ПРИВЕДЕННЯ ЛІНІЙ, ВИМІРЯНИХ РУЛЕТКОЮ ТА ЕЛЕКТРОННИМ ТАХЕОМЕТРОМ, ДО ОДНОГО МАСШТАБУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Автор(и)

  • Сергій Дмитрович Крячок Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

вимірювання відстаней, рулетка, електронний тахеометр, компарування мірних приладів, масштабний коефіцієнт

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливою складовою геодезичних робіт є вимірювання ліній. Лінійні вимірювання виконуються під час побудови геодезичних мереж, топографічних знімань, інженерно-геодезичних роботах. Отже, забезпечення достовірних результатів лінійних вимірювань є актуальним завданням.

Постановка проблеми. Вимірювання можуть виконуватись різними приладами та різними методами. Щоб забезпечити принцип єдності вимірювань, кожен з приладів повинен пройти метрологічну атестаціюПри цьому застосовується процедура компарування, тобто порівняння відстані, виміряної геодезичним приладом з еталонною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел показав, що еталонування приладів для лінійних вимірювань виконується на еталонних базисах. Такі базиси мають кілька відрізків, які виміряні з високою точністю та надійно закріплені на місцевості.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, якщо за відсутності поблизу еталонного базису компарування провести неможливо, то доцільно привести вимірювання хоча б до масштабу одного з приладів.

Постановка завдання. Головною метою цієї роботи є приведення лінійних вимірювань, виконаних електронним тахеометром Trimble 3305 DR і рулеткою Inter Tool, до одного масштабу. Ця стаття висвітлює лабораторні вимірювання та опрацювання результатів, які стосуються електронного тахеометра Trimble 3305 DR.

Виклад основного матеріалу. У статті наведено другу частину експериментальних досліджень з використанням електронного тахеометра. Результати вимірювань підлягали виявленню постійної похибки за критерієм Аббе та відповідності нормальному розподілу величинами ексцесу та асиметрії рядів розподілу.

Висновки. У підсумку визначено середнє значення лінії, яка була приведена до горизонту. Обчислено середні квадратичні похибки визначення довжини лінії та масштабного коефіцієнта переходу від довжини лінії, виміряної рулеткою, до масштабу ліній, виміряних тахеометром. Обчислено значення масштабного коефіцієнта.

Біографія автора

Сергій Дмитрович Крячок, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Крячок С. Д. Приведення ліній, виміряних рулеткою та електронним тахеометром, до одного масштабу / С. Д. Крячок, Л. С. Мамонтова, Ю. В. Щербак // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2017. – № 2 (8). – С. 9–19.

Войтенко С. П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія похибок вимірів : нав­чальний посібник / С. П. Войтенко. – К. : КНУБА, 2003. – 216 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Крячок, С. Д. (2018). ПРИВЕДЕННЯ ЛІНІЙ, ВИМІРЯНИХ РУЛЕТКОЮ ТА ЕЛЕКТРОННИМ ТАХЕОМЕТРОМ, ДО ОДНОГО МАСШТАБУ (ПРОДОВЖЕННЯ). Технічні науки та технології, (3(9), 007–015. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/121812