ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКРЕТИЗОВАНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Автор(и)

  • Юрій Миколайович Тесля Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5185-6947
  • Юлія Леонідівна Хлевна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1874-1961
  • Олексій Володимирович Єгорченков Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1390-5311

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-4(14)-128-135

Ключові слова:

конкретизована методологія управління проектами, технологічна підтримка, інформаційна технологія, управління проектами, мета-методологія управління проектами, процеси впровадження методологій управління проектами

Анотація

Актуальність теми дослідження. Підґрунтям мета-методології управління проектами є інструменти орієнтовані на умови проектно-орієнтованих підприємств – конкретизованих методологій управління проектами (КМУП). Для їх ефективного використання необхідна розробка деякого технологічного базису. Тому існує потреба у створенні налаштованих на умови проектно-орієнтованих підприємств методологій управління проектами, а також інформаційних технологій, які забезпечують ефективне використання таких методологічних інструментів в умовах цих підприємств.

Постановка проблеми. Впровадження КМУП вимагає розробки деякого технологічного базису, в якому основні методологічні інструменти відображаються в інформаційних технологіях управління проектами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглянуто останні публікації у відкритому доступі щодо впровадження методологій управління проектами, КМУП та інформаційних технологій у практику проектно-орієнтованих підприємств.

Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. Встановлено, що питання формування технологічної підтримки КМУП у вигляді інформаційних технології управління проектами залишається відкритим.

Постановка завдання. Формування технологічного базису процесів впровадження і використання КМУП на проектно-орієнтованих підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Пропонується підхід створення інформаційних технологій управління проектами розглядати в розрізі їх системоутворюючих компонентів – організації, методології і технології. Аналіз основних програмних засобів управління проектами, стосовно підтримки інструментів КМУП, дав змогу встановити переваги ПП Primavera. Запропоновано етапи проекту впровадження орієнтованої на підтримку КМУП інформаційної технології управління проектами.

Висновки відповідно до статті. Пропонований підхід дозволяє перевести методологічні інструменти у сферу технологічної реалізації, що удосконалює весь процес управління проектами.

Біографії авторів

Юрій Миколайович Тесля, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор технічних наук, професор

Юлія Леонідівна Хлевна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат технічних наук, доцент

Олексій Володимирович Єгорченков, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Тесля Ю. М. Управління знаннями в мета-методології управління проектами / Ю. М. Тесля, Ю. Л. Хлевна, Н. Ю. Єгорченкова // Управління проектами та розвиток виробництва. – Луганськ, 2016. – № 4(60). – С. 53–61.

A guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK Guide) / SCRUMstudy, a brand of VMEdu, Inc., Phoenix, Arizona USA, 2016. P. 340.

How to Build Your Own Project Management Methodology [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://seanwhitaker.com/how-to-build-your-own-project-management-methodology.

Ильина О. Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие / О. Н. Ильина. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 208 с.

Данчук В. Д. Специфіка впровадження agile методологій для проектів розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс] / В. Д. Данчук, Д. В. Луцюк // Вісник Національного транспортного університету. – 2011. – № 24(2). – С. 346-350. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2011_24%282%29__85.

Бушуев С. Д. Механизмы конвергенции методологий управления проектами / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева, Н. И. Неизвестный // Управління розвитком складних систем. – 2012. – № 11. – С. 5–13.

Development concept and method of formation of specific project management methodologies / Teslia I., Yehorchenkov O., Khlevna I., Khlevnyi А. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 5/3(95). – С. 6–16. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.142707

Чернов С. К. Управление проектами и информационные технологии на современном этапе развития наукоемкого предприятия / С. К. Чернов // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – № 2 (18). – С. 10–16.

Yao Chen, Joe Zhu Measuring Information Technology's Indirect Impact on Firm Performance Information Technology and Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://link.springer.com/article/10.1023/B:ITEM.0000008075.43543.97.

Хлевна Ю. Л. Проблеми впровадження методологій управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах / Ю. Л. Хлевна // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк), 2018. – № 4 (65). – С. 69–76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-24

Як цитувати

Тесля, Ю. М., Хлевна, Ю. Л., & Єгорченков, О. В. (2021). ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКРЕТИЗОВАНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. Технічні науки та технології, (4(14), 128–135. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-4(14)-128-135

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ