УТОЧНЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ І МОДЕЛЕЙ ПУНКТІВ СЦЕНАРІЇВ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

  • Алексей Борисович Кунгурцев Одесский национальный политехнический университет, Україна https://orcid.org/0000-0002-3207-7315
  • Наталия Алексеевна Новикова Одесский национальный морской университет, Україна https://orcid.org/0000-0002-6257-9703
  • Мария Юрьевна Решетняк Одесский национальный политехнический университет, Україна
  • Яна Витальевна Черепинина Одесский национальный политехнический университет, Україна

Ключові слова:

варіанти використання, сценарії, моделі, прецеденти, концептуальні класи

Анотація

Актуальність теми дослідження. Варіанти використання є одним з важливих способів подання функціональних вимог до інформаційних систем, що проектуються. Їх опис – досить складний і трудомісткий процес. Тому дослідження, спрямовані на автоматизацію цього процесу, є актуальними. Постановка проблеми. Для автоматизації опису варіантів використання необхідна розробка класифікації та моделювання пунктів сценаріїв. У цій роботі вирішується проблема коригування наявної класифікації пунктів варіантів використання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації з теми застосування варіантів використання. За основу прийнята класифікація, запропонована в роботі «Інформаційна технологія автоматизованого складання варіантів використання». Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Створення моделі для пункту «Завершення прецеденту». Постановка завдання. Коригування класифікацій пунктів варіантів використання, створення і внесення змін у моделі пунктів сценаріїв. Виклад основного матеріалу. Запропоновано удосконалену модель опису варіантів використання, що відображає як функціональні вимоги, так і концептуальні класи проектованого програмного продукту. Класифікація пунктів сценарію варіантів використання доповнено новим пунктом «Завершити варіант використання». Внесено зміни в раніше запропоновані моделі й створені нові моделі для пунктів сценарію «Створити», «Запросити значення», «Вирішення проблеми, які не вкладаються в запропоновану класифікацію». Створено відповідні алгоритми і виконана модернізація програмного продукту, що підтримує технологію автоматизованого складання варіантів використання. Висновки відповідно до статті. Реалізація запропонованих моделей і алгоритмів дозволила скоротити час на опис варіантів використання до 10 %, а також створити моделі концептуальних класів для проектованого програмного продукту.

Біографії авторів

Алексей Борисович Кунгурцев, Одесский национальный политехнический университет

кандидат технических наук, профессор

Наталия Алексеевна Новикова, Одесский национальный морской университет

старший преподаватель

Мария Юрьевна Решетняк, Одесский национальный политехнический университет

бакалавр

Яна Витальевна Черепинина, Одесский национальный политехнический университет

бакалавр

Посилання

Прецеденты в спецификации программ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://club.shelek.ru/viewart.php?id=232.

Создание проекта. Анализ прецедентов. Реализация прецедентов. Уточненное описание прецедента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vunivere.ru/work72704.

Леффингуэлл, Д. Уидриг. Принципы работы с требованиями. Унифицированный подход / Леффингуэлл, Д. Уидриг. – М. : Вильямс, 2002. – 450 с.

Алистер Коберн. Современные методы описания функциональных требований к системам / Алистер Коберн. – М. : Лори, 2002. – 266 с.

Леонов И. В. Фирма «ЭСКЕЙП». Прецеденты (use cases) и их связи. Исполнители (actors) и их связи [Электронный ресурс] / И. В. Леонов. – Режим доступа : http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/rational/vmr2.htm.

Крэг Ларман. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования / Крэг Ларман. – М. : Вильямс, 2008. – 736 с.

Леноненков А. В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML IBM и Rational Rose / А. В. Леноненков. – М. : Бином ; ИНТУТЕ, 2006. – 320 с.

Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя / Грейди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Джекобсон. – М. : ДМК-Пресс, 2007. – 496 с.

Рамбо Дж. UML 2.O. Объектно-ориентированное моделирование и разработка / Дж. Рамбо, М. Блаха. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 544 с.

Возовиков Ю. Н. Информационная технология автоматизированного составления вариантов использования/ Ю. Н. Возовиков, А. Б. Кунгурцев, Н. А. Новикова// Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Покровськ, 2017. – № 1 (30). – С. 46–59.

Кунгурцев А. Б. Метод автоматизированного построения толкового словаря предметной области / А. Б. Кунгурцев, Я. В. Поточняк, Д. Ф. Силяев // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 2/2(22). – С. 58–63.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кунгурцев, А. Б., Новикова, Н. А., Решетняк, М. Ю., & Черепинина, Я. В. (2018). УТОЧНЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ І МОДЕЛЕЙ ПУНКТІВ СЦЕНАРІЇВ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ. Технічні науки та технології, (1(11), 079–088. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/135386

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ