ПРО НЕПЕРІОДИЧНІ КОЛИВАННЯ ПРИ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ ВИКОНАВЧОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ З ПАРАЛЕЛЬНОЮ КІНЕМАТИКОЮ

Автор(и)

  • Сергій Вадимович Ковалевський Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine
  • Олена Сергіївна Ковалевська Донбаська державна машинобудівна академія, Ukraine

Ключові слова:

динамічний аналіз, інтелектуальні верстати-роботи, паралельна кінематика

Анотація

Aктуальність теми дослідженняОсобливе місце у розвитку механоскладального виробництва посідає обладнання, засноване на механізмах з паралельної кінематикою. Їх переваги проявляються в їх малій металоємності, енергоємності, динамічності, а також у кінематичних можливостях. Однак однією з важливих задач при конструюванні таких верстатів є динамічний аналіз виконавчої ланки, тому дослідження в цьому напрямку є актуальним.

Постановка проблеми. При прогнозуванні експлуатаційних характеристик мобільних верстатів-роботів на основі механізмів з паралельною кінематикою динамічний аналіз виконавчої ланки верстатної системи являє собою важливу задачу, рішення якої доцільно виконувати на основі залучення коштів імітаційного моделювання поведінки стрижневих просторових конструкцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі проведеного аналізу останніх досліджень можна зробити висновок, що при конструюванні машин і механізмів вирішальну роль у виборі параметрів майбутнього виробу має обґрунтоване прогнозування його експлуатаційних показників, засноване на силових розрахунках. При цьому показники очікуваної точності виконавчих рухів виробу визначаються виходячи з обраних розрахункових схем, які засновані на припущеннях, що дозволяють звести їх до вирішуваних математичних конструкцій – рівнянням статики і динаміки.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Здебільшого припущення у розрахунках при конструюванні верстатів дозволяють знаходити спільні рішення, які засновані на усталених режимах функціонування виробу, але не беруть до уваги деякі випадки, які становлять практичний інтерес і не є тривіальними. Це стосується, передусім, динамічних процесів, які можуть супроводжувати проектований виріб.

Постановка завданняПровести аналіз виконавчої частини машинної системи на основі залучення засобів симуляційної поведінки просторових структур.

Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження було запропоновано схему розрахунку, яка дозволила провести аналіз динаміки конструктивних особливостей і представлятиме просторову систему мас, що підвішується у просторі на гнучких елементах з параметрами жорсткості cx, cy, cz та затуханням hx , hy, hz. Для цієї системи в межах малих амплітуд було зазначено, що частота правильних коливань f0 може бути розрахована із залежності частоти від маси і жорсткості.Наведено схему динамічного аналізу виконавчої гілки машини з паралельною кінематикою, що складається з тіла маси м, підвешеного на двох пружинах з жорсткістю c1 і c2. Для цієї схеми враховується математичний опис гармонічного осцилятора, який є виконавчою ланкою мобільної машини, якщо взяти до уваги обурений ефект.Для вивчення особливостей динаміки завантаженої виконавчої частини мобільної машини в комп’ютерному середовищі Simulink було створено імітаційну модель. При заданих значеннях отримана реакція моделі на примусові гармонічні коливання. Величина амплітуд у такій моделі не перевищує 2 мм, однак заслуговують на увагу коливання квазівипадкової природи, хоча рівноважний ефект має синусоїдальну форму.

Висновки. Отриманий результат дозволяє припустити, що коливання з широким спектром частот та амплітуди виникають у виконавчій ланці мобільної машини, що може викликати резонанс елементів технологічної системи на широкому діапазоні частот. Такий режим роботи мобільних машин з механізмами паралельної кінематики повинен бути врахований при проектуванні технологічних процесів та технологічної підготовки виробництва для забезпечення продуктивності та точності обладнання протягом усього його терміну служби.

Біографії авторів

Сергій Вадимович Ковалевський, Донбаська державна машинобудівна академія

доктор технічних наук, професор

Олена Сергіївна Ковалевська, Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Aubry S. Breathers in nonlinear lattices: Existence, linear stability and quantization / S. Aubry // Physica D. – 1997. – Vol. 103. – Pр. 201–250.

Friesecke G. Existence theorem for solitary waves on lattices / G. Friesecke, J. Wattis // Commun. Math. Phys. – 1994. – Vol. 161. – Pр. 391–418.

Iooss G. Traveling waves in a chain of coupled nonlinear oscillators / G. Iooss, K. Kirschgässner // Commun. Math. Phys. – 2000. – Vol. 211. – Pр. 439–464.

Kreiner C.-F. Heteroclinic travelling waves for the lattice sine-Gordon equation with linear pair interaction / C.-F. Kreiner, J. Zimmer // Discrete and continuous dynamical systems. – 2009. – Vol. 25, Number 3, November. – Pр. 1–17.

Smets D. Solitary waves with prescribed speed on infinite lattices / D. Smets, M. Willem // J. Funct. Anal. – 1997. – Vol. 149. – Pр. 266–275.

Афонин В. Л. Обрабатывающее оборудование на основе механизмов параллельной структуры / В. Л. Афонин, П. В. Подзоров, В. В. Слепцов ; под общ. ред. В. Л. Афонина. – М. : Изд-во МГТУ Станкин, Янус; К., 2006. – 452 с.

Кириченко А. М. Проведення до зони обробки жорсткості та податливості обладнання з механізмами паралельної структури / А. М. Кириченко // Вісник Національного технічного університету Україні «Київський політехнічний інститут». Серія «Машинобудування». – 2010. – № 59. – С. 205–210.

Технологічне обладнання з паралельною кінематикою : навчальний посібник для ВНЗ / В. А. Крижанівський, Ю. М. Кузнєцов, І. А. Валявський, Р. А. Скляров ; під ред. Ю. М. Кузнєцова. – Кіровоград, 2004. – 449 с.

Акимов О. О. Дослідження впливу пружності ресорного кріплення тарілок на їх амплітуді вимушених коливань / О. О. Акимов, О. Л. Ігнатенков, Є. К. Платонов // V Міжнародна науково-практична конференція 19–22 травня 2015 року «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 167–170.

Смирнов В. А. Кинетостатическое моделирование энергоэффективного управления оборудованием с параллельной кинематикой / В. А. Смирнов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». – 2010. – Вып. 16, № 29. – С. 65–70.

Смирнов В. А. Повышение производительности обработки на оборудовании с параллельной кинематикой / В. А. Смирнов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». – 2010. – Вып. 15, № 10 (186). – С. 72–76.

Струтинський В. Б. Теоретичний аналіз жорсткості шестикоординатного механізму паралельної структури / В. Б. Струтинський, А. М. Кириченко // Вісник Національного технічного

університету Україні «Київський політехнічний інститут». Серія «Машинобудування». – 2009. – № 57. – С. 198–207.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ковалевський, С. В., & Ковалевська, О. С. (2018). ПРО НЕПЕРІОДИЧНІ КОЛИВАННЯ ПРИ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ ВИКОНАВЧОГО МЕХАНІЗМУ МОБІЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ З ПАРАЛЕЛЬНОЮ КІНЕМАТИКОЮ. Технічні науки та технології, (4(10), 009–015. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/123928

Номер

Розділ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ