МОНІТОРИНГ ГІДРОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТЕРИТОРІЇ МАСИВУ «КОРДІВКА» м. ЧЕРНІГОВА

Автор(и)

  • Віктор Іванович Мовенко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-273-282

Ключові слова:

моніторинг гідрографічних об’єктів, масив «Кордівка» м. Чернігова, водні ресурси

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливою складовою сталого розвитку сучасного суспільства виступає необхідність забезпечення належної екології та збереження довкілля. Взаємозалежність економічного розвитку із
природним середовищем найбільш тісно проявляється саме в містах, що зумовлює необхідність постійно відновлювати та підтримувати паркове господарство в належному стані. Парки не тільки очищують повітря та оздоровлюють екологію, вони сприяють моральному й культурному вихованню населення, створюють умови для сімейного відпочинку, єднання людей з природою. Забезпечення повноцінного розвитку міського садово-паркового господарства є складною та комплексною проблемою, що включає і додаткову потребу у фінансових ресурсах, і необхідність оновлення техніки, і підвищення якості менеджменту зеленим господарством міста.

Постановка проблеми. Останнім часом серед науковців та практиків зростає увага до проблем садово-паркового господарства як невід’ємна складова забезпечення сталого розвитку країни. Водночас потребують більшої уваги питання вивчення та поширення прогресивного практичного досвіду з ефективного управління садово-парковим господарством великих міст. Поліпшення сучасного стану масиву «Кордівка» м. Чернігова потребує
обов’язкового проведення моніторингу гідрографічних об’єктів міського парку, оформлення графічних і текстових документів та надання рекомендацій щодо необхідних для цього робіт. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, присвячені проблемам розвитку міського садово-паркового господарства та проблемам збереження водних ресурсів.

Постановка завдання. Розглянуті дослідження гідрографічних об’єктів території масиву «Кордівка», створення звітної документації та наведені рекомендації щодо поліпшення екологічного стану міського парку.

Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто питання моніторингу гідрографічних об’єктів масиву «Кордівка» м. Чернігова, роботи з топографічного знімання водотоків, питання розвитку міського садово-парково-го господарства та збереження водних ресурсів урочища.

Висновки відповідно до статті. Наведено рекомендації щодо поліпшення екологічного стану гідрографічних об’єктів масиву «Кордівка» м. Чернігова.

Біографія автора

Віктор Іванович Мовенко, Чернігівський національний технологічний університет

старший викладач

Посилання

Брайко В. Б. Проблеми розвитку міського садово-паркового господарства / В. Б. Брайко // Чернігівський науковий часопис. Серія 1. Економіка і управління. – 2011. – № 1 (1). – С. 135–140.

Звіт про науково-дослідну роботу за договором від 04.07.2017 р. № 9110-7 «Дослідження гідрологічних режимів території «Кордівка». – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 132 с.

Водний кодекс України від 06.06.98 р. № 214/95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

Мольчак Я. О. Річки та їх басейни в умовах техногенезу / Я. О. Мольчак, З. В. Герасимчук, І. Я. Мисковець. – Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2004. – 336 с.

Беличенко Ю. П. Захист водних ресурсів / Ю. П. Беличенко, В. М. Дражнер, В. М. Чередниченко. – К. : Будівельник, 1990. – 96 с.

Левківський С. С. Раціональне використання та охорона водних ресурсів / С. С. Левківський. – К. : Либідь, 2006. – 278 с.

Геодезія. Частина перша. Топографія : навч. посіб. / А. Л. Островський, О. І. Мороз, . Р. Тартачинська, І. Ф. Герасимчук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 440 с.

Волосецький Б. І. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд : навч. посіб. / Б. І. Волосецький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2003. – 144 с.

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000-1:500 (ГКНТА-2.04-02-98). – К. : ГУГК та К, 1992. – 155 с.

Розроблення технології оцінки стану берегової лінії русел середніх і великих рік України / В. Глотов, В. Чижевський, О. Терещук, В. Мовенко // Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – Вип. 1. – С. 180–184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-06

Як цитувати

Мовенко, В. І. (2018). МОНІТОРИНГ ГІДРОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТЕРИТОРІЇ МАСИВУ «КОРДІВКА» м. ЧЕРНІГОВА. Технічні науки та технології, (2(12), 273–282. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-273-282

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО