ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ ВІДДАЛЕМІРА ЕЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА В ЛІНІЙНО-КУТОВІЙ МЕРЕЖІ

Автор(и)

  • Сергій Дмитрович Крячок Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5633-1501

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-263-272

Ключові слова:

геодезична мережа, стала електронного віддалеміра, точність вимірювання відстаней, електронний тахеометр

Анотація

Актуальність теми дослідження. В Україні нині широко застосовуються новітні методи створення геодезичних мереж із використанням супутникових технологій. Актуальним залишається побудова полігонометричних
мереж із використанням електронних тахеометрів.

Постановка проблеми. Для визначення відстаней, виміряних електронними тахеометрами, необхідно періодично визначати постійну поправку (сталу) віддалеміра електронного тахеометра.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, які присвячені висвітленню способів визначення сталої віддалемірів електронних тахеометрів.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребує подальшого розвитку розробка методик визначення сталої не як окремої вимірювальної процедури, а за результатами вимірювань у геодезичних мережах.

Постановка завдання. Необхідно розробити методику визначення сталої віддалеміра електронного тахеометра за даними вимірювань у лінійно-кутовій мережі у вигляді трикутника з відомою базисною стороною.

Виклад основного матеріалу. Розглянуто особливості методику визначення сталої віддалеміра електронного тахеометра за даними вимірювань у лінійно-кутовій мережі у вигляді трикутника з відомою базисною стороною, виміряними двома сторонами та виміряними щонайменше двома горизонтальними кутами. Виконано апробацію розробленої методики на конкретній лінійно-кутовій мережі з використанням електронного тахеометра Trimble 3305 та відбивача від електронного віддалеміра СТ5 «Блеск».

Висновки відповідно до статті. Значення сталої дорівнює -44 мм, яке визначено із середньою квадратичною похибкою 4,7 мм. У результаті розрахунків встановлено, що точність визначення сталої за даними вимірів у наведеній лінійно-кутовій мережі в 1,9 раза вища за точність її визначення з використанням базисної відстані.

Біографія автора

Сергій Дмитрович Крячок, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Терещук О. Ефективність застосування супутникових технологій під час виконання земельно-кадастрових робіт у населених пунктах / О. Терещук, І. Нисторяк // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 90–98.

Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями у реальному часі / Р. В. Шульц, О. І. Терещук, А. О. Анненков, І. О. Нисторяк // Інженерна геодезія. – 2014. – № 61. – С. 58–77.

Бурачек В. Г. Сумісне використання GPS-технологій та електронної тахеометрії для визначення координат точок опорної мережі / В. Г. Бурачек, І. О. Нисторяк // Наукові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій: ІІ наук.-практ. конф. – К. : НАУ, 2013. – С. 70–75.

Терещук О. І. Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк, Р. В. Шульц // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2015. – Вип. 82. – С. 59–72.

Сборник инструкций по производству поверок геодеческих приборов / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – М. : Недра, 1988. – 77 с.

Ворошилов А. П. Определение постоянной поправки дальномера електронного тахеометра / А. П. Ворошилов // Геопрофи. – 2005. – № 4. – С. 46–47.

Ковалев С. В. Основы диагностики и ремонта электронных тахеометров / С. В. Ковальов // Геопрофи. – 2004. – № 5. – С. 58–60.

Никонов А. В. К вопросу об определении постоянной поправки дальномера электронного тахеометра / А. В. Никонов, И. Н. Чешева, Г. В. Лифашина // Вестник СГУГиТ. – 2015. – № 1 (29). – С. 54–61.

Крячок С. Д. Удосконалення безбазисного створного способу визначення сталої електронного віддалеміра / С. Д. Крячок // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2016. – № 1 (3). – С. 130–139.

Патент. 124821 Україна. МПК (2018.01), G01С 3/00, G01В 7/00, G01В 11/00. Спосіб визначення сталої віддалеміра електронного тахнометра / Крячок С. Д., Мамонтова Л. С., Беленок В. Ю., Горлова Г. М. – № u 2017 10698 ; заявл. 03.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000 - 1:500. ГКНТА-2.04-02-98. – К. : ГУГК та К, 1998. – 155 с.

Тревого И. С. Городская полигонометрия / И. С. Тревого, П. М. Шевчук. – М. : Недра. 1986. – 199 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-06

Як цитувати

Крячок, С. Д. (2018). ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ ВІДДАЛЕМІРА ЕЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА В ЛІНІЙНО-КУТОВІЙ МЕРЕЖІ. Технічні науки та технології, (2(12), 263–272. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-263-272

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО