ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЦАНГОВОГО ПАТРОНА ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ШТУЧНИХ ЗАГОТОВОК

Автор(и)

  • Олександр Валеріанович Литвин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine
  • Ірина Романівна Ящук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine

Ключові слова:

цанговий патрон, жорсткість, зусилля затиску, патрон-деталь, розрахункова схема

Анотація

Актуальність теми дослідження. Затискні цангові патрони широко застосовується для закріплення заготовок при обробці на токарних верстатах. Забезпечення стабільності силових характеристик, характеристик жорсткості і точності затиску, підвищення надійності затиску є актуальною проблемою. Постановка проблеми. Підвищення показників точності верстатів сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції машинобудування. Конструктивне виконання, якість виготовлення затискного патрона визначає багато в чому його силові характеристики, а також точність, жорсткість і силові параметри затиску заготовки як в статиці, так і в динаміці. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цангові затискні патрони відомі й використовуються досить довго, їх розгляду присвячено значну кількість публікацій і досліджень, які важливі для отримання характеристик патронів і оцінки їх працездатності. Відхилення діаметра затиску веде до зміни характеристик зажимного цангового патрона в 2 ... 3 і більше разів. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Раніше проведені дослідження ґрунтувалися і були проведені на пруткових заготовках, а конструкції цангових патронів для коротких штучних заготовок практично не були досліджені. Постановка завдання. Розкид силових характеристик затискного патрона визначається також конструкцією привода затиску верстата і відхиленням поверхні закріпленої деталі. Використовуються уніфіковані затискні патрони, в яких так звані «базові» деталі залишаються незмінними, а міняються деталі, які взаємодіють із заготовкою. Виклад основного матеріалу. Розглянуто процес затиску в уніфікованому цангового патрона заготовок з різних відхиленням від номінального розміру, наведені розрахункові формули для визначення сили затиску. Аналіз дозволяє зробити висновок про те, що при затиску заготовок великого діаметра з’являється додаткова складова сили затиску, яка підсилює сумарне зусилля затиску. Висновки відповідно до статті. Розроблено теоретичні основи розрахунку і принципи проектування цангового патрона для штучних деталей, які дозволяють при проектуванні з урахуванням нелінійності сил тертя і наявності пружно-фрикційного шарніра визначити характеристики процесу затиску штучної деталі.

Біографії авторів

Олександр Валеріанович Литвин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент

Ірина Романівна Ящук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

аспірант

Посилання

Дальский А. М. Жёсткость и технологическая наследственность при обработке высокоточных деталей / А. М. Дальский // Жёсткость машиностроительных конструкций : материалы Всесоюзной научно-техн. конференции. – Брянск, 1976. – С. 27–29.

Кузнецов Ю. Н. Генетико-морфологический подход к созданию и прогнозированию развития зажимных механизмов для вращающихся деталей / Ю. Н. Кузнецов, А. Г. Хамуйела Жоакин, А. Попаров // Journal of the Technical University. – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria „Fundamental Sciences and Applications”. – 2013. – Vol. 19, Book 2. – Р. 7–13.

Литвин О. В. Технологічна система токарного верстат та її вплив на обробку нежорстких деталей / О. В. Литвин // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2014. – Вип. 151. – С. 81–87.

Патент 100461 UA МПК B23B 31/02 (2006.01), Цанговий патрон / Вороненко О. Г., Литвин О. В. – u201501172, заявл. 12.02.2015, опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.

##submission.downloads##

Як цитувати

Литвин, О. В., & Ящук, І. Р. (2018). ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЦАНГОВОГО ПАТРОНА ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ШТУЧНИХ ЗАГОТОВОК. Технічні науки та технології, (1(11), 032–040. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/133432

Номер

Розділ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ