МОДУЛЬНЕ ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ КУЛАЧКІВ ОРІЄНТОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

Автор(и)

  • Олена Сергіївна Слєднікова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5444-1747
  • Володимир Олександрович Винник Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4179-5765
  • Василь Михайлович Скляр Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0563-6887
  • Ольга Олегівна Аксьонова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

фрезерування кулачків, модульне тривимірне моделювання, орієнтований інструмент, розпо- дільчий вал, кулачок текстильної машини, формоутворення

Анотація

Актуальність теми дослідження. Забезпечення високої точності кулачків розподільчих валів та текстильних машин при забезпеченні високої продуктивності обробки цих деталей є актуальним завданням у машинобудуванні, автомобілебудуванні та текстильній промисловості.

Постановка проблеми. Висока точність та якість оброблених криволінійних поверхонь кулачків забезпечить правильну роботу вузлів та дозволить збільшити ресурс їх експлуатації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі способи обробки криволінійних поверхонь кулачків розподіль- чих валів, але в цих способах подача по контуру нерівномірна, глибина різання різна, що знижує точність обробленої деталі та продуктивність обробки.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження процесу чорнового та чистового фрезе- рування криволінійних поверхонь кулачків розподільчих валів та текстильних машин орієнтованою фрезою за один установ, що забезпечує високі показники точності та продуктивності обробки.

Постановка завдання. Розробка нового способу чорнового та чистового фрезерування криволінійних поверхонь кулачків розподільчих валів та текстильних машин зі схрещеними осями фрези та деталі за один установ, що забезпечить підвищення точност, якості оброблених поверхонь та продуктивність обробки.

Виклад основного матеріалу. Представлений спосіб фрезерування криволінійних поверхонь кулачків розподільчих валів, де чорнова та чистова обробка ведеться фрезою, висота якої менша довжини кулачка. Фрезерування всіх кулачків розподільчого валу виконується за один установ інструментом зі схрещеними осями його та деталі. При обробці криволінійних поверхонь кулачків забезпечується стабілізація подачі по контуру та рівномірність зняття припуску. Це забезпечує підвищення точності та продуктивності обробки..

Висновки відповідно до статті. Запропонований спосіб фрезерування криволінійних поверхонь кулачків розподільчих валів та текстильних машин зі схрещеними осями фрези та деталі. Запропонована методика фрезерування криволінійних поверхонь на верстатах із ЧПК, де за один прохід відбувається чорнове та чистове фрезерування всіх кулачків.

Біографії авторів

Олена Сергіївна Слєднікова, Чернігівський національний технологічний університет

доцент

Володимир Олександрович Винник, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Василь Михайлович Скляр, Чернігівський національний технологічний університет

асистент

Ольга Олегівна Аксьонова, Чернігівський національний технологічний університет

асистент

Посилання

Шлифовальные станки завод «Харверст». Харьковский станкостроительный завод «Харверст». Харьков, 20 с. URL: www.harverst.com.ua.

Шлифование распределительных валов кругами из кубического нитрида бора. Проспект фирмы «Junker maschinen» на станки «JUCAM 1000», «JUCAM 3000», «JUCAM 5000», «JUCAM 6000». Erwin Junker. Maschinen fabric Gmbh, Junkerstraβe 2. 77787 Nordrash. Germany. 2006. 8 с.

CBN crankshaft grinding. Prospect firm «Junker maschinen» on machines «JUCRANK 1000», «JUCRANK 3000», «JUCRANK 5000», «JUCRANK 6S/L/XL». Erwin Junker. Maschinen fabric Gmbh, Junkerstraβe 2. 77787 Nordrash. Germany. 2012. 12 p.

Кальченко В. І., Кальченко Д. В. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями колінчастого вала і круга. Резание и инструмент в технологических системах: Межд. научн.-техн. сб. Харьков, 2014. Вып. 84. С. 107–114.

Кальченко В. І., Кальченко Д. В., Слєднікова О. С. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями розподільчого вала і круг. Резание и инструмент в технологических системах. Харьков, 2015. Вып. 85. С. 98–106.

Кальченко В. В., Сіра Н. М., Кальченко Д. В., Аксьонова О. О. Дослідження процесу фрезерування циліндричних поверхонь зі схрещеними осями інструмента та вала. Технічні науки та технології: науковий журнал. 2018. № 4 (14). С. 18–27.

Клименко С. А., Петруша И. А., Копейкина М. Ю., Мельнийчук Ю. А., Муковоз В. С. Разработка ПСТМ на основе КНБ для оснащения высокоэффективных режущих инструментов. Резание и инструмент в технологических системах – Cutting & tool in technological system: междунар. науч.-техн. сб. Харьков, 2011. Вып. 79. С. 93–101.

Клименко С. А., Копейкина М. Ю., Клименко С. А., Манохин А. С. Концепция повышения работоспособности режущих инструментов из поликристаллических композитов на основе кубического нитрида бора. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2016.

Вип. 2(13). С. 108–114.

Слєднікова О. С., Винник В. О., Скляр В. М., Аксьонова О. О. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при фрезеруванні кулачків зі схрещеними осями інструмента та деталі. Технічні науки та технології: науковий

журнал. 2019. № 1 (15). С. 53–62.

Кальченко В. І., Кальченко В. В., Сіра Н. М. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями циліндричного та ступінчастого вала і ельборового круга. Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. науч.-техн. сб. Харьков, 2016. Вып. 86. С. 36–48.

Кальченко В. І., Кальченко Д. В. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями ступінчастого вала і

круга. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». 2013. № 3 (67). С. 68–77.

Кальченко В. И., Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом. Сверхтвердые материалы: научно-теоретический журнал. 2012. № 2(196). С. 58-73.

Kalchenko V., Yeroshenko A., Boyko S., Sira N. Determination of cutting forces in grinding with crossed axes of tool and workpiece. Acta Mechanica et Automatica. 2017. Vol. 11. No. 1 (39). Р. 58-63. DOI: 10.1515/ama-2017-0009.

Кальченко В. І., Кологойда А. В., Кужельний Я. В., Морочко В. В. Однопрохідне доводочне шліфування зі схрещеними осями круга та циліндричної деталі. Технічні науки та технології. 2018. № 4 (14). С. 9–17.

Грабченко А. И., Кальченко В. И., Кальченко В. В. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали: монография. Чернигов: ЧДТУ, 2009. 256 с.

Решетов Д. Н., Портман В. Т. Точность металлорежущих станков. Москва: Машиностроение, 1996. 336 с.

Родин П. Р. Основы формообразования поверхностей резанием. Киев: Вища школа, 1977. 192 с.

Кальченко В. И., Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. Повышение производительности и точности шлифования со скрещивающимися осями эльборового круга и ступенчатого валика. Резание и инструмент в технологических системах: Межд. научн.- техн. сб. Харьков, 2011. Вып. 80. С. 131–140.

##submission.downloads##

Як цитувати

Слєднікова, О. С., Винник, В. О., Скляр, В. М., & Аксьонова, О. О. (2019). МОДУЛЬНЕ ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ КУЛАЧКІВ ОРІЄНТОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ. Технічні науки та технології, (2(16), 034–043. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/182011