РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ЕМУЛЬСІЙНОГО КОСМЕТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ КОЛОЇДНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Вероніка Гаріївна Єфімова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Ukraine
  • Тетяна Миколаївна Пилипенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Олександра Вікторівна Нікора Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Поліна Юріївна Невпряга Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

Ключові слова:

поверхнево-активна речовина, константа адсорбційної рівноваги, емульгатор, емульсійний косметичний продукт, емульсія

Анотація

Актуальність теми дослідження. Синтез нових емульсійних косметичних продуктів із заданими споживчими характеристиками залежить від колоїдно-хімічних властивостей як вихідних компонентів, так і готової продукції. При цьому особлива увага приділяється проблемам стійкості косметичних емульсій та підбору ефективного емульгатора. Тому розробка науково обґрунтованого підходу до створення нових рецептур вимагає знань про колоїднохімічні властивості як вихідних компонентів, так і кінцевих косметичних емульсій. Постановка проблеми. Практика свідчить, що як стабілізатори косметичних емульсій найчастіше використовуються поверхнево-активні речовини та їх суміші, що дозволяє одержувати готові композиції із заданими властивостями. При цьому рецептури емульсійних косметичних засобів базуються на численних експериментальних даних, що значно ускладнює та здорожує випуск косметичної продукції. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Встановлення основних колоїдно-хімічних закономірностей синтезу косметичних емульсій та виявленні взаємозв’язку між колоїдно-хімічними властивостями вихідних компонентів і характеристиками кінцевої композиції. Постановка завдання. Підбір стабілізатора, що складається із суміші поверхнево-активних речовин; визначення основних колоїдно-хімічні властивостей поверхнево-активних речовин і їх сумішей, а також поведінки індивідуальних поверхнево-активних речовин і їх сумішей на межі поділу фаз рідина – рідина. Виклад основного матеріалу. З використанням даних поверхневого натягу на межі поділу фаз масло-вода обрано масляну фазу. За методом ваги-об’єму краплі визначено дані оптимального співвідношення стабілізаторів емульсії. Отримані емульсії досліджувались на колоїдну стабільність. Висновки відповідно до статті. Відпрацьована методика отримання прямої емульсії, що стабілізована сумішшю поверхнево-активних речовин. Визначено значення параметрів адсорбційних шарів водорозчинних поверхнево-активних речовин на межі поділу фаз розчин-масло. Встановлена оптимальна концентрація суміші поверхнево-активних речовин, що дозволяє досягати максимальний стабілізуючий ефект. Визначено, що для отримання емульсій, стійких протягом декількох місяців, потрібно введення додаткового структуроутворювача, що буде темою наших подальших досліджень.

Біографії авторів

Вероніка Гаріївна Єфімова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

кандидат технічних наук, доцент

Тетяна Миколаївна Пилипенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат наук, доцент

Олександра Вікторівна Нікора, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент магістратури

Поліна Юріївна Невпряга, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент магістратури

Посилання

Chudinova N. B. Control of some colloid-chemical behaviors when developing cosmetic creams / N. B. Chudinova, K. I. Kienskaya, G. V. Avramenko // Proceedings of the XXV-th International

Symposium Physicochemical Methods of Separation «Ars Separatoria» (19-23 April 2010, Torun). – Torun, 2010. – Рp. 254–256.

Самуйлова Л. Н. Косметическая химия в 2 ч. Часть 1. Ингридиенты / Л. Н. Самуйлова, Т. М. Пучкова. – М. : Школа косметических химиков, 2005. – 336 с.

Кутц Г. Косметические кремы и эмульсии: состав, получение, методы испытаний / Г. Кутц. – М. : Косметика и медицина, 2004. – 267 с.

Pre-clinical formulation screening, development and stability of acetyl aspartic acid for cosmetic application / K. Cattley, L. Duracher, P. Camattari, A. Mavon, S. Grooby // International Journal of Cosmetic Science. – 2015. –Vol. 37. – Pp. 28–33.

Cosmetic emulsion from virgin olive oil: Formulation and bio-physical evaluation / S. Smaoui, H. B. Hlima, R. Jarraya, N. Grati Kamoun, R. Ellouze, M. Damak // African Journal of Biotechnology. – 2012. – Vol. 11 (40). – Pp. 9664–9671.

Тимофеев В. А. Новые эмульсионные продукты с функциональными свойствами / В. А. Тимофеев, О. С. Восканян // Управление торговлей: теория, практика, инновации : матер. IV Международной научно-практической конференции (15-19 ноября 2011 г., Москва). – М.,

– С. 381–384.

Barel André O. Handbook of Cosmetic Science and Technology, Fourth Edition / A. O. Barel, M. К. Paye, H. I. Maibach. – France : Taylor & Francis, 2009. – 600 р.

Hibbott H. W. Handbook of cosmetic science : an introduction to principles and applications / H. W. Hibbott. – New York, USA: Oxford, 2016. – 566 р.

Мухтарова С. Э. Дисперсность и агрегативная устойчивость косметических эмульсий, стабилизированных стеаратными мылами : дис. ... канд. хим. наук : спец. 02.00.11 / Мухтарова Светлана

Эдгаровна ; [Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева]. – М., 2003. – 155 с.

Bancroft W. D. The theory of emulsification. VI / W. D. Bancroft // Journal of Physical Chemistry. – 1915. – Vol. 19. – Рp. 275–309.

Лютий Т. В. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2 / Т. В. Лютий, О. С. Денисова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 70 с.

Гомонай В. І. Фізична та колоїдна хімія / В. І. Гомонай. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 496 с.

Jost F. Synergisms in binary surfactant mixtures / F. Jost, H. Leiter, M. J. Schwuger // Colloid and Polymer Science. – 1988. – Vol. 266, issue 6. – Pp. 554–561.

##submission.downloads##

Як цитувати

Єфімова, В. Г., Пилипенко, Т. М., Нікора, О. В., & Невпряга, П. Ю. (2018). РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ЕМУЛЬСІЙНОГО КОСМЕТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ КОЛОЇДНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ. Технічні науки та технології, (1(11), 178–187. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/133558

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ