ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЯГІД СУНИЦІ САДОВОЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-216-221

Ключові слова:

технологічні властивості, середня маса, обсяг, щільність, суниця садова

Анотація

Актуальність теми дослідження. Суниця садова – популярна ягідна культура, плоди якої високо цінуються як сировина для заморожування, виробництва консервів та споживаються у свіжому вигляді охолодженими.

Постановка проблеми. Важливим завданням є дослідження технологічних властивостей ягід суниці, що істотно впливають на зміни маси ягід та їхню товарну оцінку під час зберігання, зумовлюють консистенцію консервів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Технологічні властивості ягід суниці формуються під час достигання під впливом генетичних особливостей сорту, абіотичних та агротехнологічних факторів, віку насаджень, черговості збирання врожаю та післязбиральної обробки.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте недостатньо висвітлено питання формування технологічних властивостей ягід суниці залежно від помологічного сорту, абіотичних факторів, віку насаджень та черговості збирання врожаю.

Постановка завдання. Метою цієї роботи євстановлення технологічних властивостей, зокрема середньої маси, об’єму та густини ягід суниці садової сортів Русанівка, Фестивальна ромашка, Дукат, Хоней, Полка та Пегас.

Виклад основного матеріалу. Досліджували технологічні властивості ягід суниці садової сортів Русанівка, Фестивальна ромашка, Дукат, Хоней, Полка та Пегас за досягнення ними споживної стадії стиглості залежно від віку насаджень та черговості збирання врожаю. Середня маса ягід суниці становила 6,9–15,1 г. Середній коефіцієнт варіації показника на рівні 12,9–13,4 % виявлено в ягодах сортів Полка та Русанівка, із середньою масою на рівні 7,3–10,0 г. Найвищі коливання мала середня маса ягід суниці сорту Хоней – 27,9 %. Дослідження середньої маси ягід суниці залежно від віку насаджень показали зниження рівня цього показника від найвищого в перший рік плодоношення до найнижчого наприкінці п’ятого року використання насаджень. Об’єм ягід суниці суттєво змінювався і залежав від сорту, віку насаджень та черговості збору врожаю. Істотно вищим цей показник за період досліджень був у ягодах суниці Дукат та Пегас –10,2 та 14,6 см3. Густина ягід суниці коливалася в межах від 0,8 до 1 г/см3. Ягоди суниці сорту Хоней мали значно нижчу густину проти інших – 0,8 г/см3.

Висновки відповідно до статті. Встановлено, що технологічні властивості ягід суниці садової істотно залежать від сорту, віку насаджень та черговості збору ягід. Залежно від цих факторів середня маса ягід суниці становила 6,9–15,1 г, об’єм – 5,5–13,3 см3, густина – 0,8–1,0 г/см3. У молодих насадженнях та в перші три збори врожаю вказані характеристики ягід значно кращі.

Біографія автора

Ірина Леонідівна Заморська, Уманський національний університет садівництва

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Посилання

Копылов В. И. Земляника : пособие / В. И. Копылов. – Симферополь : ПолиПРЕСС, 2007. – 368 с.

Марковський В. С. Ягідні культури в Україні : навчальний посібник / В. С. Марковський, М. І. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2008. – 200 с.

Influence of cultivar and storage conditions in anthocyanin content and radical-scavenging activity of strawberry jams [Electronic resource] / L. F. Amaro, M. T. Soares, C. Pinho, I. F. Almeida, I. M. P. L. V. O. Ferreira, O. Pinho//World Academy of Science, Engineering and Technology. –2012. – Vol. 69. – Access mode : http://repositorio-derto.up.pt/bitstream/10216/65316/2/8676.pdf.

Kader A. A. Postharvest technology of horticultural crops / A. A. Kader. – University of California Agriculture and Natural Resources. – 2002. – Т. 3311.

Шевчук Л. М. Інтегрований показник споживчої цінності плодів ягідних культур [Електронний ресурс] / Л. М. Шевчук. – Режим доступу : http://nd.nubip.edu.ua/2015_1/6.pdf.

Павлюк В. В. Новий сорт суниці садової (FRAGARIA ANANASSA L.) [Електронний ресурс] / В. В. Павлюк, Л. М. Шевчук, Н. В. Павлюк. – Режим доступу : http://http://base.dnsgb. com.ua/files/journal/Sadivnystvo/2009_62/10.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-06

Як цитувати

Заморська, І. Л. (2018). ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЯГІД СУНИЦІ САДОВОЇ. Технічні науки та технології, (2(12), 216–221. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-216-221

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ