КЛАСИФІКАЦІЯ ПОМИЛОК НА UML-ДІАГРАМАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ IT-ПРОЕКТІВ

Автор(и)

  • Ирина Валентиновна Богдан Черниговский национальный технологический университет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1521-6958
  • Артем Александрович Задорожний Черниговский национальный технологический университет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3424-7293

Ключові слова:

класифікація помилок на UML-діагарамах, верифікація моделей програм, якість програмного забезпечення

Анотація

Актуальність теми дослідження. Однією з найпопулярніших парадигм при створенні програмного забезпечення є об'єктно-орієнтована. Створення якісного об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення починається зі створення його моделі, представленої у вигляді множини UML-діаграм, і подальшої верифікації даної моделі. Постановка проблеми. Існує безліч різних методів верифікації: одні дозволяють знаходити окремі групи помилок, інші ж виконують верифікацію моделі загалом. Однак для ефективного дослідження цих методів необхідно насамперед визначити, які помилки дозволяють знайти ті чи інші методи. Наявність класифікації помилок, які можуть бути присутніми на діаграмах, істотно прискорить процес ідентифікації помилок. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для подальшого використання класифікації в процесі створення та аналізу методів верифікації моделей програмного забезпечення, класифікувати помилки найкраще залежно від їх суті. Нині немає єдиної класифікації помилок на всіх базових UML-діаграмах. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Таким чином, актуальною є задача створення класифікації помилок на UML-діаграмах, яка б базувалася на аналізі суті помилки. Постановка завдання. Головною метою даної статті є опис класифікації, заснованої на аналізі суті помилок, яка б дозволила класифікувати помилки на базових діаграмах, до яких належить діаграма варіантів використання, діаграма класів, діаграма послідовності, діаграма діяльності, діаграма кооперації, діаграма станів і діаграма компонентів. Виклад основного матеріалу. Представлена класифікація помилок на семи базових UML-діаграмах дає можливість істотно прискорити процес ідентифікації помилок і, як результат, підвищити якість створюваного об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення ще на етапі його проектування. Висновки відповідно до статті. У статті запропоновано класифікацію помилок на UML-діаграмах, яка дозволяє ефективно досліджувати, а також оцінювати переваги й недоліки існуючих методів верифікації моделей об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення, тим самим підвищуючи якість створюваної програми. Ключові слова: класифікація помилок на UML-діагарамах; верифікація моделей програм; якість програмного забезпечення.

Біографії авторів

Ирина Валентиновна Богдан, Черниговский национальный технологический университет

кандидат технических наук, доцент

Артем Александрович Задорожний, Черниговский национальный технологический университет

кандидат технических наук, доцент

Посилання

Page-Jones M. Fundamentals of Object-Oriented Design in UML / M. Page-Jones. – New York : Addison-Wesley, 2000. – 435 р.

Balaban М. Management of Correctness Problems in UML Class Diagrams – Towards a Pattern-based Approach / М. Balaban, А. Maraee, А. Sturm // Journal of Information System Modeling and Design. – 2010. – Vol. 1. – No 4. – P. 24–47.

Maraee, A. Efficient recognition of finite satisfiability in UML class diagram: strengthening by propagation of disjoint constraints / A. Maraee, M. Balaban // Proceedings International Conference Model-Based Systems Engineering MBSE. – 2009. – P. 1–8.

Литвинов В. В. Формальная верификация диаграммы классов / В. В. Литвинов, И. В. Богдан // Математические машины и системы. – 2013. – № 2. – С. 41–47.

Lytvynov V. Formal verification of the sequence diagram / Vitaliy Lytvynov, Irina Bogdan // International journal “Information content and processing”. – 2014. – № 1. – Р. 79–86.

Lima V. Formal verification and validation of UML 2.0 sequence diagrams using source and destination of messages / V. Lima, C. Talhi, D. Mouheb, M. Debbabi, L. Wang // Electronic notes in theoretical computer science. – 2009. – № 254. – P. 143–160.

Lopes L. Object oriented modeling of multistage stochastic linear programs / L. Lopes, R. Fourer // Operations research and cyber-infrastructure. – Springer Science+Business Media, LLC, 2009. – P. 21–42.

El-Attar M. Improving the quality of the use case models using antipatterns / M. El-Attar, J. Miller // Software systems modeling. – 2010. – Vol. 9, Issue 2. – P. 141–160.

Макгрегор Дж. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. Практическое пособие / Дж. Макгрегор, Д. Сайкс ; пер. с англ. – К. : ООО «ТИД “ДС”», 2002. – 432 с.

Schafer T. Model checking UML State Machines and collaborations / T. Schafer, A. Knapp, S. Merz // Electronic Notes in Theoretical Computer Science. – 2001. – No 47. – P. 1–13.

Storrle H. Semantics and Verification of Data Flow in UML 2.0 Activities / Harald Storrle // Electronic Notes in Theoretical Computer Science. – 2005. – Vol. 127. – No 4. – P. 35–52.

Литвинов В. В. Автоматизированная система верификации моделей объектно-ориентированного программного обеспечения / В. В. Литвинов, И. В. Богдан // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2015. – № 1 (77). – С. 83–90.

##submission.downloads##

Як цитувати

Богдан, И. В., & Задорожний, А. А. (2018). КЛАСИФІКАЦІЯ ПОМИЛОК НА UML-ДІАГРАМАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ IT-ПРОЕКТІВ. Технічні науки та технології, (1(11), 068–078. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/135317

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ