Врахування вимог IKAO стосовно місцевості та перешкод у районах аеропорту для їх картографування та використання в геоінформаційних системах

Автор(и)

  • Сергій Дмитрович Крячок Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5633-1501
  • Олена Леонідівна Бойко Національний авіаційний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8654-9392
  • Людмила Степанівна Мамонтова Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-301-309

Ключові слова:

вимоги ІКАО, геоінформаційні системи (ГІС), місцевість, перешкоди в районах аеропорту, бази даних, аеронавігаційна інформація

Анотація

Актуальність теми дослідження. У межах Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року в Україні згідно з наказом Державної авіаційної служби України № 582 від 13.05.2019 року введено нові авіаційні правила стосовно обслуговування аеронавігаційною інформацією. Авіаційні правила розроблено з урахуванням законодавства Європейського Союзу, документів Євроконтролю, Стандартів та рекомендованої практики ІСАО.
Постановка проблеми. Нині для оперування аеронавігаційною інформацією удосконалюються спеціалізовані геоінформаційні системи. Вони дозволяють підвищити ступінь автоматизації управління аеронавігацією в районах аеропорту, прискорити процес розробки та випуску необхідних документів, підвищити їхню якість та, в підсумку, підвищити оперативність прийняття рішень та зменшити ризик позаштатних ситуацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, які присвячені використанню спеціалізованих геоінформаційних систем для оперування аеронавігаційними даними.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз публікацій дозволяє зробити висновок про необхідність підпорядкування документації для розробки сучасних еронавігаційних геоінформаційних систем вимогам ІКАО. Згідно з наказом Державної авіаційної служби України № 582 до переліку аеронавігаційних карт, що підлягають публікації, належать електронна карта місцевості та перешкод у районах аеропорту та наповнення баз даних
ГІС актуальними даними про якісні та кількісні характеристики місцевості та перешкод.
Мета статті. Головною метою статті є аналіз нормативних документів ІКАО та Евроконтролю стосовно характеристик місцевості та перешкод у районах аеропорту, дані про які комплектуються в базу даних спеціалізованих ГІС.
Виклад основного матеріалу. Розглянуто поділ повітряного простору країни на окремі райони: район 1 – вся територія держави: район 2 – територія вузлового диспетчерського району, район 3 – територія обабіч злітнопосадкової смуги, територія 4 – майданчик на торці злітно-посадкової смуги, обладнаний для виконання точних за-
ходів на посадку по категорії II або III. Наведено вимоги до кількісних характеристик та атрибутивної інформації для відображення місцевості та перешкод в аеронавігаційних даних відповідно до районів аеропорту. Як система відліку для визначення широт і довгот перешкод чи об’єктів місцевості в міжнародній аеронавігації використовується система координат WGS-84 за версією (G1150) та ITRF 2000, а для визначення висоти взято середній рівень
моря (MSL). Для переходу від геодезичних висот до висот відносно середнього рівня моря використовується гравітаційна модель Землі EGM-96, на основі якої розробляються та використовуються регіональні або місцеві моделі геоїду в районах аеропорту, які уточнюють дані EGM-96.
Висновки відповідно до статті. Виконано аналіз нормативних документів ІКАО та Евроконтролю стосовно якісних та кількісних вимог щодо даних про місцевість та перешкоди, що складають бази даних аеронавігаційних ГІС, залежно від районів аеропорту – для вибору методів їх картографування. Для визначення планового положення перешкод чи об’єктів місцевості в міжнародній аеронавігації застосовується система координат WGS-84 за версією
(G1150) та ITRF 2000, а висота відраховується від середнього рівня моря. Для цього використовується гравітаційна модель Землі EGM-96, яка уточнюється на місцевому рівні.

Біографії авторів

Сергій Дмитрович Крячок, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент

Олена Леонідівна Бойко, Національний авіаційний університет

старший викладач

Людмила Степанівна Мамонтова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

старший викладач

Посилання

Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 126. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show.

Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування аеронавігаційною інформацією» : Наказ Державної авіаційної служби України від 13.05. 2019 № 582. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0760-19#Text.

Боханов І. Застосування геоінформаційних систем в аеронавігації. Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 2: Техніка і природа. 2012. Вип. 1. С. 23–28.

ГИС Карта 2005 – расчеты по карте. URL: https://gisinfo.ru/item/31.htm.

ГІС «Карта 2011» URL: http://www.geoguide.com.ua/software/software.php?part=

panorama&art=gis2011.

ГИС «Панорама». Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации. URL: https://gisinfo.ru/products/anibasex64.htm.

Приложение 6 к Конвенции о международной гражданской авиации. Эксплуатация воздушных судов. Часть первая. URL: http://www.6pl.ru/asmap/Annexes/an06_p1_cons_ru.pdf.

Крячок С. Д. Топографо-геодезичне забезпечення аеропортів. Технічні науки та технології. 2018. № 1 (11). С. 239–251.

Службы аэронавигационной информации. Приложение 15 к Конвенции о международной гражданской авиации. Международная организация гражданской авиации. Издание четырнадцатое. Июль 2013 года. URL: http://www.vip-class.ru/userfiles/file/biblioteka/attach_15.pdf.

Terrain and Obstacle Data Manual. URL: http://www.eurocontrol.int/publications/terrain-and-

obstacle-data-tod-manual.

Руководство по Всемирной геодезической системе – 1984 (WGS 84). URL: http://ggspb.org/normativnaya-baza/files/rukovodstvo-po-vsemirnoi-geodezicheskoi-sisteme-1984.pdf.

Войтенко С. П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія похибок вимірів : навчальний посібник. Київ : КНУБА, 2003. 216 с.

Кучер О. В. Методичні основи впровадження Світової геодезичної системи WGS-84 для цілей цивільної авіації : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.24.01 – Геодезія / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. Київ, 2006. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

Крячок, С. Д., Бойко, О. Л., & Мамонтова, Л. С. (2020). Врахування вимог IKAO стосовно місцевості та перешкод у районах аеропорту для їх картографування та використання в геоінформаційних системах. Технічні науки та технології, (3(21), 301–309. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-301-309

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО