КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ДОВІРИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Сергій Олександрович Нестеренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4721-6883
  • Андрій Миколайович Акименко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4594-6559

Ключові слова:

програмне забезпечення, довіра, функціональна придатність, точність, легальність походження, сертифікація, кваліметричний підхід

Анотація

Актуальність теми дослідження. Люди, які приймають рішення, та користувачі складного програмного забезпечення (ПЗ) здебільшого нездатні виносити обґрунтоване судження про його якість і надійність. Практично люди приймають рішення, спираючись на фактор довіри. Тому розробка методів оцінки ступеня довіри до ПЗ актуальна.

Постановка проблеми. Програмне забезпечення та методи його об’єктивного оцінювання є складними. Тому потрібно визначити методи непрямого оцінювання якості ПЗ на підставі факторів довіри, одержати які значно легше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато авторів аналізували феномен довіри, зокрема до технічних систем. Учені згодні з тим, що довіра полягає не в чому іншому, як у прийнятті можливості за дійсність.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Ступінь довіри до технічних систем досі оцінювався якісно, за допомогою словесних описів. Це не дозволяло порівнювати системи за ступенем довіри до них.

Постановка завдання. Для проведення об’єктивної оцінки потрібно формалізувати показники довіри у числовому уявленні й запропонувати спосіб зводити їх до єдиного комплексного показника.

Виклад основного матеріалу. Часткові показники довіри поділяються на функціональні та репутаційні. Функціональними показниками пропонується вважати функціональну придатність ПЗ та його точність. Репутаційними показниками пропонується вважати легальність походження, легальність одержання копії ПЗ, зовнішню сертифікацію та комерційну успішність. У роботі запропоновано метод чисельної оцінки цих показників.

Висновки. Фактор довіри до програмного забезпечення починає відігравати все помітнішу роль при його використанні. Способом визначення ступеня довіри до ПЗ є формалізоване визначення кількісних функціональних і репутаційних непрямих показників довіри. Далі можна одержати комплексну оцінку ступеня довіри, а вже на її підставі приймати рішення про можливість використання ПЗ.

Біографії авторів

Сергій Олександрович Нестеренко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Андрій Миколайович Акименко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор

Посилання

Дейкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дейкстра. – М. : Мир, 1978. – 277 с.

Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения / Б. У. Боэм. – М. : Радио и связь, 1985. – 511 с.

Ильясов Ф. Н. Типы шкал и анализ распределений в социологии / Ф. Н. Ильясов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2014. – № 4. – С. 34.

Обознов А. А. Доверие человека технике как фактор надежности профессиональной деятельности / А. А. Обознов, А. Ю. Акимова // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 2. – С. 225–231.

Большой психологический словарь. – М. : АСТ, 2008. – 860 с.

Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах. Том: 1 / ред.-сост. Л. А. Карпенко ; под общ. ред. А. В. Петровского. – М. : ПЕР СЭ, 2005.

Романова Н. Тысяча состояний души. Краткий психолого-филологический словарь / Н. Романова, А. Филиппов, Т. Летягова. – М. : Флинта, Наука, 2017. – 594 с.

Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию / Г. Г. Шпет. – СПб. : П.Э.Т., 1996. – 160 с.

ДСТУ ІСО 9126-1:2013 Програмна інженерія – Якість продукту – Частина 1. Модель якості.

Райхман Э. П. Экспертные методы в оценке качества товаров / Э. П. Райхман, Г. Г. Азгальдов. – М. : Экономика, 1974. – 151 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Нестеренко, С. О., & Акименко, А. М. (2018). КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ДОВІРИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Технічні науки та технології, (3(9), 115–122. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/121573

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ