ОБҐРУНТУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ АВІАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

Автор(и)

  • Андрій Миколайович Акименко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Ольга Олександрівна Башинська Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Володимир Вікторович Казимир Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Юрій Олександрович Камак Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Ukraine
  • Сергій Олександрович Нестеренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

безпілотні літальні апарати, безпілотні авіаційні комплекси, система керування БпАК, показники якості системи керування, якість

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), зростання їхньої складності, вартості створення та експлуатації вимагають підвищеної уваги до якості функціонування систем керування комплексом. Оцінка якості системи керування є однією з важливих проблем, що постають перед розробниками безпілотних комплексів, оскільки немає загального підходу до формування переліку показників якості як для систем керування взагалі, так і для БпАК зокрема. Тому існує потреба в розробці методу формування узагальненої номенклатури показників якості системи керування БпАК для отримання кількісної оцінки якості функціонування системи керування. Постановка проблеми. Здатність системи керування БпАК задовольняти вимогам експлуатації визначається через сукупність показників якості, які мають кількісні характеристики, що підлягають вимірюванню. Але на сьогодні немає науково обґрунтованого підходу до формування номенклатури показників якості системи керування БпАК. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглянуто останні публікації у відкритому доступі, включаючи на- ціональні стандарти забезпечення якості. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Розробка науково обґрунтованої технології формування номенклатури показників якості системи керування БпАК. Постановка завдання. Створення номенклатури показників якості системи керування БпАК на основі відомих показників якості БпАК, з урахуванням сучасних вимог щодо його функціонування. Виклад основного матеріалу. Для формування номенклатури показників якості системи керування БпАК пропонується метод, що використовує групи показників якості БпАК та програмного забезпечення системи керування БпАК. Метод базується на гомоморфності номенклатур систем суміжних до системи керування БпАК. Висновки відповідно до статті. Запропонована концепція формування показників якості системи керування безпілотних авіаційних комплексів та розроблена інформаційна технологія, що дозволяє сформувати номенклатуру показників якості системи керування БпАК.

Біографії авторів

Андрій Миколайович Акименко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор

Ольга Олександрівна Башинська, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Володимир Вікторович Казимир, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технічних наук, професор

Юрій Олександрович Камак, Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України

начальник відділу Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України

Сергій Олександрович Нестеренко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Herlik E. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for commercial applications global market & technologies outlook 2011–2016. Technical report, Market Intel Group LLC, 2010.

Cebrowski A. K., Garstka J. J. “Network Centric Warfare: Its Origin and Future.” Proceedings of the Naval Institute, 124:1 (January 1998): p. 28–35.

Малогабаритные беспилотные авиационные комплексы (Mini UVS) : монография / В. Г. Башинский, В. Б. Бзот, Е. И. Жилин, А. Н. Катунин и др. – Запорожье : АО «МОТОР СИЧ», 2014. – 261 с.

Moguel, E.; Conejero, J.M.; Sánchez-Figueroa, F.; Hernández, J.; Preciado, J.C.; SánchezFigueroa, F.; Rodríguez-Echeverría, R. Towards the Use of Unmanned Aerial Systems for Providing Sustainable Services in Smart Cities. Sensors 2018, 18, 64.

APM Mission Planner 2 Home [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ardupilot.org/planner2/index.html#home.

Латфуллин Г. А. Теория менеджмента : учебник для вузов / Г. А. Латфуллин, А. С. Никитин, С. С. Серебренников. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2014. – 464 с. : ил.

ДСТУ IСO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT).

ДСТУ ІСО 9126-1:2013 Програмна інженерія – Якість продукту – Частина 1. Модель якості.

##submission.downloads##

Як цитувати

Акименко, А. М., Башинська, О. О., Казимир, В. В., Камак, Ю. О., & Нестеренко, С. О. (2018). ОБҐРУНТУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ АВІАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ. Технічні науки та технології, (1(11), 097–105. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/133519

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ