ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ РІЗАННЯ ПРИ ЧИСТОВОМУ ШЛІФУВАННІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ТА ГОЛЧАСТОЇ ПОВЕРХОНЬ ВАЛИКА ТЕКСТИЛЬНОЇ МАШИНИ

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Сіра Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3248-0593
  • Антоніна Вікторівна Кологойда Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1742-2686
  • Олександр Олександрович Литвин Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Дмитро Володимирович Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2019-1(15)-63-72

Ключові слова:

текстильні машини, шліфування, орієнтований інструмент, тривимірне моделювання, сили різання

Анотація

Актуальність теми дослідження. За правильно підібраних режимів обробки голчастої гарнітури виникають задирки на кінчиках голок. У процесі шліфування базових поверхонь текстильних валиків виникають похибки форми циліндричної поверхні. Отже, вивчення процесу шліфування циліндричної та голчастої поверхні барабанів та валиків текстильних машин є актуальним завданням.

Постановка проблеми. На якість вовни після її обробки на текстильних агрегатах впливає геометрична точність базових циліндричних поверхонь барабанів та валиків, а саме їх циліндричність та відсутність хвилястості, а також гострота голок та форма їхньої робочої поверхні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційно використовують два методи визначення сил різання: емпіричний та розрахунково-експериментальний. Запропоновані методики визначення сили різання при глибинному шліфуванні орієнтованим ельборовим кругом, де враховується вплив ріжучих та деформуючих зерен, а також жорсткість обробляючої системи. Розроблено метод однопрохідного доводочного шліфування гладких циліндричних поверхонь, що забезпечує високу геометричну точність та продуктивність обробки.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак не проведено дослідження складових сил різання, що виникають у процесі чистового шліфування циліндричної та голчастої поверхонь барабанів та валиків текстильних машини.

Постановка завдання. Створення загальної модульної 3D моделі поверхонь інструменту та деталі, процесу формоутворення й зняття припуску при шліфуванні циліндричної поверхні текстильного валика. Визначення закономірностей розподілу сил різання вздовж профілю абразивного зерна.

Виклад основного матеріалу. За новим способом однопрохідного доводочного шліфування циліндричної поверхні орієнтованим шліфувальним кругом запропоновані математичні 3D моделі поверхні інструменту та циліндричної поверхні текстильного валика, на базі чого розроблені моделі зняття припуску та формоутворення. Досліджено характер контакту одиничного абразивного зерна з поверхнею деталі. Розроблена модель різання одиничним абразивним зерном у програмі Abaqus. Визначено закономірності розподілу сил різання вздовж профілю зерна в радіальній та осьовій площинах.

Висновки відповідно до статті. Розроблені модульні 3D моделі зняття припуску та формоутворення при чис­товому шліфуванні гладкої циліндричної поверхні текстильних валиків. Виявлено розподіл сил різання вздовж профілю зерна в радіальній та осьовій площинах.

Біографії авторів

Наталія Миколаївна Сіра, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Антоніна Вікторівна Кологойда, Чернігівський національний технологічний університет

старший викладач

Олександр Олександрович Литвин, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Дмитро Володимирович Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Посилання

Филимонов Л. Н. Высокоскоростное шлифование. Ленинград: Машиностроение, Ленинград. отд-ние, 1979. 248 с.

Маслов Е. Н. Теория шлифования материалов. Москва: Машиностроение, 1974. 320 с.

Корчак С. Н. Производительность процесса шлифования стальных деталей. Москва: Машиностроение, 1974. 280 с.

Кальченко В. И., Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом. Сверхтвердые материалы: научно-теоретический журнал. 2012. № 2. С. 58–73.

Кальченко В. І., Кологойда А. В., Кужельний Я. В., Морочко В. В. Однопрохідне доводочне шліфування зі схрещеними осями круга та циліндричної деталі. Технічні науки та технології. 2018. № 4 (14). С. 9–17.

Родин П. Р. Основы формообразования поверхностей резанием. Киев: Вища школа, 1977. 192 с.

Кологойда А. В. Визначення силових залежностей при заточуванні голчастої гарнітури. Технічні науки та технології. 2016. № 4 (6). C. 70–75.

Криворучко Д. В., Залога В. А. Моделирование процессов резания методом конечных элементов: методологические основы: монография / под общей ред. В. А. Залоги. Сумы: Университетская книга, 2012. 434 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-16

Як цитувати

Сіра, Н. М., Кологойда, А. В., Литвин, О. О., & Кальченко, Д. В. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ РІЗАННЯ ПРИ ЧИСТОВОМУ ШЛІФУВАННІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ТА ГОЛЧАСТОЇ ПОВЕРХОНЬ ВАЛИКА ТЕКСТИЛЬНОЇ МАШИНИ. Технічні науки та технології, (1(15), 063–072. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2019-1(15)-63-72