Моделювання автоматизованих операцій в інтегрованому виробництві

Автор(и)

  • Rudolf Janoš Technical University of Kosice, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-106-111

Ключові слова:

матеріальний потік, керування виробничим процесом, інтегровані функції

Анотація

Актуальність теми дослідження. Групове виробництво стало одним з найважливіших напрямків в організації виробничих систем. Ця філософія виробництва грунтується на схожесті виробів за формою та виробничими процесами. Це дозволяє згрупувати деталі в групи, за якими вони діляться під час їх обробки, забезпечуючи економічний ефект.
Постановка проблеми. В автоматизовані виробничі системи вкладають великі інвестиції. Результатом є невеликі ділянки автоматизованого виробництва, включаючи промислові роботи, а також автоматизацію переміщення. Ці автоматизовані ділянки не виправдали очікувань щодо затрат, строків введення в експлуатацію, дотримання строків виробництва, досягнення запланованих показників, тому необхідно приділити увагу інтегрованому виробництву.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтегроване виробництво скорочує час на обробку та транспортування. Завдяки тому, що виріб більше часу знаходиться на обладнанні та менше часу витрачається на транспортування. Оскільки деталі переміщають по ділянці, а не по всьому виробництву, час та довжина переміщень скорочуються, що призводить до зниження затрат на вантажно-розвантажувальні роботи, які становлять від 20 до 50 %
від загальних експлуатаційних витрат.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В багатьох статтях та інших публікаціях з проблеми моделювання інтегрованого виробництва розглядається проблема моделювання конкретної групи. У цій статті розглянуто моделювання інтегрованого виробництва загалом.

Постановка завдання. Ця стаття зосереджена на інтегрованому та логістичному напрямках матеріального потоку, придатному для реалізації виробничої та логістичної мережі. Основа рішення – у визначенні міссії, цілей та задач. Інтегрованих в напрямок матеріального потоку. Сутністю рішення є аналіз стратегії інтеграції. Визначено завдання, а також зроблено аналіз стратегії інтеграції. Результатом є визначення інструментів інтеграції та формування шля-
хів удосконалення напрямків матеріального потоку.
Виклад основного матеріалу. Загалом, ключем до побудови інтегрованого виробництва є групова технологія, заснована на принципі аналізу потоку матеріалів. Проблема моделювання інтегрованого виробництва вказує на можливі варіанти рішень, заснованих на аналізі матеріальних потоків. Проте врахування лише цього критерію недостатньо для практики, оскільки він не враховує наприклад кількість виробів, що виготовляються.
Висновок відповідно до статті. Ці взаємозв’язки демонструють в деякому наближенні важливість параметризації, яка залишається відкритою та придатною для вирішення інших задач з оптимізації виробничої системи.

Біографія автора

Rudolf Janoš, Technical University of Kosice

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor

Посилання

Arsovski, S.; Arsovski, Z.; Mirovic, Z. (2009). The integrating role of simulation in modern manufacturing planning and scheduling. Strojniski Vestnik/Journal of Mechanical Engineering, 55(1), pp. 33-44.

Swic, A., Mazurek, L. (2011). Modeling the reliability and efficiency of flexible synchronous production line. Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, 4(52), рр. 41–48.

Božek, P. (2013). Robot path optimization for spot welding applications in automotive industry [Optimiziranje putanje robota kod točkastog zavarivanja u industriji motornih vozila]. Tehnicki Vjesnik, 20(5), pp. 913-917.

Bubenнk, P., Horбk, F. (2014). Knowledge-based systems to support production planning [Sustavi temeljeni na znanju kao podrška planiranju proizvodnje]. Tehnicki Vjesnik, 21(3), pp. 505-509.

Gola A., Swic A. (2011). Computer aided machine tool selection for focused flexibility manufacturing systems using economical criteria. Actual Problems of Economics, 10(124), рр. 383-389.

Lehockб, D., Hlavatэ, I., Hloch, S. (2016). Rationalization of material flow in production of semitrailer frame for automotive industry [Racionalizacija toka materijala u proizvodnji polu-okvira za automobilsku industriju]. Tehnicki Vjesnik, 23(4), pp. 1215-1220.

Srinivasan, M., Moon, Y. (1997). A framework for a goal-driven approach to group technology. Int. I.Production Research, 35.

Sudhakara Pandian, R., Mahapra, S. S. (2004). Manufacturing cell formation with production data using neural networks. Computers&Industrial Engineering, 2009. Aguilar, S.: Playing it safe with robotic welding, Practical Welding Today.

Gamboa, J. (2008). Intelligent Manufacturing Systems: a methodology for technological migration. Procceding of the World Congress on Engineering.

Hajduk, M., Šiovič, P. (1996). Profilation of Multicells Manufacturing Systems. CIM 96, Zakopane.

Hajduk, M., Klobušickб, M., Šovič, P. (jъn 2000). Novэ pohľad na princнpy skupinovej technolуgie pri profilбcii pružnэch vэrobnэch buniek. In. Medzinбrodnб konferencia Novй smery vo vэrobnэch technolуgiбch, Prešov.

Tisley, R., Lewis, F. A. (1977). Flexible cell production systems a realistic approach. In. CIRP, 25(1).

Tolnay, M., and coll. (2005). Structurated database of the manipulation transportion facilities for virtual enterprise. 18-th International conference on production research.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

Janoš, R. (2020). Моделювання автоматизованих операцій в інтегрованому виробництві. Технічні науки та технології, (3(21), 106–111. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-106-111