МОДУЛЬНЕ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ, ПРОЦЕСУ ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ КУЛАЧКІВ ЗІ СХРЕЩЕНИМИ ОСЯМИ ІНСТРУМЕНТА ТА ДЕТАЛІ

Автор(и)

  • Олена Сергіївна Слєднікова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5444-1747
  • Володимир Олександрович Винник Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4179-5765
  • Василь Михайлович Скляр Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0563-6887
  • Ольга Олегівна Аксьонова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2019-1(15)-53-62

Ключові слова:

фрезерування, модульне тривимірне геометричне моделювання, орієнтований інструмент, формоутворення, роз-подільний вал, кулачок текстильної машини

Анотація

Актуальність теми дослідження. Забезпечення високих показників точності та якості кулачків розподільних валів та текстильних машин при забезпеченні високої продуктивності їх обробки є актуальним завданням у машинобудуванні.

Постановка проблеми. Висока точність оброблених поверхонь кулачків розподільних валів та текстильних машин забезпечить правильну роботу вузлів та збільшить ресурс експлуатації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відомих способах фрезерування при обробці кулачків глибина різання різна, подача по контуру нерівномірна, що знижує продуктивність обробки та точність обробленої деталі.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Спосіб фрезерування кулачків розподільних валів та текстильних машин орієнтованим інструментом, який забезпечує високі показники точності та продуктивності обробки не розроблено.

Постановка завдання. Розробка нового способу фрезерування кулачків розподільних валів та текстильних машин зі схрещеними осями інструмента та деталі, що забезпечить підвищення точності оброблених поверхонь та продуктивність обробки.

Виклад основного матеріалу. Розроблено новий спосіб фрезерування кулачків розподільних валів, де обробка ведеться інструментом, висота якого менша довжини кулачка. Фрезерування кулачків розподільного валу виконується за один установ фрезою зі схрещеними осями її та деталі. При обробці кулачків забезпечується стабілізація зняття припуску та подачі по контуру, що підвищує точність та продуктивність обробки.

Висновки відповідно до статті. Запропонований новий спосіб фрезерування кулачків розподільних валів та текстильних машин зі схрещеними осями інструмента та деталі. Запропонована методика фрезерування криволінійних поверхонь на верстатах із ЧПК може бути застосована для процесів фрезерування різноманітних циліндричних поверхонь складного профілю зі схрещеними осями інструмента і деталі.

Біографії авторів

Олена Сергіївна Слєднікова, Чернігівський національний технологічний університет

доцент

Володимир Олександрович Винник, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Василь Михайлович Скляр, Чернігівський національний технологічний університет

асистент

Ольга Олегівна Аксьонова, Чернігівський національний технологічний університет

асистент

Посилання

Полетаев В. А., Волков Д. И. Особенности стружкообразования при фрезеровании и фрезоточении тел вращения. Инженерный журнал. 2001. № 7. С. 18–21.

Этин А. О. Кинематический анализ методов обработки металлов резанием. Москва: Машиностроение, 1964. 324 с.

Полетаев В. А. Конструктивные особенности приводов подач станков для кругового фрезерования. Инженерный журнал. 2001. № 8. С. 63–64.

Грязев М. В., Степаненко А. В. Перспективные технологии обработки поверхностей вращения фрезерованием. Известия ТулГУ. Серия Технические науки. 2010. Вып. 2. Ч. 1. С. 130–136.

Шлифовальные станки завод «Харверст». Харьковский станкостроительный завод «Харверст». Харьков, 20 с. URL: www.harverst.com.ua.

Шлифование распределительных валов кругами из кубического нитрида бора. Проспект фирмы «Junker maschinen» на станки «JUCAM 1000», «JUCAM 3000», «JUCAM 5000», «JUCAM 6000». Erwin Junker. Maschinen fabric Gmbh, Junkerstraβe 2. 77787 Nordrash. Germany, 2006. 8 с.

CBN crankshaft grinding. Prospect firm «Junker maschinen» on machines «JUCRANK 1000», «JUCRANK 3000», «JUCRANK 5000», «JUCRANK 6S/L/XL». Erwin Junker. Maschinen fabric Gmbh, Junkerstraβe 2. 77787 Nordrash. Germany, 2012. 12 p.

Кальченко В. І., Кальченко Д. В. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями колінчастого вала і круга. Резание и инструмент в технологических системах. 2014. Вып. 84. С. 107–114.

Кальченко В. І., Кальченко Д. В., Слєднікова О. С. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями розподільчого вала і круга. Резание и инструмент в технологических системах. 2015. Вып. 85. С. 98–106.

Кальченко В. В., Сіра Н. М., Кальченко Д. В., Аксьонова О. О. Дослідження процесу фрезерування циліндричних поверхонь зі схрещеними осями інструмента та вала. Технічні науки та технології. 2018. № 4 (14). С. 18–27.

Клименко С. А., Петруша И. А., Копейкина М. Ю., Мельнийчук Ю. А., Муковоз В. С. Разработка ПСТМ на основе КНБ для оснащения высокоэффективных режущих инструментов. Резание и инструмент в технологических системах. 2011. Вып. 79. С. 93–101.

Клименко С. А., Копейкина М. Ю., Клименко С. А., Манохин А. С. Концепция повышения работоспособности режущих инструментов из поликристаллических композитов на основе кубического нитрида бора. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2016. Вип. 2(13). С. 108–114.

Кальченко В. І., Кальченко В. В., Сіра Н. М. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями циліндричного та ступінчастого вала і ельборового круга. Резание и инструмент в технологических системах. 2016. Вып. 86. С. 36–48.

Кальченко В. І., Кальченко Д. В. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями ступінчастого вала і круга. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: науковий збірник. 2013. № 3 (67). С. 68–77.

Кальченко В. И., Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом. Сверхтвердые материалы: научно-теоретический журнал. 2012. № 2 (196). С. 58–73.

Kalchenko V., Yeroshenko A., Boyko S., Sira N. Determination of cutting forces in grinding with crossed axes of tool and workpiece. Acta Mechanica et Automatica. 2017. Vol. 11, No. 1 (39). Р. 58–63.

Кальченко В. І., Кологойда А. В., Кужельний Я. В., Морочко В. В. Однопрохідне доводочне шліфування зі схрещеними осями круга та циліндричної деталі. Технічні науки та технології. 2018. № 4 (14). С. 9–17.

Грабченко А. И., Кальченко В. И., Кальченко В. В. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали: монография. Чернигов: ЧДТУ, 2009. 256 с.

Решетов Д. Н., Портман В. Т. Точность металлорежущих станков. Москва: Машиностроение, 1996. 336 с.

Родин П. Р. Основы формообразования поверхностей резанием. Киев: Вища школа, 1977. 192 с.

Кальченко В. И., Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. Повышение производительности и точности шлифования со скрещивающимися осями эльборового круга и ступенчатого валика. Резание и инструмент в технологических системах. 2011. Вып. 80. С. 131–140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-16

Як цитувати

Слєднікова, О. С., Винник, В. О., Скляр, В. М., & Аксьонова, О. О. (2021). МОДУЛЬНЕ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ, ПРОЦЕСУ ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ КУЛАЧКІВ ЗІ СХРЕЩЕНИМИ ОСЯМИ ІНСТРУМЕНТА ТА ДЕТАЛІ. Технічні науки та технології, (1(15), 053–062. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2019-1(15)-53-62