-9 квітня 2015 року). – К., 2015. – С. 44.

Толбатов С. В. Методика та інформаційна технологія оцінки складності робіт промислових підприємств : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Толбатов Сергій Володимирович. – К., 2016. – 206 с.

Wilson M. A history of job analysis. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2007.

McCormick, E. J. The development and background of the position analysis questionnaire (PAQ) / E. J. McCormick, P. R. Jeanneret, R. C. Mecham // PsycEXTRA – Report. – 1969. – Vol. 5. – Р. 25.

Development of Prototype Occupational Information Network (O*NET) Content Model / N. G. Peterson, M. D. Mumford, W.C. Borman, P.R. Jeanneret, E.A. Fleishman // Utah Department of Workforce Services, 1995. – 1085 p.

Final Report on the Review and Evaluation of Job Analysis Practices. IFS international, 2011. – 295 p.

ДСТУ 2392-94. Державний стандарт України. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України, 1994. – 25 с.

Гайдамакин Н. А. Автоматизированные системы, базы и банки данных. Вводный курс : учебное пособие / Н. А. Гайдамакин. – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 368 с.

Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. / О. В. Грицунов. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 222 с.

Зарiцький О. В. Класифікація сучасних інформаційних систем моделювання та управління людськими ресурсами / О. В. Зарiцький, В. В. Судік // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки» : зб. наук. пр. − 2015. – № 1 (77). – С. 98–108.

Зарiцький О. В. Аналітичний огляд методологій та інформаційних систем моделювання та оцінки професійної діяльності людини / О. В. Зарiцький // Проблеми інформатизації та управління : зб. наук. пр. – 2015. – № 1 (49). – С. 32–36.

Зарiцький О. В. Теоретичні основи побудови функціональних моделей професійної діяльності людини / О. В. Зарiцький // Часопис «Вісник інженерної академії України». – 2015. – № 2. – С. 233–236.

Зарiцький О. В. Концепція перспективних інформаційних кадрових систем / О. В. Зарiцький // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки» : зб. наук. пр. − 2015. – № 2 (2). – С. 116–123.

Зарiцький О. В. Теоретичні основи побудови експертних систем аналізу та оцінки професійної діяльності / О. В. Зарiцький // Електроніка та системи управління : зб. наук. пр. – 2015. –

№ 2 (44). – С. 103–106.

Зарiцький О. В. Архітектура експертної системи аналітичної оцінки професійної діяльності / О. В. Зарiцький // Часопис «Вісник інженерної академії України». – 2016. – № 3. – С. 266–270

##submission.downloads##

Як цитувати

Зарiцький О. В. (2018). ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ З СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Технічні науки та технології, (3(9), 098–106. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/121566

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ