ВПЛИВ ТВЕРДИХ ШАРУВАТИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ФЕНІЛОНУ

Автор(и)

  • Антон Володимирович Клименко ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • Володимир Володимирович Анісімов ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • Володимир Іванович Ситар ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine

Ключові слова:

покриття, фенілон, фізико-механічні властивості, наповнювач

Анотація

Актуальність дослідження. Полімерні матеріали вже давно використовуються у багатьох галузях промисловості, вони часто використовуються як альтернатива металевим деталям. Водночас полімерні матеріали можуть перевершувати традиційні матеріали за деякими характеристиками, але поступаються за іншими. Нещодавно були розроблені полімерні матеріали з підвищеними адгезійними властивостями, тому актуальним завданням є вивчення їх фізико-механічних характеристик для оцінки перспектив їх використання у промисловості.

Постановка проблеми. Метою дослідження є визначення фізико-механічних характеристик полімерних матеріалів з високими адгезійними властивостями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Є багато досліджень фізико-механічних характеристик різних типів полімерів, також розроблені полімери з високими адгезійними характеристиками.

Виділення не вирішених раніше частини загальної проблеми. Є багато досліджень фізико-механічних характеристик полімерів, але не вистачає інформації про матеріали з підвищеними адгезійними характеристиками на основі фенілону.

Мета дослідження. Метою є експериментальне вивчення фізико-механічних властивостей композиційних покриттів на основі фенілону, зокрема різних видів міцності, еластичності, мікроструктури та ін.

Виклад основного матеріалу. В статті проводиться загальний аналіз полімерів на основі фенілону, показано необхідність вивчення їх фізико-механічних характеристик. Далі представлені результати експериментальних досліджень різних типів сили, пружності, мікроструктури тощо.

Висновки. Встановлено, що більша частина запропонованих наповнювачів призводить до збільшення таких параметрів, як мікротвердість, зносостійкість, модуль пружності та деяке зниження міцнісних характеристик. Показано появу конгломератів частинок на поверхні покриття при частці наповнювача >20 %, що викликає зниження експлуатаційних властивостей покриттів.

Біографії авторів

Антон Володимирович Клименко, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

кандидат технічних наук, асистент кафедри машинобудування та ін- женерної механіки

Володимир Володимирович Анісімов, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

кандидат технічних наук, асистент кафедри машинобудування та інженерної механіки

Володимир Іванович Ситар, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

кандидат технічних наук, професор

Посилання

Полимерные композиционные материалы в триботехнике / Ю. К. Машков, З. Н. Овчар, М. Ю. Байбарацкая, О. А. Мамаев. – М. : Недра, 2004. – 262 с.

Термостойкие ароматические полиамиды / Л. Б. Соколов, В. Д. Герасимов, В. М. Савинов и др. – М. : Химия, 1967. – 256 с.

Коршак В. В. Термостойкие полимеры / В. В. Коршак. – М. : Наука, 1969. – 391 с.

Adhesion of polymers / F. Awaja, M. Gilbert, G. Kelly, B. Fox, P. Pigram // Progress in Polymer Science. – 2009. – № 34. – Рp. 948–968.

Pocius A. V. Adhesion and Adhesives Technology / A. V. Pocius. – Carl Hanser Verlag, Munich, 2012. – 370 р.

Yang H. H. Aromatic high-strength fibers / H. H. Yang. – New York : Wiley, 1989. – 248 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Клименко, А. В., Анісімов, В. В., & Ситар, В. І. (2018). ВПЛИВ ТВЕРДИХ ШАРУВАТИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ФЕНІЛОНУ. Технічні науки та технології, (4(10), 086–093. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/123952

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ