ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА МЕБЛЕВИХ ФАСАДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ CAM-СИСТЕМ

Автор(и)

  • Сергій Васильович Бойко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Андрій Михайлович Єрошенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Павло Леонідович Ігнатенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

меблевий фасад, верстат ЧПК, декоративний елемент, рослинний орнамент, моделювання, режими різання

Анотація

Актуальність теми дослідження. Більша частина робіт учених присвячена автоматизованому проектування корпусних меблів на основі різних САПР. Тому розробка методики підготовки виробництва меблевих фасадів складної геометричної форми та рослинних орнаментів за допомогою програмного пакета ArtCam компанії Autodesk, а також обґрунтування режимів різання та ріжучого інструменту для обробки сучасних матеріалів є актуальним питанням. Постановка проблеми. На сучасному виробництві фасади кухонних та інших меблів переважно виготовляються із сучасних матеріалів. Однак типові варіанти не завжди відповідають індивідуальному стилю. З використанням верстатів з ЧПК можна легко виготовити різьблені фасади у своєму неповторному стилі. Використання верстатів з ЧПК є ефективним рішенням для імітації різьблення по дереву. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні в процесі підготовки рельєфів для меблевих фасадів і виробів з деревини використовуються як конструкторські системи загального призначення (ArtCAM, AutoCAD, T-Flex CAD, ArchiCAD, SolidWorks, DecoDesign, 3D Studio Max тощо), так і спеціалізовані системи проектування (Woody, bCAD, PRO100, К3-Меблі тощо). Також слід вказати деякі програмні пакети для підготовки керуючих програм для верстатів з ЧПК, такі як ArtCAM, FeatureCAM, PowerMill, MasterCAM і т. ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дуже мало робіт присвячено саме проектуванню та виготовленню об’ємних рельєфів на меблевих фасадах за допомогою САПР. Тому впровадження САПР саме для проектування складних рельєфів і форм для меблевих фасадів і виробів з деревини є актуальним у сьогоденні. Постановка завдання. Розробка методики виготовлення меблевих фасадів складних геометричних форм і рослинного орнаменту з використанням програмного пакета Autodesk ArtCam. Виклад основного матеріалу. Запропоновано методику підготовки виробництва меблевих фасадів складної геометричної форми та рослинних орнаментів за допомогою програмного пакета ArtCam компанії Autodesk. У роботі описані етапи проектування, моделювання й виготовлення декоративних елементів з використанням фотографій і авторських ескізів. Розроблено керуючу програму обробки декоративного елемента для фрезерно-гравіювального верстата з ЧПК. Обґрунтовано вибір режимів різання та ріжучого інструменту. Розглянуто ефективність використання сучасного програмного забезпечення і верстатів з ЧПК для меблевого виробництва. Висновки відповідно до статті. У великій деревообробній компанії фрезерний верстат з ЧПУ використовується лише як один з елементів технологічного процесу. З великим асортиментом та великими обсягами виробництва фасадів така «вузька спеціалізація» виробництва є цілком обґрунтованою. Однак для невеликого підприємства, яке працює з індивідуальними замовленнями або виготовляє корпусні меблі, необхідно використовувати можливості фрезерного верстату з ЧПК більш широко.

Біографії авторів

Сергій Васильович Бойко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Андрій Михайлович Єрошенко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Павло Леонідович Ігнатенко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Герасименко О. А. Підготовка майбутніх учителів технологій і профільного навчання до використання САПР у проектуванні виробів із деревини / О. А. Герасименко, Ю. В. Фещук // Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.

– 2013. – Вип. 7 (50). – С. 41–45.

Стариков А. В. САПР мебели. Автоматизированное конструирование изделий корпусной мебели в САПР «bCAD для Мебельщика» : учебное пособие для студентов специальности 250303 «Технология деревообработки (специализация “Дизайн и конструирование изделий из древесины”)» / А. В. Стариков. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2007. – 228 с.

Стариков А. В. САПР мебели. Автоматизированное конструирование изделий корпусной мебели в САПР «Базис-Конструктор-Мебельщик» : методич. указан. к выполнению лаб. работ для студентов спец. 250303 Технология деревообработки (специализация «Дизайн и проектирование изделий из древесины») / А. В. Стариков. – Воронеж : ВГЛТА, 2006. – 80 с.

Кривошеев А. С. Применение САПР в проектировании мебели / А. С. Кривошеев // Мир мебели. – 1998. – № 2 (13). – C. 24–26.

Бойко С. В. Моделювання фізико-механічних властивостей модифікованої деревини методом скінчених елементів / С. В. Бойко, А. М. Єрошенко // Технічні науки та технології: науковий журнал. – 2016. – № 2 (4). – С. 184–189.

Єрошенко А. М. Дослідження фізико-механічних властивостей деревинних композиційних матеріалів / А. М. Єрошенко, С. В. Бойко // Технічні науки та технології: науковий журнал. – 2016. – № 2 (4). – С. 199–204.

Применение системы ArtCAM для разработки и изготовления декоративных элементов [Электронный ресурс] // Мебельщик. – 2008. – № 3 (42). – Режим доступа : http://forum.tecnocom-ug.ru/viewtopic.php?t=1568.

##submission.downloads##

Як цитувати

Бойко, С. В., Єрошенко, А. М., & Ігнатенко, П. Л. (2018). ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА МЕБЛЕВИХ ФАСАДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ CAM-СИСТЕМ. Технічні науки та технології, (1(11), 159–167. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/133552

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ