СОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ ІНТЕНСИФІКОВАНОГО СУШІННЯ ЗАГОТОВОК З ДЕРЕВИНИ ДУБА

Автор(и)

  • Олена Олексіївна Пінчевська Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8123-5490
  • Василь Васильович Борячинський Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine
  • Юрій Олександрович Ромасевич Національний університет біоресурсів та природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5069-5929

Ключові слова:

дуб звичайний (Quercus robur), дуб червоний (Quercus rubra), кінетика осцилювального сушіння, раціональні режими

Анотація

Актуальність теми дослідження. У технологічному процесі виробництва деревних виробів операція сушіння є обов’язковою, проте найбільш довготривалою та дорогою. Ця проблема вимагає створення режимів та способів сушіння, які б дали можливість скоротити терміни процесу без якісних змін матеріалу. Тому розробка енергозберігаючої технології сушіння заготовок із деревини дуба без втрати якості матеріалу є актуальним завданням для подальших досліджень сушіння. Постановка проблеми. Інтенсифікувати процес сушіння в конвективних камерах можна за рахунок підвищення температури агента сушіння. З метою запобігання руйнуванню деревини під час сушіння за високих температур доцільно її висушувати осцилювальними режимами, які складаються з періодів короткочасного нагрівання за високої відносної вологості повітря та охолодження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження циклічних способів сушіння деревини, які були висвітлені в наукових роботах, ґрунтувалися на процесах атмосферного сушіння та сушіння деревини в геліосушарках, коли зміна температури матеріалу відбувається за синусоїдальним законом. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Сьогодні не набув використання осцилювальний спосіб сушіння пилопродукції з деревини дуба через відсутність раціональних режимів сушіння. Постановка завдання. Визначення параметрів раціонального режиму сушіння заготовок з деревини дуба в процесі осцилювального сушіння. Виклад основного матеріалу. Наведено основні результати експериментальних досліджень кінетики осцилювального сушіння заготовок із деревини дуба звичайного і дуба червоного з метою визначення режимних параметрів. Деревину дуба сушили в лабораторному пристрої до вологості 8 % за температури агента сушіння 80 °С. Найбільша швидкість видалення вільної вологи зі зразків спостерігалася для амплітуди коливань температури 30 °С. Визначено, що періодичність циклів «нагрівання-охолодження» доцільно проводити для деревини, що містить вільну вологу для прискорення її видалення. Після досягнення вологості 20 % дубові заготовки слід висушувати за сталої температури нагрівання. Для встановлення безпечних режимів сушіння деревини, крім температури нагрівання, визначено величину ступеня насичення повітря у цей період. Висновки відповідно до статті. Встановлено, що температура деревини змінюється не за синусоїдальним законом. Згідно з дослідженням процес циклічного нагрівання відбувається за поліноміальною залежністю, а процес циклічного охолодження – за експоненціальною. На базі цього запропоновано теоретичні рівняння кінетики зміни температур нагрівання та охолодження. На основі практичних досліджень та теоретичних розрахунків розроблені раціональні режими осцилювального сушіння заготовок з деревини дуба товщиною 50 мм.

Біографії авторів

Олена Олексіївна Пінчевська, Національний університет біоресурсів та природокористування України

доктор технічних наук, професор

Василь Васильович Борячинський, Національний університет біоресурсів та природокористування України

асистент

Юрій Олександрович Ромасевич, Національний університет біоресурсів та природокористування України

доктор технічних наук, доцент, професор

Посилання

Сучасне лісосушильне та лісопильне устаткування / О. О. Пінчевська, З. С. Сірко, В. С. Коваль, Н. В. Марченко. – Х. : ПФ «ЦентрІнформ», 2005. – 176 с.

Тепнадзе М. У. Режимы и технология сушки пиломатериалов в гелиосушилках : автореф. … дис. канд. техн. наук : спец. 05.21.05 «Технология и оборудование деревообрабатывающих производств, древесиноведение» / Марина Ушангиевна Тепнадзе. – М., 1986. – 18 с.

Лыков А. В. Теория сушки / А. В. Лыков. – М. : Энергия, 1968. – 472 с.

Меркушев И. М. Психрометрическая диаргамма равновесной влажности древесины / И. М. Меркушев // ИВУЗ «Лесной журнал». – 2010. – № 2. – С. 83–86.

Пінчевська О. О. Сушіння заготовок дуба червоного осцилювальними режимами / О. О. Пінчевська, В. В. Борячинський, Г. Б. Іноземцев // Вісник Харківського національного технічного

університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. – № 184. – С. 16–22.

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия : ГОСТ 19773-84. – [Чинний від 1984-01-01] – М. : Стандартинформ, 2009. – 14 с. –

(Межгосударственный стандарт).

##submission.downloads##

Як цитувати

Пінчевська, О. О., Борячинський, В. В., & Ромасевич, Ю. О. (2018). СОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ ІНТЕНСИФІКОВАНОГО СУШІННЯ ЗАГОТОВОК З ДЕРЕВИНИ ДУБА. Технічні науки та технології, (1(11), 224–231. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/134647

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО