ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДВОСТОРОННЬОГО ШЛІФУВАННЯ ТОРЦІВ РІЗНОГО ДІАМЕТРА ШТОВХАЧІВ З КАЛІБ РУЮЧИМИ ДІЛЯНКАМИ ТА БЕЗ НИХ

Автор(и)

  • Володимир Віталійович Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-9072-2976
  • Володимир Іванович Венжега Чернігівський національний технологічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-8857-349X
  • Олександр Олександрович Литвин Чернігівський національний технологічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-5243-3970
  • Дмитро Володимирович Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Україна

Ключові слова:

шліфування, торці різного діаметра, штовхачі, орієнтовані шліфувальні круги, калібруючі ділянки

Анотація

Актуальність теми дослідження. Забезпечення високої продуктивності та точності обробки торцевих поверхонь різного діаметра потребує розробки нових, високоефективних методів та способів обробки. Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку на автомобілебудівних та машинобудівних заводах отримання високоточних торцевих поверхонь деталей пов’язане з високими вимогами до точності та продуктивності шліфування із застосуванням технологій сучасної механічної обробки, які мають високі вимоги щодо точності та якості оброблюваних торцевих поверхонь та повинні мати великий ресурс експлуатації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Шліфування торцевих поверхонь деталей з різними діаметрами торців здійснюється на двосторонніх торцешліфувальних верстатах. Шліфування та інші фінішні операції являють собою складні процеси. Відомий спосіб одночасного шліфування стержневидних деталей. Недоліком способу є те, що шліфувальні круги не мають калібруючих ділянок. Відомий спосіб одночасного шліфування двох торців циліндричних деталей. Недоліком способу є те, що не розглядається обробка деталей з різними діаметрами торців. Виділення не досліджених частин загальної проблеми. Потрібно здійснити підвищення ефективності обробки деталей завдяки вдосконаленню способів двостороннього шліфування торців штовхачів з різними діаметрами орієнтованими профільованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками та без них, за рахунок урівноваження сил різання, а також обертання оброблювальної деталі на калібруючій ділянці. Постановка завдання. Представлено спосіб двостороннього шліфування торців різного діаметра орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками та без них, що забезпечує підвищення точності та продуктивності обробки деталей. Виклад основного матеріалу. Підвищення точності обробки торцевих поверхонь деталей різних діаметрів шліфувальними кругами, досягається завдяки тому, що формоутворення торця меншого діаметра виконується максимальним діаметром плоского торця одного круга, а формоутворення торця більшого діаметра – калібруючою ділянкою другого круга, довжина якої дорівнює діаметру більшого торця й заправлена алмазним олівцем, вісь якого переміщується по радіусу, який збігається з радіусом розташування осей деталей у барабані подач. Висновки відповідно до статті. Уперше запропонована універсальна методика практичного використання моделі точності формоутворення торців деталей різних діаметрів, орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками та без них. Представлений спосіб спрощує правку шліфувального круга, не потребує спеціальної правки, дозволяє використовувати штатну правку. Це дозволяє створити передумови для нових високоефективних технологій та методів шліфування торців деталей з різним діаметром торців, а також їх подальшого впровадження у виробничі процеси.

Біографії авторів

Володимир Віталійович Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технічних наук, професор

Володимир Іванович Венжега, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Олександр Олександрович Литвин, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Дмитро Володимирович Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

магістр

Посилання

Деклараційний патент 10636 Україна на винахід (корисну модель), МПК В24В5/04. Спосіб одночасного шліфування двох торців циліндричних деталей / Кальченко В. В., Жадан О. В.; заявник та патентовласник Кальченко В. В., Жадан О. В. – № u200505125 ; заявл. 30.05.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 1.

Декларационный патент 2417148 Российская Федерация, МПК, В 24 В 1/00, В 24 В 19/00. Способ шлифования стержневидных обрабатываемых деталей, шлифовальный станок (варианты) и шлифовальная секция спаренного расположения / Химмельсбах Георг (DE), Мюллер Хуберт (DE) ; заявитель и патентообладатель Эрвинюнкер Грайндинг Текнолоджи А.С. (CZ) – № EP 2007/001183 ; заявл. 12.02.2007 ; опубл. 27.04.2011, Бюл. № 12.

Saturn. Торцевое шлифование спаренными шлифовальными кругами: [Журнал для клиентов фирмы «Junkermaschinen»] / ErwinJunker: Maschinenfabric Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 77787. – Nordrash, Germany, 2005. – 8 с.

Дослідження процесу двостороннього шліфування циліндричних деталей з торцями різних діаметрів орієнтованими шліфувальними кругами / В. В. Кальченко, О. С. Слєднікова, В. О. Винник, О. О. Литвин // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2017. – № 2 (8). – С. 40–48.

Вайнер Л. Г. Моделирование сил резания и характеристик съема припуска при двустороннем шлифовании торцов одиночной заготовки / Л. Г. Вайнер // Новые материалы и технологии в машиностроении : сборник научных трудов по итогам международной научнотехнической конференции. – Брянск : БГИТА, 2011. – Вып. 14. – С. 14–17.

Каминская В. В. Расчетное определение сил резания при обработке торцов роликов на двухстороннем торцешлифовальном станке / В. В. Каминская, Л. Г. Вайнер // Повышение эффективности

использования технологического оборудования, гибких автоматизированных станочных комплексов : тез. докл. науч.-техн. конф. – Комсомольск-на-Амуре : ХЦНТИ, 1985. – С. 12–13.

Кальченко В. І. Дослідження процесу шліфування торців орієнтованих деталей профільованими кругами / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, О. С. Слєднікова // Вісник Черкаського державного

технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2016. – № 4. – С. 72–82.

Филимонов Л. Н. Плоское шлифование / Л. Н. Филимонов. – Л. : Машиностроение, 1985. – 109 с.

Теоретичне та експериментальне дослідження процесів зняття припуску, зносу кругів, точності формоутворення та теплонапруженості під час шліфування торців деталей / В. І. Кальченко, В. І. Венжега, О. С. Слєднікова, Д. В. Кальченко // Технічні науки та технології: науковий журнал. – 2016. – № 4 (6). – С. 25–34.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кальченко, В. В., Венжега, В. І., Литвин, О. О., & Кальченко, Д. В. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДВОСТОРОННЬОГО ШЛІФУВАННЯ ТОРЦІВ РІЗНОГО ДІАМЕТРА ШТОВХАЧІВ З КАЛІБ РУЮЧИМИ ДІЛЯНКАМИ ТА БЕЗ НИХ. Технічні науки та технології, (1(11), 025–031. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/133423

Номер

Розділ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ