ДОСВІД ЗАКРІПЛЕННЯ СЛАБКОЇ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТУ ВЕРТИКАЛЬНИМИ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ҐРУНТОЗМІШУВАННЯ

Автор(и)

  • Mykola Kornienko Kyiv National University of Construction Architecture, Ukraine
  • Veronika Zhuk Kyiv National University of Construction Architecture, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-290-296

Ключові слова:

слабка основа, ґрунтоцемент, технологія ґрунтозмішування, фіксація основи, моніторинг

Анотація

Актуальність теми дослідження. Більшість будівельних майданчиків в Україні мають ґрунтові умови, створені слабкими ґрунтами. Постійне прагнення до економії інженерних рішень потребує використання нових конструктивних рішень при будівництві на слабких ґрунтах.

Постановка проблеми. Останніми часом популярність набуває новий спосіб закріплення фундаменту за допомогою технології ґрунтозмішування. У процесі буріння відбувається руйнування природного ґрунту й перемішування з цементним розчином. У результаті твердіння суміші утворюється твердий ґрунтоцементний елемент.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Раніше виконувалися в лабораторних умовах дослідження міцності ґрунтоцементних вертикальних елементів залежно від вмісту цементу, співвідношення «ґрунт–цемент», водноцементного співвідношення в суміші, властивостей глинисто-цементних добавок. Для попередньої оцінки ефективності закріплення фундаменту з використанням технології ґрунтозмішування було виконано числове моделювання.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Використання слабких ґрунтів як основи фундаментів будівель та споруд має розглядатися з урахуванням можливого руйнування їхньої структури та розвитку неоднорідної деформації.

Постановка завдання. Виконати оцінювання ефективності закріплення фундаментів будівлі на прикладі реального будівельного майданчика.
Виклад основного матеріалу. На практиці закріплення основи виконувалося на будівельному майданчику в м. Києві. У статті представлені досвідні дані про закріплення слабкого ґрунту основи фундаментів. Зміцнення основи виконувалося вертикальними ґрунтоцементними елементами з використанням технології ґрунтозмішування.

Висновки відповідно до статті. При призначенні конструктивних рішень при будівництві на слабких ґрунтах необхідно глибоко вивчати властивості ґрунтів з урахуванням їх змін у перспективі та внаслідок можливого закріплення, а також контролювати ефективність застосованих заходів за допомогою моніторингу. Застосування технології фіксації основи на експериментальному майданчику дало змогу знизити вартість фундаментних конструкцій до 20 %.

Біографії авторів

Mykola Kornienko, Kyiv National University of Construction Architecture

PhD in Technical Science, Professor

Veronika Zhuk, Kyiv National University of Construction Architecture

PhD in Technical Science, Assistant Professor

Посилання

SP 45.13330.2012 Zemlіanye sooruzheniіa, osnovaniіa i Lundamenty. Aktualizirovannaіa redakciіa SNiP 3.02.01-87 [Earthworks, foundations and foundations. Updated version of SNiP 3.02.01-87] (2012). Moscow [in Russian].

Malinin, A. G. (2010). Struynaіa tsementatsiіa gruntov [Cementing of soils]. Moscow: Stroyizdat [in Russian].

Abed, S. F. & Kornienko, M. V. (2015). Use of bentonite clay solution to fixing sandy soil. Basis and foundations, interdepartmental scientific and technical collection, 37, 410–414 [in English].

Kornienko, M. V. & Abed, S. F. (2015). The laboratory study of soil properties of clay- cementmixture used for sand fixation. Basis and foundations, interdepartmental scientific and technical collection, 36, 116–221 [in English].

Kornienko, M., Zhuk, V. & Abed, S. F. (2016). Stress state of the soil basis foundation, fixing soil-clay-cement piles, by results of numerical simulation. Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering, 1 (46), 147–152 [in English].

Zotcenko, N., Vynnykov, Yu. & Lartseva, I. (2011). Characteristics of manmade stiff grounds improved by drill-mixing method. Proceedings from: 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (pp. 1097-1102). Amsterdam: IOS Press [in English].

Zotsenko, N., Vynnykov, Yu. & Zotsenko, V. (2015). Soil-cement piles by boring-mixing technogy. Energy, energy saving and rational nature use (pp. 192-253). Oradea University Press [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-06

Як цитувати

Kornienko, M., & Zhuk, V. (2018). ДОСВІД ЗАКРІПЛЕННЯ СЛАБКОЇ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТУ ВЕРТИКАЛЬНИМИ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ҐРУНТОЗМІШУВАННЯ. Технічні науки та технології, (2(12), 290–296. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-290-296

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО