МІЖРІВНЕВЕ ЗАМІЩЕННЯ – КАНОНІЧНА ФОРМА МІЖРІВНЕВОГО БАЛАНСУ

Автор(и)

Ключові слова:

міжрівневе заміщення, міжрівневий баланс, модель, оборот, сальдо, структурований об’єкт

Анотація

Актуальність теми дослідження. Міжрівневе заміщення є основою для формування в агрегатній формі моделі та системи показників міжрівневого балансу, а останніми всебічно оцінюються наслідки керуючого впливу на структурований об’єкт і ефективність самого впливу.

Постановка проблеми. Наявні методики оцінки не враховують фактор пересування одиниць об’єкта з одного рівня ознаки на інший, через що структурний аналіз результатів впливу є неповним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжрівневе заміщення є новим поняттям. Раніше нами були запропоновані модель і система показників міжрівневого балансу, побудовані лише у значеннях рівневої чисельності одиниць об’єкта.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Модель міжрівневого балансу і система показників балансу, представлені в агрегатній формі.

Постановка завдання. Формалізація поняття «міжрівневе заміщення» як канонічної форми міжрівневого балансу у вигляді парних показників агрегованого абсолютного сальдо міжрівневого пересування та міжрівневого обороту одиниць структурованого об’єкта.

Виклад основного матеріалу. Міжрівневе заміщення одиниць об’єкта призводить до рівневих (позарівневих) втрат або до рівневого (позарівневого) поповнення об’єкта щодо ознаки, вимірюваної в цих одиниць в шкалі відношень на певному рівні (поза рівня) у станах «після» і «до» зовнішнього впливу. Загальний результат останнього аналітично можна представити узагальненим співвідношенням балансу. В агрегатній формі воно визначається через елементарні складові балансу, якими є чисельність пересувань і рівневі значення ознаки.

Висновки відповідно до статті. Математична форма міжрівневого заміщення є ключовою у формуванні моделі міжрівневого балансу та системи балансових показників пересування.

Біографія автора

Олександр Борисович Дубягін, Інформація відсутня

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Дубягін О. Б. Балансовий метод статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту : [монографія] / О. Б. Дубягін, О. М. Печко. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 260 с.

Дубягін О. Б. Міжрівневий рух одиниць структурованого об’єкта спостереження: поняття, класифікація, вимірювання / О. Б. Дубягін, Г. І. Тур, Н. В. Шаховніна // Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 5 грудня 2015 року. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 41–43.

Дубягін О. Б. Балансова модель міжрівневого руху одиниць структурованого об’єкта спостереження / О. Б. Дубягін // Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 5 грудня 2015 року. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 39–41.

Терехов Л. Л. Экономико-математические методы / Л. Л. Терехов. – М. : Статистика, 1968. – 360 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Дубягін, О. Б. (2018). МІЖРІВНЕВЕ ЗАМІЩЕННЯ – КАНОНІЧНА ФОРМА МІЖРІВНЕВОГО БАЛАНСУ. Технічні науки та технології, (1(11), 009–017. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/133417