ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯНЬ МАРКІВСЬКОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ГВИНТОКРИЛА МІ-8МТВ ПРИ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ В РЕАЛЬНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ

Автор(и)

  • Сергей Игоревич Владов Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета, Ukraine
  • Сергей Николаевич Бойко Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9778-2202
  • Алексей Николаевич Городний Черниговский национальный технологический университет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5303-9564
  • Яна Руслановна Климова Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета, Ukraine
  • Леонид Владимирович Вершняк Черниговский национальный технологический университет, Ukraine

Ключові слова:

система контролю стану, авіаційний двигун гвинтокрила МІ-8МТВ, марківський процес

Анотація

Актуальність теми дослідження. Експлуатація вертольота Мі-8МТВ триває не тільки в Україні, але й в інших країнах світу. Таким чином, актуальною науково-практичною задачею є діагностика та прогнозування змін стану роботи двигуна вертольота Мі-8МТВ. Постановка проблеми. З огляду на те, що за останні десятиліття кількість аварій вертольота Мі-8МТВ становило не один десяток, актуальним науково-практичним завданнчм є діагностика і прогнозування змін стану роботи двигуна. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою діагностики авіаційної техніки в Україні займаються вчені з Національного авіаційного університету, роботи яких складаються в оптимізації процесів її технічного обслуговування за допомогою інформаційно-керуючих систем, але в їхній роботах питання дослідження процесів авіаційних двигунів розглядаються поверхово. Постановка завдання. Розробка математичної моделі дослідження основних режимів роботи двигуна вертольота Мі-8МТВ при його експлуатації в реальних режимах роботи, тобто визначення часу переходів з одного режиму роботи двигуна в інший, що дозволить розробити інформаційно-керуючу систему діагностики та прогнозування стану двигуна вертольота Мі-8МТВ. Виклад основного матеріалу. Проведено аналіз особливостей експлуатації і можливих режимів роботи авіаційного двигуна вертольота Мі-8МТВ. Обґрунтовано необхідність застосування марковского процесу для контролю стану авіаційних двигунів. Розроблено та запропоновано для подальшої реалізації математичну модель визначення й опису стану авіаційних двигунів. Висновки відповідно до статті. Отримані рівняння опису відмови одного з двигунів показують, що значення φi залежить від інтенсивності появи події, незважаючи на тип процесу, що дозволить застосувати стандартні методи побудови алгоритму визначення безперервного марківського процесу при імітації роботи двигуна вертольота Мі-8МТВ.

Біографії авторів

Сергей Игоревич Владов, Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета

кандидат технических наук

Сергей Николаевич Бойко, Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета

кандидат технических наук, преподаватель

Алексей Николаевич Городний, Черниговский национальный технологический университет

кандидат технических наук, старший преподаватель

Яна Руслановна Климова, Кременчугский летный колледж Национального авиационного университета

преподаватель

Леонид Владимирович Вершняк, Черниговский национальный технологический университет

аспирант

Посилання

Інформаційні технології забезпечення конструктивно-експлуатаційних властивостей повітряних суден та авіаційних двигунів / С. О. Дмитрієв, О. В. Попов, Д. В. Попов, Г. О. Арістов //Вестник двигателестроения. – 2015. – № 2. – С. 67–72.

Формування програм технічного обслуговування авіаційних двигунів / С. О. Дмитрієв, В. І. Бурлаков, О. В. Попов, Д. В. Попов // Авиационно-космическая техника и технологии. – 2013. – № 7 (104). – С. 190–194.

Формалізація процедур та визначення оптимальних програм технічного обслуговування повітряних суден та авіаційних двигунів / С. О. Дмитрієв, В. І. Бурлаков, О. В. Попов, Д. В. Попов // Авиационно-космическая техника и технологии. – 2014. – № 9 (116). – С. 177–181.

Деревянко И. Г. Конструкция и эксплуатация вертолета Ми-8МТВ-1 / И. Г. Деревянко. – Кременчуг : КЛК НАУ, 2011. – 142 с.

Острейковский В. А. Теория надежности / В. А. Острейковский. – М. : Абрис, 2012. – 463 с.

Тимонин В. И. Точные распределения статистик типа Колмогорова-Смирнова, применяемых для анализа остаточной надежности резервированных систем / В. И. Тимонин, М. А. Ермолаева // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2012. – Вып. 10. – С. 66–72.

Калинкин А. В. Уравнения марковского процесса гибели в математической теории надежности [Электронный ресурс] / А. В. Калинкин // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2013. – Вып. 14. – Режим доступа : http://engjournal.ru/catalog/appmath/hidden/1150.html.

Input Current Parameters Analysis for PFC based on Quasi-Resonant and Conventional Boost / Denisov Y. O., Stepenko S. A., Gorodny A. N., Kravchenko V. A.// International Scientific Conference on Electronics and Nanotechnology(ELNANO): Thirty-Fourth Annual IEEE, 2014. – P. 393–397.

Switch operation power losses of quasi-resonant pulse converter with parallel resonant circuit / Denisov Y., Gorodny A., Gordienko V., Yershov R., Stepenko S., Kostyrieva O., Prokhorova A. // International Scientific Conference on Electronics and Nanotechnology(ELNANO): Thirty-Fourth

Annual IEEE, 2016. – P. 327–332.

Impact of Supply Voltage Change on the Energy Performance of Boost Quasi-Resonant Converter for Radioelectronic Equipment Power Supplies / Gorodniy O., Gordienko V., Stepenko S., Boyko S., Sereda O. // Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2017. – P. 232–235.

##submission.downloads##

Як цитувати

Владов, С. И., Бойко, С. Н., Городний, А. Н., Климова, Я. Р., & Вершняк, Л. В. (2018). ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯНЬ МАРКІВСЬКОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ГВИНТОКРИЛА МІ-8МТВ ПРИ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ В РЕАЛЬНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ. Технічні науки та технології, (1(11), 131–139. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/135516