РОЗЧИННІСТЬ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Автор(и)

  • Юлія Миколаївна Мотузка Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0400-6445
  • Олена Валеріївна Романенко Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1804-1225
  • Світлана Володимирівна Казаченко Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

Ключові слова:

продукти для ентерального харчування, розчинність, індекс розчинності, мікроструктура, вологість, фракція, швидкість розчинення

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливою умовою формування та підтримки здоров’я людини є забезпечення організму повноцінним харчуванням. Особливої важливості ця проблема набуває при лікуванні людей із певними захворюваннями та травмами, що супроводжуються метаболічними змінами.

Постановка проблеми. Для розроблення практичних рекомендацій щодо споживання продуктів для ентерального харчування та обґрунтування оптимальних умов їх зберігання доцільним є дослідження показників їх розчинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми створення продуктів для ентерального харчування присвячено роботи науковців Т. Попової, Т. Ш. Тамазашвілі, І. Лейдермана, DHeylandAGriffithsР. Grasdalen та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Значна кількість іноземних та вітчизняних праць присвячені дослідженням розчинності сухих молочних продуктів та продуктів з комбінованим складом. Однак майже відсутні наукові дослідження показників розчинності та мікроструктури продуктів для ентерального харчування, що, враховуючи багатокомпонентнісь їх складу та способи споживання, є досить важливим.

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження показників розчинності продуктів для ентерального харчування з метою розроблення рекомендацій для їх раціонального споживання.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи багатокомпонентність складу розроблених продуктів, необхідним є дослідження їх здатності до розчинення. Відзначено візуалізацію різних за розмірами частинок, які представлені складовими компонентами продуктів (білком молочної сироватки, амінокислотами, вуглеводами, жировою складовою, вітамінними та мінеральними комплексами тощо). За результатами проведеного дослідження визначено, що найбільшими за середніми розмірами частинок досліджуваних продуктів є фракції: від 51 до 90 мкм, від 91 до 110 мкм та від 111…130 мкм, а у контрольних зразках переважають фракції з більшим розміром частинок (від 130 до 350 мкм). Встановлено, що фракції розміром до 29 мкм наявні лише у продуктах «Vitalprod-Renal» (1,7 %) та «Vitalprod-Diabet» (10,5 %).

У процесі проведення досліджень розчинності продуктів встановлено, що найбільше значення показника відносної швидкості розчинення при температурі води 50…60 ºС, мають досліджувані продукти «Vitalprod-Combi», «Vitalprod-Diabet», «Vitalprod-Renal», дещо нижчий показник швидкості розчинення у продукті Vitalprod-Forte” – 86 %. Індекс розчинності досліджуваних зразків продуктів коливається від 0,08 см3 до 0,17 смсирого осаду в контрольному зразку 2.

Висновки. Таким чином, встановлені раціональні параметри розчинення продуктів для ентерального харчування: температура – 15…60 ºС для відновлення підготовленою питною водою у співвідношенні «продукт–вода» 1:4.

Біографії авторів

Юлія Миколаївна Мотузка, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Олена Валеріївна Романенко, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Світлана Володимирівна Казаченко, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, старший викладач

Посилання

Попова Т. С. Парентеральное и энтеральное питание в хирургии / Т. С. Попова, Т. Ш. Тамазашвили, А. Е. Шестопалов. – М. : Медицина, 1996. – 198 с.

Lochs H. ESPEN guidelines on adult enteral nutrition / H. Lochs, L. Valentini, S. Allison et al. // Clinical Nutrition. – 2006. – No. 25. – Pр. 177–360.

Heyland D. K. Enteral nutrition in the critically ill patient: a critical review of the evidence / D. K. Heyland, D. J. Cook, G. H. Guyatt // Intensive Care Medicine. – 1993. – No. 19. – Pр. 435–442.

Griffiths A. Meta-analysis of enteral nutrition / A. Griffiths, A. Ohisson, P. Sherman // Gastroenterology. – 1995. – Vol. 108, no. 4. – Pр. 56–67.

Food and Nutrition Communication. 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nestle.com/asset-library/Documents/Library/Documents/Nutrition_Health_Wellness/Foodand-Nutrition-Apr2006.pdf.

Шаповал С. Л. Методичні рекомендації до виконання науково-дослідних робіт з використанням універсального вимірювального комп’ютерного приладу / С. Л. Шаповал, Н. П. Форостяна, Р. П. Романенко. – К. : КНТЕУ, 2017. – 6 с.

Гаврилова Н. Н. Микроскопические методы определения размеров частиц дисперсных материалов : учеб. пособие / Н. Н. Гаврилова, В. В. Назаров, О. В. Яровая. – М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2012. – 52 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Мотузка, Ю. М., Романенко, О. В., & Казаченко, С. В. (2018). РОЗЧИННІСТЬ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ. Технічні науки та технології, (4(10), 203–209. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/124080

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ