ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА АНТИКВАРНИХ МОНЕТ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Володимир Васильович Індутний Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6676-7472
  • Ніна Василівна Мережко Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3077-9636
  • Ніна Василівна Калуга Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

Ключові слова:

антикварні монети, аналіз ринку, якість, прогнозована вартість, критерії оцінки

Анотація

Актуальність теми дослідження. Антикварні монети є товаром, широко представленим на ринках різних країн, у тому числі на ринку України, який має постійний попит.

Постановка проблеми. З метою попередження можливості продажу антикварних монет за ціною, яка є нижчою ціни матеріалу, з якого вони виготовлені, важливо мати обґрунтовану методику для визначення їх прогнозованої вартості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У деяких наукових роботах викладено теоретичні засади і практичні рекомендації для прогнозування вартості культурних цінностей та представлено методику аналізу ринку культурних цінностей за якісними та вартісними параметрами.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Оцінювання антикваріату має свою специфіку, тому існує нагальна потреба в методичних підходах до визначення прогнозованої вартості антикварних монет.

Постановка завдання. Мета цієї роботи полягає в дослідженні поточних цінових показників на антикварні монети, що представлені на ринку України, а також створенні комплексної шкали для оцінки їхньої якості та відповідної класифікаційної моделі.

Виклад основного матеріалу. У статті описано процес проектування шкали для оцінки якості антикварних монет. В основу шкали покладені уявлення про кількість позитивної інформації про товар, пропорційним до якої є показник прогнозованої вартості. Виділено три інтервали вартісних показників антикварних монет на ринку України та дана їх характеристика. Подано кілька прикладів прогнозування вартості, які демонструють ефективність запропонованої розробки в завданнях незалежної вартісної оцінки.

Висновки. На основі результатів дослідження запропоновано комплексну шкалу для оцінки якості антикварних монет, яка включає сім критеріїв.

Біографії авторів

Володимир Васильович Індутний, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор геолого-мінералогічних наук, доцент, професор

Ніна Василівна Мережко, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор

Ніна Василівна Калуга, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат хімічних наук, доцент

Посилання

Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / [Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Г. Г. Голуб та ін.]. – 2-ге вид., випр. – К. : Л., 1999. – 156 c.

Гуцал А. Ф. Давні календарі, міри, монети та письмо : навч. посіб. / А. Ф. Гуцал. – Кам’янець-Поділ. : Оіюм, 2006. – 207 c.

Елисеева И. И. Группировка, корреляция, распознавание образов / И. И. Елисеева, В. О. Рукавишников. – М. : Статистика, 1977. – 144 с.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 12 липня 2001 року № 2658-III. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.

Індутний В. В. Застосування функції розподілу Лоренца в товарознавстві / В. В. Індутний // Товари і ринки. – 2015. – № 2 (20). – С. 168–178.

Індутний В. В. Оцінка пам’яток культури / В. В. Індутний. – К. : СПД Моляр С.В., 2009. – 537 с.

Індутний В. В. Ринки культурних цінностей: Порівняльний аналіз / В. В. Індутний // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – № 1. – С. 19–27.

Індутний В. В. Формула Ральфа Хартлі й прогнозування вартості пам’яток культури / В. В. Індутний // Культура і сучасність: альманах. – 2014. – № 2. – С. 70–78.

Колодізєв О. М. Гроші і кредит : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – К. : Знання, 2010. – 610 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Індутний, В. В., Мережко, Н. В., & Калуга, Н. В. (2018). ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА АНТИКВАРНИХ МОНЕТ НА РИНКУ УКРАЇНИ. Технічні науки та технології, (4(10), 163–175. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/124048

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ