ПОЛЬОВІ Й ЛАБОРАТОРНІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ПІД БУДІВНИЦТВО БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ м. ЧЕРНІГОВА

Автор(и)

  • Володимир Андрійович Іванишин Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2394-1837
  • Віктор Григорович Бугай ТОВ «Чернігівбудрозвідування», Ukraine
  • Олексій Олександрович Пеньковець ТОВ «Чернігівбудрозвідування», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-245-262

Ключові слова:

відклади, ґрунти, свердловини, зондування, інженерно-геологічні елементи, вода, ділянка

Анотація

Актуальність теми дослідження. Інженерно-геологічні вишукування (дослідження) на будь-якій ділянці під будівництво на території м. Чернігова завжди актуальні, тому що четвертинні відклади, які покривають всю його
площу, неоднорідні, фізико-механічні властивості їх дуже змінюються просторово і по глибині.
Постановка проблеми. Переважно більшість будівель і споруд у м. Чернігові закладається на четвертинних відкладах, які покривають всю його територію. Літологія та стратиграфічна повнота її часто змінюється на
площі та в розрізі, що є проблемою для будівництва. Тому кожна ділянка під будівництво будь-якого об’єкта повинна детально досліджуватися.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безпосередньо на ділянці, яка була об’єктом вишукувань, раніше робота не проводилася.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Невирішеною частиною проблеми була відсутність результатів інженерно-геологічних вишукувань на ділянці, яка розглядається.
Постановка завдання. Цільовим завданням робіт було вивчення інженерно-геологічних умов ділянки, на якій планується будівництво житлових будинків.
Виклад основного матеріалу. Вивчена ділянка розташована між Чернігівсько-Городнянською моренно-зандровою рівниною та долиною р. Стрижень. За тектонічним районуванням територія вишукувань належить до північної частини Дніпровсько-Донецької западини. Інженерно-геологічна модель будови ділянки, яка розвідана до глибини 20 м, ґрунтується на інженерно-геологічних розрізах свердловин (літологічних колонках), графіках статичного зондування та геологічних розрізах. У розрізах свердловин виділено вісімнадцять верств і 26 інженерно-геологічних елементів. Розкриті свердловинами осади представлені згори до низу насипними ґрунтами, верхньо-середньо- та середньо-нижньочетвертинними відкладами. Ґрунтові води безнапірного типу знаходяться на глибині 9,5 і більше метрів.
Висновки відповідно до статті. 1. За результатами виконаних робіт встановлено, що розкрита товща четвертинних осадових відкладів на ділянці неоднорідна, окремі частини її мають спорадичне поширення. 2. Ґрунти ІГЕ
11,12 просадні при додаткових навантаженнях. 3. На моренно-зандровій рівнині наявна «верховодка» на ґрунтах ІГЕ 14,15. При цьому ґрунти ІГЕ 11,12 стають текучими. 4. При розрахунках палевих фундаментів необхідно використовувати дані статичного зондування. 5. Через можливе підтоплення території з природних та антропогенних причин при проектуванні потрібно передбачити: гідроізоляцію фундаментів і підлог підвалів; регулювання поверхневого стоку; облаштування водопровідних комунікацій для запобігання втрати води та промислових стоків; захисні заходи, зокрема дренаж для забезпечення стійкості будівель до деформацій підмурків, нормальних умов будівництва й експлуатації заглиблених приміщень через наявність «верховодки»; при зміні плану розташування забудов та
поверховості будівель виконання робіт здійснювати згідно з вимогами ДБНА 2.1.-1-2014.

Біографії авторів

Володимир Андрійович Іванишин, Чернігівський національний технологічний університет

доктор геологічних наук, професор

Віктор Григорович Бугай, ТОВ «Чернігівбудрозвідування»

начальник  відділу

Олексій Олександрович Пеньковець, ТОВ «Чернігівбудрозвідування»

технік-геолог

Посилання

Горецкий Г. И. Аллювиальная летопись Великого Пра-Днепра / Г. И. Горецкий. – М. : Наука. 1970. – 491 с.

Отчёт об инженерных изысканиях для благоустройства р. Стрижень в г. Чернигове. – Х. : УкрГИИНТИЗ, 1976.

Техническое заключение об инженерных изысканиях благоустройства р. Стрижень в г. Чернигове. – Х. : УкрГИИНТИЗ, 1976.

Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування для проекту будівництва будинку садибного типу по вул. Київській, 125 в м. Чернігові. – Чернігів : ЗАТ «Чернігівбудрозвідування», 2007.

Архів № 15016. Попередні інженерно-геологічні вишукування на будівельній площадці по вул. Грибоєдова в м. Чернігові. – Чернігів : ТОВ « Чернігівбудрозвідування», 2015.

ДСТУ Б В.2.1.-5-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань.

ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація.

ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Київ, Мінрегіонбуд України 2009.

ДБН В.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва.

ДСТУ Б В.2.1-17:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей.

ДСТУ Б В.2.1-8-2001. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків.

ДСТУ Б В.2.1-19.2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) і мікроагрегатного складу.

ДСТУ ІБО 5667-11:2005. Відбирання проб. Частина 11. Настанови щодо відбирання проб підземних вод.

ДСТУ Б В.2.1-4-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості.

ДСТУ Б А.1.1-25-94. Система стандартизації та нормування в будівництві. Ґрунти. Терміни та визначення.

ДСТУ Б А.2.4-13:2009. Умовні графічні зображення та умовні позначки в документації з інженерно-геологічних вишукувань.

ДСТУ Б А.2.4-4:2009. СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації.

ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження та впливи. Норми проектування.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія.

ДБН В.1.1-12:2006. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України.

ДБН В.1.1-12:2006. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Основні положення проектування.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-06

Як цитувати

Іванишин, В. А., Бугай, В. Г., & Пеньковець, О. О. (2018). ПОЛЬОВІ Й ЛАБОРАТОРНІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ПІД БУДІВНИЦТВО БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ м. ЧЕРНІГОВА. Технічні науки та технології, (2(12), 245–262. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-2(12)-245-262

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО