КОРЕГУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОГОДНИХ УМОВ ДЛЯ ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ ЧИЩЕННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ВЕБ-РЕСУРСУ

Автор(и)

  • Ігор Валентинович Корнієнко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • Олексій Іванович Терещук Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6433-9351
  • Світлана Петрівна Корнієнко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • Артем Іванович Кошма Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

прибирання вулично-дорожньої мережі, погодні умови, зимовий період

Анотація

лідження т корегування статистичних погодних умов, характерних для міста Чернігова, дозволить зменшити витрати на придбання протиожеледних матеріалів.

Постановка проблеми. Детальне дослідження статистичних даних щодо погодних умов утримання вулично-дорожньої мережі за допомогою архівної інформації відкритих веб-ресурсів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пошук способів зниження витрат на прибирання міста здійснюють багато вчених різних країн світу.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Важливим чинником підготовленості міста до прибирання вулично-дорожньої мережі у зимовий період є заготівля протиожеледних реагентів, потреба в яких визначається даними про снігопади та ожеледі. У разі відсутності статистичної інформації щодо погодних умов можна скористатись даними, що наведені в архівах погодних веб-ресурсів.

Постановка завдання. Корегування статистичних даних щодо дорожніх погодних умов зимового періоду в міс­ті Чернігові.

Виклад основного матеріалу. Розглянуто питання уточнення статистичних даних щодо погодних умов утримання вулично-дорожньої мережі за допомогою архівної інформації відкритих веб-ресурсів. Одержана уточнена інформація, що може слугувати основою для розрахунку витрат та закупівлі фрикційних матеріалів і реагентів на зимовий період. Показано механізм уточнення статистичних даних щодо погодних умов на прикладі міста Чернігова. Розраховані погодні статистичні дані для утримання вулично-дорожньої мережі міста Чернігова.

Висновки. Проведений аналіз погодних факторів у зимовий період на основі даних відкритих веб-ресурсів свідчить про необхідність корегування статистичних даних для Чернігівського регіону, які наведені у чинних нормативних документах.

Біографії авторів

Ігор Валентинович Корнієнко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Олексій Іванович Терещук, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Світлана Петрівна Корнієнко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Артем Іванович Кошма, Чернігівський національний технологічний університет

викладач

Посилання

Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів [Електронний ресурс] : Наказ від 14.02.2012 № 54 / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0365-12.

Методичні рекомендації з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів [Електронний ресурс] : Наказ від 07.07.08 № 213 / Міністерство з питань житлово-комунального господарства України. – Режим доступу : blagoustriy.info/media/legislation/ 10082b78-62d1-4e97-b971-00ce91349f17.doc.

Корнієнко І. Обґрунтування методики визначення вихідних параметрів для оптимізації мережі механізованого прибирання вулиць населеного пункту / І. Корнієнко, С. Корнієнко, А. Кошма, О. Богукалець, В. Ярова // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2017. – № 3 (9). – С. 179–188.

Корнієнко І. В. Стан і напрями розв’язання проблеми утилізації екологічно небезпечних побутових відходів / І. В. Корнієнко, А. І. Кошма // Чернігівський науковий часопис. Серія 2: Техніка і природа. – 2012. – № 1 (3). – С. 122–127.

Корнієнко І. В. Декомпозиція задачі формування просторової структури мережі збору побутових відходів / І. В. Корнієнко, А. І. Кошма // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2015. – № 1 (1). – С. 113–118.

Корнієнко І. В. Розробка моделі мережі роздільного збирання твердих побутових відходів / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко, А. І. Кошма // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2016. – № 1 (3). – С. 122–130.

Корнієнко І. В. Моделювання інтенсивності надходження твердих побутових відходів до контейнерних майданчиків / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко, А. І. Кошма // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2016. – № 2 (4). – С. 110–117.

RP5.UA. Розклад погоди [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://rp5.ua.

Кралин А. К. Возникновение зимней скользкости дорог и свойства льда [Електронний ресурс] / А. К. Кралин, С. А. Шаймухаметов // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. ‒ 2016. ‒ Вип. 6. ‒ С. 115–121. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vdnaba_2016_6_21.pdf.

Ellis, N. G. Weather and Traffic / N. G. Ellis // The Journal of the Institution of Highway Engineers. – 2000. – № 10. – Pр. 31–36.

##submission.downloads##

Як цитувати

Корнієнко, І. В., Терещук, О. І., Корнієнко, С. П., & Кошма, А. І. (2018). КОРЕГУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОГОДНИХ УМОВ ДЛЯ ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ ЧИЩЕННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ВЕБ-РЕСУРСУ. Технічні науки та технології, (4(10), 255–265. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/124091

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО