ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИСТОВОГО ОДНОПРОХІДНОГО ШЛІФУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ВАЛА ОРІЄНТОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

Автор(и)

  • Віталій Іванович Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9850-7875
  • Володимир Віталійович Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9072-2976
  • Ярослав Володимирович Кужельний Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5269-8557
  • Володимир Вікторович Морочко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

однопрохідне шліфування, чистова обробка, орієнтований інструмент, абразивний круг, циліндрична поверхня вала

Анотація

Актуальність теми дослідження. Для забезпечення високої конкурентоспроможності сучасних вітчизняних підп- риємств необхідно підвищувати продуктивність процесу обробки за умови забезпечення необхідної якості та точності.

Постановка проблеми. Для досягнення високих техніко-економічних показників під час фінішної обробки деталей, необхідно удосконалювати вже існуючі або розробляти нові ефективні способи шліфування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Існують способи глибинного шліфування зі схрещеними осями інструмента й циліндричної деталі та спосіб поздовжнього круглого багатопрохідного шліфування деталі перифері- єю циліндричного круга. Розроблено спосіб чистового шліфування циліндричної поверхні вала за умови розподілу припуску вздовж всієї ділянки периферії інструмента.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Експериментальні дослідження чистового однопрохідного шліфування циліндричної поверхні вала орієнтованим інструментом відсутні .

Постановка завдання. Для забезпечення високих вимог до якості, геометричних розмірів і точності циліндричних деталей необхідно удосконалювати вже існуючі або розробляти нові ефективні способи фінішної обробки.

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення обробки циліндричних валів за один прохід при рівномірному розподілу припуску вздовж периферії шліфувального круга використовується спосіб чистового однопрохідного шліфування циліндричної поверхні вала орієнтованим інструментом.

Висновки відповідно до статті. Експериментально визначено активну потужність під час чистового однопрохідного шліфування залежно від величини припуску та повздовжньої подачі. Визначено розподіл температури під час обробки. Шорсткість обробленої поверхні деталі Ra = 0,63 – 1,25 мкм.

Біографії авторів

Віталій Іванович Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технічних наук, професор

Володимир Віталійович Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технічних наук, професор

Ярослав Володимирович Кужельний, Чернігівський національний технологічний університет

викладач

Володимир Вікторович Морочко, Чернігівський національний технологічний університет

магістр

Посилання

Кальченко В. И., Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом. Сверхтвердые материалы: научно-теоретический журнал. 2012. № 2. С. 58–73.

Kalchenko V. V., Yeroshenko A. M., Boiko S. V. & Sira N. M. Determination Of Cutting Forces In Grinding With Crossed Axes Of Tool And Workpiece. Аcta mechanica et automatica. 2017. Vol. 11. No. 1. Р. 58–63.

Грабченко А. И., Кальченко В. И., Кальченко В. В Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали: монография. Чернигов: ЧГТУ, 2009. 356 с.

Ящерицын П. И., Еременко М. Л., Жигалко Н. И. Основы резания материала и режущий инструмент. Минск: Вышейшая школа, 1975. 528 с.

Кальченко В. И., Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом. Сверхтвердые материалы: научно-теоретический журнал. 2012. № 2. С. 58–73.

Корчак С. Н. Производительность процесса шлифования стальных деталей. Москва: Машиностроение, 1974. 280 с.

Маслов Е. Н. Теория шлифования материалов. Москва: Машиностроение, 1974. 320 с.

Родин П. Р. Основы формообразования поверхностей резанием. Киев: Высшая школа, 1977. 192 с.

Байкалов А. К. Введение в теорию шлифования материалов. Киев: Наукова думка, 1978. 207 с.

Основы теории резания материалов: учебник / Н. П. Мазур и др. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. 534 с.

Филимонов Л. Н. Высокоскоростное шлифование. Ленинград: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1979. 248 с.

Кальченко В. І., Кальченко В. В., Кужельний Я. В., Морочко В. В. Визначення сил різання при чистовому шліфуванні циліндричної поверхні вала. Технічні науки та технології. 2019. № 1 (15). С. 41–52.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кальченко, В. І., Кальченко, В. В., Кужельний, Я. В., & Морочко, В. В. (2019). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИСТОВОГО ОДНОПРОХІДНОГО ШЛІФУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ВАЛА ОРІЄНТОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ. Технічні науки та технології, (2(16), 054–061. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/182020