МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ НА ЕТАПАХ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

  • Юлія Миколаївна Мотузка Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0400-6445
  • Людмила Олександрівна Ященко Інститут продовольчих ресурсів НААН, Ukraine
  • Олена Миколаївна Мотузка Національна академія статистики, обліку і аудиту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9028-6994

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-4(14)-223-229

Ключові слова:

математичне моделювання, продукти для ентерального харчування, комплексний показник якості, факторний аналіз, метод головних компонент

Анотація

Актуальність теми дослідження. Тривале зберігання харчових продуктів завжди супроводжується втратами їхньої якості та кількості, зниженням харчової цінності, зміною органолептичних властивостей.

Постановка проблеми. Для гарантування збереженості споживних властивостей продуктів для ентерального харчування протягом встановленого строку зберігання, важливим є здійснення математичного моделювання комплексних показників їхньої якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблемам моделювання якості харчових продуктів та питанням прогнозування їх збереженості присвячено наукові праці вчених I. Saguy, A. Martinus, VanBoekel, В. С. Гуця, О. А. Коваль та ін.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.  Перспективним при математичному моделюванні  комплексних показників якості продуктів залежно від етапів життєвого циклу та температурних режимів є застосування кінетичного моделювання з урахуванням критичного параметра оптимізації.

Постановка завдання. Метою роботи є здійснення  математичного моделювання комплексних показників якості продуктів для ентерального харчування на етапах їх життєвого циклу. 

Виклад основного матеріалу.  Визначали одиничні та групові показники органолептичних властивостей, фізико-хімічні показники, біологічну цінність при відносній вологості повітря 75±5% при трьох температурних режимах зберігання сумішей сухих для ентерального харчування. Встановлено, що при температурному режимі 20 ± 2 °С найбільші втрати якості продуктів за органолептичними показниками відбуваються на етапах їх транспортування; найбільші втрати якості за фізико-хімічними показниками – на етапах транспортування до місць реалізації та зберігання в місцях продажу та їх реалізації; найбільші втрати біологічної цінності – на етапах транспортування до місць реалізації, зберігання в місцях продажу та їх реалізації, транспортуванні та на етапі споживання.

Висновки відповідно до статті. Таким чином,  отримано математичні моделі  залежності показників якості продуктів для ентерального харчування залежно від етапу їх життєвого циклу. Отримані дані застосовано при встановленні термінів придатності продуктів.

Біографії авторів

Юлія Миколаївна Мотузка, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Людмила Олександрівна Ященко, Інститут продовольчих ресурсів НААН

кандидат економічних наук

Олена Миколаївна Мотузка, Національна академія статистики, обліку і аудиту

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Грищенко Ф. В. Якість харчових продуктів: аналітичний огляд наукових праць / Ф. В. Грищенко, Н. О. Зареченська // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2015 – № 5. – С. 37–42.

Saguy I. Modeling of quality deterioration during food processing and storage / I. Saguy, M. Karel // Food Technology. – 1980. – № 2. – Р. 34.

Martinus A. Kinetic Modeling of Food Quality: A Critical Review / A. Martinus, Van Boekel // Food Science and Food Safety. – 2008. – № 7. – Р. 144–158.

Мотузка Ю. М. Управління якістю продуктів для ентерального харчування: процесноорієнтований підхід / Ю. М. Мотузка //Товари і ринки. – 2017. – № 1. – С. 16–26.

Гуць В. С. Моделирование показателей качества пищевых продуктов и прогнозирование срока их годности / В. С. Гуць // Упаковка. – 2009. – № 3. – С. 30–34.

Коваль О. А. Кінетична теорія моделювання якості й прогнозування терміну придатності харчових продуктів /О. А. Коваль, В. С. Гуць // Міжнар. наук.-практ. журн. «Товари і ринки». – 2008. – № 2. – С. 67–74.

Сидоренко О. В. Наукове обґрунтування і формування споживних властивостей продуктів з прісноводної риби та рослинної сировини : дис. … д-ра техн. наук : 05.18.15 / Сидоренко Олена Володимирівна ; Київський національний торговельно-економічний університет. – К.,

– 327 с.

Наследов А. IBM SP SS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных / А. Наследов. – СПб. : Питер, 2013. – 416 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-24

Як цитувати

Мотузка, Ю. М., Ященко, Л. О., & Мотузка, О. М. (2021). МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ НА ЕТАПАХ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ. Технічні науки та технології, (4(14), 223–229. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-4(14)-223-229

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ