Дослідження впливу температури на зміну розміру контрольних лінійок із використанням індикатора годинникового типу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-310-318

Ключові слова:

еталони, високоточні вимірювання, контрольна лінійка, індикатор годинникового типу, зміна температури, зміна розміру

Анотація

Актуальність теми дослідження. Вимірювання малих переміщень є важливим завданням інженерної геодезії. Виміри з похибкою діапазону 0,001–0,1 мм називають технічними. Для виконання таких вимірювань розробляють спеціальне обладнання та методики роботи на ньому. Контрольні лінійки та взірцеві міри використовують для
метрологічної повірки обладнання. Найбільше на зміну розміру виробу впливає температура. Розробка методів для високоточної фіксації малих переміщень від зміни температури є актуальним завданням.
Постановка проблеми. Виміряти мале переміщення з високою точністю дуже складно. Для цього використовують інтерферометри. Запропонувати новий високоточний метод вимірювання малих переміщень. Дослідити можливість використання пропонованого методу для визначення лінійного розширення контрольних лінійок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглянуто публікації у відкритому доступі щодо лінійного розширення матеріалу, приладів та методів фіксації малих переміщень.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Використання індикаторів годинникового типу замість
інтерферометрів. Дослідження зміни розміру контрольних лінійок у разі зміни температури. Перевірка формул температурного лінійного розширення для конкретного досліджуваного взірця.
Мета статті. Дослідити зміну довжини контрольних лінійок від температури з використанням індикаторів годинникового типу.
Виклад основного матеріалу. Використання індикаторів годинникового типу дає змогу відслідковувати зміну розміру контрольних лінійок у разі зміни температури і, у свою чергу, дає можливість перевірки формули температурного лінійного розширення для конкретного досліджуваного взірця, а не тільки фіксувати розмір. Також нами встановлено, що швидка зміна температури, більше ніж на 1,50 до десяти хвилин, викликає нелінійну зміну довжини
досліджуваних взірців. Цей факт необхідно враховувати під час вимірювань контрольними лінійками в польових умовах при різких перепадах температури. Обчислені коефіцієнти кореляції зміни розміру від температури та зміни розміру в часі під впливом температури. Для контролю одержаних результатів було визначено зміну довжини контрольних лінійок з використанням лазерного інтерферометра. Зі зміною температури у 8.50 С контрольний метр змінив свій розмір на 0,18 та 0,16 мм (відповідно лазерний інтерферометр і індикатор годинникового типу).
Висновки відповідно до статті. Запропоновано методику визначення малих переміщень використовуючи індикатор годинникового типу. Встановлено коефіцієнти кореляції зміни величини в часі під впливом зміни температури. Уточнено коефіцієнти лінійного розширення для латуні та сталі. Практична цінність проведених досліджень у тому, що запропонована методика дозволяє проводити метрологічну перевірку (позачергову, біжучу) еталонів довжини без застосування класичних еталонів таких, як лазерні інтерферометри.

Біографії авторів

Анатолій Йосипович Віват, Національний університет «Львівська політехніка»

ст. викладач

Юрій Геннадійович Кордуба, Національний університет «Львівська політехніка»

ст. викладач

Сергій Леонідович Петров, Національний університет «Львівська політехніка»

доцент

Посилання

Про метрологію та метрологічну діяльність : Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.

Літинський В., Колгунов В., Муха В., Гарасимчук І. Використання Бережанського лінійного базису для дослідження світловіддалемірів. Сучасні досягнення геодезичної науки та

виробництва : зб. наук. праць. Львів : Ліга-Прес, 2003. С. 175–177.

Літинський В., Віват А., Перій С., Літинський С. Спосіб вимірювання Взірцевого базиса 2-го розряду для еталонування електронних тахеометрів. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2015. Вип. 81. С. 59–65.

Визначення інтервалів еталонного Бережанського базиса методом фотофіксації / С. Перій та ін. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. Вип. 3. С. 93-95.

Методика визначення інтервалів нівелірних рейок електронним тахеометром / В. Літинський та ін. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів, 2014. С. 34–37.

Баран П. І. Інженерна геодезія. Київ : ПАТ «ВІПОЛ», 2012. 618 с.

Боровий В., Бурачек В. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 236 с.

Vivat A., Tserklevych A., Smirnova O. A study of devices used for geometric parameter measurement of engineering building construction. Geodesy, Cartography and Aerial Photography:

inter-institutional scientific & technical collection. 2018. Vol. 87. Pp. 21-29.

Tesa. Tesatechnology. Tesa. URL: ttps://tesatechnology.com/en-gb/home/.

Microtech. URL: https://microtech-ua.com/index.php?id_manufacturer=1&controller=manufacturer&id_lang=3.

Дущенко В. П., Кучерук І. М. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ : Вища школа, 1993. 433 с.

Зазуляк П. М., Гавриш В. І., Євсєєва Е. М., Йосипчук М. Д. Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань. Львів : Растр-7, 2007. 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30

Як цитувати

Віват, А. Й., Кордуба, Ю. Г., & Петров, С. Л. (2020). Дослідження впливу температури на зміну розміру контрольних лінійок із використанням індикатора годинникового типу. Технічні науки та технології, (3(21), 310–318. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-310-318

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО